knižní novinky detailpraha: očím skryté – kniha o průzkumu podkreseb na gotických a renesančních deskových malbách ze sbírek národní galerie v praze

Praha: Očím skryté – kniha o průzkumu podkreseb na gotických a renesančních deskových malbách ze sbírek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze vydala ojedinělou a záslužnou publikaci nazvanou Očím skryté. Představuje výsledky badatelského projektu historiků umění a restaurátorů, kteří detailně pomocí nejmodernější techniky zmapovali podkresby na deskových obrazech české gotiky a renesance ve stále expozici v Anežském klášteře v Praze.

Technologie malby obrazů na dřevěných deskách byla kdysi taková, že malíř si nejprve na základní podklad nakreslil budoucí výjev nebo do něj vyryl základní obrysy kompozice a teprve poté maloval barvami. Díky speciální kameře schopné prozkoumat obraz v infračerveném spektru se můžeme podívat pod vrstvu malby a obdivovat tak kreslířské dovednosti starých mistrů.

Kresba byla častokrát udělána velmi pečlivě a do všech podrobností. A většinou se malíři i dosti přesně drželi původní předlohy. Na základě dokonalých reprodukcí spatříme, jak kdysi kreslil Vyšebrodský mistr, Mistr Theodorik, Třeboňský mistr, Mistr Litoměřického oltáře či Monogramista IW. Moderní technika nám podstatně rozšířila jejích životní dílo i o kresby, které předcházely vlastní malbě. Je to odhalení uměleckého pokladu, který byl opravdu dosud očím diváků skryt.

Publikace je zpracována atraktivně. Odborný text doplňují velmi dobře reprodukované kresby, představené jako celek, ale i ve velkých detailech. Prostě skvělá kniha. Podniknuté bádání je objevné, takže je dobře, že kniha vychází také v angličtině. Stane se důležitou příručkou i pro zahraniční badatele. Pro poznání gotiké a renesanční malby v Čechách je celý badatelský projekt významným mezníkem a v tomto oboru jedním z největších domácích odborných přínosů posledních let.

 

Peter Kováč

 

Anotace NG:

Odborná monografie se věnuje mimořádně poutavému fenoménu přípravné fáze malířského díla, tzv. podkresbě, viditelné zpravidla pouze speciálním přístrojovým vybavením. Podkresba je pro studium středověkého malířství velmi cenná, díky ní můžeme studovat míru změn oproti finální malbě či blíže poznat autorský rukopis jednotlivých členů dílenského kolektivu. Publikace shrnuje výsledky projektu, během kterého byl plošně zkoumán fond deskové malby bohemikální provenience ze sbírek Národní galerie Praha a její dlouhodobé expozice. V úvodních studiích je představeno téma podkresby z pohledu uměleckohistorického, restaurátorského a chemickotechnologického, na studie navazuje katalog, čítající výběr téměř pěti desítek děl, u nichž je publikována rovněž bohatá fotodokumentace provedeného průzkumu. Takto rozsáhlý průzkum podkresby sbírkového fondu je v České republice představen vůbec poprvé.

 

Štěpánka Chlumská a Helena Dáňová (eds.), Očím skryté, Průzkum podkreseb na deskových malbách 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie Praha 2018, česká a anglická verze, 292 stran, 465 reprodukcí

 

Zde možnost objednávky:

https://www.ngprague.cz/product-detail/ocim-skryte-pruzkum-podkreseb-na-deskovych-malbach-14-16-stoleti-ze-sbirek-narodni-galerie-v-praz

 

WHAT THE EYES CANNOT SEE :Investigation of Underdrawings in Panel Paintings from the Collections of the National Gallery in Prague, 14th–16th Centuries

This monograph is devoted to an intriguing aspect of medieval painting – preparatory designs, called underdrawings, which are usually only visible with special laboratory tools. Underdrawings have great value for the study of medieval painting because they allow us to see if and how the painter's original design changed in the final painting and help us analyze personal artistic styles of the individual workshop members who may have contributed to the panel's creation. The publication summarizes the results of a project focusing on the overall examination of a set of Bohemian panel paintings from the collections and the permanent exhibition of the National Gallery in Prague.

The introductory essays look at underdrawing from the perspective of an art-historian, a conservator, and a scientist. This opening part is followed by a catalogue that includes a selection of almost fifty artworks with each of the entries containing a wealth of photo-documentation obtained during the research. This is the first comprehensive examination of underdrawings presented to a Czech audience.

Štěpánka Chlumská, Helena Dáňová (eds.), What the Eyes cannot see :Investigation of Underdrawings in Panel Paintings from the Collections of the National Gallery in Prague, 14th–16th Centuries, 480 CZK (20 EUR)

Order:

https://www.ngprague.cz/en/product-detail/ocim-skryte-pruzkum-podkreseb-na-deskovych-malbach-14-16-stoleti-ze-sbirek-narodni-galerie-v-praz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru