knižní novinky detailpraha: monumenta mortis et memoriae. sepulkrální skulptura ve výtvarné kultuře českého středověku (togga)

Praha: Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarné kultuře českého středověku (Togga)

Anotace:

Nakladatelství Togga připravuje vydání monumentální a objevné publikace „Monumenta mortis et memoriae“ s podtitulem „Sepulkrální skulptura ve výtvarné kultuře českého středověku“ historiků umění Jana Chlíbce a Jiřího Roháčka.

Kniha je věnovaná sepulkrálnímu sochařství českého středověku v rozmezí šesti staletí. Hlavní devíza spočívá v komplexnosti pohledu a v interdisciplinárním přístupu ke studovanému materiálu. Text knihy sestává ze dvou základních částí – z úvodních studií a podrobného katalogu.

Úvodní části zaměřují pozornost zejména na význam sepulkrálního sochařství v životě středověké společnosti, na typy nekropolí (královské, církevní, šlechtické), zkoumají vliv husitství a utrakvismu na výtvarnou stránku náhrobků a analyzují kritické výhrady předních husitských a utrakvistických ideologů, které měly negativní vliv na rozvoj náhrobní skulptury, zkoumají typy náhrobků a ikonografickou stránku jejich výzdoby, umístění náhrobků v sakrálním prostoru a jejich sémantický vztah k ostatní chrámové výzdobě, proměny výtvarného ztvárnění i epigrafické stránky v průběhu staletí.

Druhou částí knihy je vědecký katalog prací. Katalogová část zahrnuje 260 katalogových hesel náhrobků s kompletní fotodokumentací, přepisem a analýzou náhrobních nápisů a s popisem různých druhů materiálů, z nichž jsou náhrobky vytvořeny. Téma má výrazný mezinárodní aspekt – kniha se zapojí do mezinárodního bádání o evropské sepulkrální skulptuře a seznamuje odbornou veřejnost s dosud neznámými díly této oblasti.

(SK)

 

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarné kultuře českého středověku, Togga, Praha 2022, 468 stran, doporučená cena 1 290 Kč

 

Internet:

https://www.kosmas.cz/knihy/511281/monumenta-mortis-et-memoriae/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru