detailpraha: husitská revoluce. stručná historie (paseka)

Praha: Husitská revoluce. Stručná historie (Paseka)

Jeden z největších znalců husitství, profesor Petr Čornej, jenž před pár dny oslavil významné životní jubileum, připravil k šestistému výročí husitské revoluce pro Lidové noviny osmnáctidílný seriál nazvaný „Husité. Mýty a fakta“, který vycházel od 28. února do 19. března 2020. Nyní se dočkal tento zajímavý, populárně pojatý cyklus knižního vydání, kterého se ujalo nakladatelství Paseka. Ve stejném nakladatelství vyšly i Čornejovy nejoceňovanější práce: pátý a šestý svazek „Velkých dějin zemí Koruny české“ (2000 a 2007), které líčí naše dějiny v letech 1402–1526, a monografie „Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka“ (2019), jež se stala Knihou roku 2020 a také vítězem v kategorii Naučná kniha ceny Magnesia Litera.

Husitská revoluce je významným a zároveň jedním z nejznámějších období našich dějin, jehož výklad se za poslední desetiletí v mnohém změnil. Čtenáři mají díky nejnovější knize Petra Čorneje příležitost seznámit se vším podstatným, co se událo od kostnického koncilu až téměř po vládu českého krále Jiřího z Poděbrad (králem 1458–1471).

Původní text prošel minimálními úpravami. Autor chtěl, aby v knižní podobě měly kapitoly jednotnou podobu, proto na závěr zařadil část nazvanou „Postavy příběhu“, kterou rozšířil o tři nové medailonky, které zasvětil Čeňkovi z Vartenberka, Jaroslavu z Trocnova a jediné ženě, Kateřině Pabiankové.

Největší rozdíl od původního vydání je v obrazovém doprovodu. Předěly jednotlivých kapitol tvoří převážně více či méně známé černobílé reprodukce děl historické malby s husitskou tématikou. Nadto byla do knihy zařazena velice pěkná barevná obrazová příloha, která zcela překonává obrazový doprovod původního novinového cyklu. Popisky jednotlivých obrázků jsou pak zajímavým doplňkem hlavních textů.

Profesor Čornej si navíc uvědomil, že čtenář může po přečtení jeho „stručné historie“ prahnout po dalším poznání, a proto ještě na úplný závěr připojil seznam vybrané základní literatury.

Jak naznačuje název publikace - Husitská revoluce. Stručná historie – je určena nejširší čtenářské veřejnosti. Autor chtěl stručně a především srozumitelně seznámit čtenáře s husitskou revolucí, a to nejen s nejdůležitějšími událostmi, které podává v širších evropských souvislostech. To se mu jako zasvěcenému vypravěči podařilo. Jednotlivé kapitolky nabízejí ale mnohem víc, kupř. soudobé náboženské souvislosti, nastínění tehdejší mentality nebo přiblížení tolik opěvované vojenské strategie husitů.

Stručná historie husitské revoluce profesora Petra Čorneje je velice barvitým čtením, které prostřednictvím jednotlivým kapitol vytváří obraz dramatické doby, která měla velký význam pro české dějiny.

 

Marek Zágora

 

Petr Čornej, Husitská revoluce. Stručná historie, Paseka, Praha 2021, 190 stran + 32 stran barevné obrazové přílohy, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

Vysvětlení na místě úvodu

1. V předvečer bouře

2. Revoluční výbuch

3. Rozložení sil

4. Zrod Tábora

5. Proti všem

6. Hledání krále

7. Jan Žižka

8. Pravidla války

9. Lidé na okraji

10. Zastavte Žižku!

11. Mocenská stabilizace

12. Čas expanze

13. Zikmund Lucemburský

14. Basilejské klání

15. Cesta k Lipanům

16. Jak ukončit revoluci

17. Dozvuky

18. Bilance a výhledy

 

Internet:

https://www.paseka.cz/petr-cornej-husitska-revoluce-strucna-historie/produkt-8880/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru