knižní novinky detailpraha: kolektivní monografie krajiny barokních čech (nln)

Praha: Kolektivní monografie Krajiny barokních Čech (NLN)

 

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny vydalo v rámci edice Česká historie kolektivní monografii nazvanou „Krajiny barokních Čech“. Publikace mapuje v sedmi kapitolách směry a možnosti studia barokních krajin a současně spektrum využitelných pramenu (text – obraz – mapa – terénní výzkum), jejich interpretační potenciál z hlediska historické geografie i kulturních dějin. Kapitoly mají dvojí základní rovinu, mikro- a makropohled (sondy a jejich obecné interpretace), vedoucí k zamyšlení nad možnostmi i limity rekonstrukce historických krajin a výpovědí jednotlivých typů pramenů. Koncepce knihy vychází z širšího rámce studia barokních krajin v Čechách (cca 1650–1800), nastíněného v úvodní stati. (SK)

Robert Šimůnek a kolektiv, Krajiny barokních Čech, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022, 344 stran, doporučená cena 409 Kč

Obsah:

Robert Šimůnek – Jitka Močičková – Michal Vokurka, Krajiny barokních Čech dnešníma očima

Jiří Kupka, Česká barokní krajina jako nová svatá země

Lucie Rychnová, Krajinou barokního lázeňství – za uzdravením těla i duše, rozptýlením a užitkem

Eva Chodějovská – Tomáš Janata – Václav Matoušek, Pieter Snayers: Prachatiz en Bohem. Příspěvek k zobrazování krajiny v 17. století

Robert Šimůnek, Obraz a text. Thunovská panství v Čechách kolem roku 1700

Filip Paulus – Šárka Steinová, Pozemský ráj v opomíjených pražských barokních zahradách

Markéta Šantrůčková, Zahrada nebo park? Kontinuita a změna v zahradním umění

Jitka Močičková – Michal Vokurka, Barokní Čechy pohledem zvnějšku. Bernard Ferdinand Erberg a topografické dílo Notitiae illustri regni Bohemiae (1760)

Robert Šimůnek – Jitka Močičková – Michal Vokurka, „Barokní krajiny“ jako solitér?

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/krajiny-baroknich-cech/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru