knižní novinky detailpraha: pravěké umění z pohledu prehistorika, antropologa a historičky umění (karolinum)

Praha: Pravěké umění z pohledu prehistorika, antropologa a historičky umění (Karolinum)

Kniha Pravěké umění, které vydává nakladatelství Karolinum, je společným dílem francouzského prehistorika Jeana Clottese a českých vědců - historičky umění Barbory Půtové a antropologa Václava Soukupa.

Jean Clottes je autorem řady přelomových studií a jeho reprezentativním dílem se stala publikace Cave Art, vydaná nakladatelstvím Phaidon. V české publikaci má dvě čtivé studie. Ta nejdůležitější se týká rituálního využití jeskyň v Evropě v době mladého paleolitu, která by mohla být i aktualizovaným úvodem ke knize Cave Art.

Mezi zajímavosti patří třeba konstatování, že jeskyně s pravěkými malbami ve své době navštěvoval jen velmi omezený počet lidí, že mezi vyvolené patřily i děti nebo úvahy o využití jeskyň jako “silových magických polí“, kde se vybraný člověk setkával s duchy zvířat.

Tato kapitola zajímavě doplňuje česky vydanou knihu Davida Lewise-Williamse Mysl v jeskyni (Praha 2007). Mimochodem Jean Clottes společně s Lewis-Williamsem napsali publikaci Les chamanes de la préhistoire, dráždící v době publikování mnohé znalce, která by stála za český překlad (například Poláci ji mají přeloženou již od roku 2009).

Jean Clottes je v knize také autorem speciální kapitoly o malbách v jeskyni Chauvet, které se věnoval od chvíle jejího objevu. České čtenáře tak uvádí se neskrývaným objevitelským nadšením do této jeskynní galerie, která je dnes stejně slavná jako Lascaux nebo Altamira.

Jeskyně Chauvet v jižní Francii má dnes za obrovské peníze vybudovanou dokonalou kopii přístupnou pro širokou veřejnost a její návštěva je fascinující cestou do pravěku. Kdo tam viděl namalovanou lví smečku nebo stádo koní, byl uchvácen realistickou dokonalostí i značnou tvůrčí originalitou. Pokud vydáte za tímto skvostem do jižní Francie, doporučuji si přibalit knihu Pravěké umění mezi cestovní zavazadla...

Radiokarbonové datování odhalilo, že malby v jeskyni Chauvet patří k nejstarším na světě. Představa, že se umělecká tvorba zrodila postupnými a opatrnými kroky, vedoucími od primitivnosti k dokonalosti, tady vzala za své. Pravěké malby a plastiky se zřejmě zrodily jako Pallas Athéna, která podle antických bájí v plné kráse i v plné zbroji vyskočila z hlavy svého údajného otce - boha Dia.

Jak se člověk dostal na svém vývoji k umělecké kreativitě, pečlivě v knize sleduje Václav Soukup. Navzdory jeho pečlivému výkladu zůstává pro mě nadále záhadou, proč se schopnost velmi realisticky kreslit „obrazy“ u člověka projevila až ve velmi pozdní fázi vývoje lidské společnosti.

Jak prokazují nejstarší nástroje, měl člověk cit pro harmonii, symetrii a řekněme estetiku již po statisíce let. Takže co se to někdy kolem roku 30 tisíc před naším letopočtem stalo, co moderního člověka přivedlo ke skutečnému umění v pravém slova smyslu?

A dovede si někdo představit, že by se Michelangelo nebo Picasso plazili stovky a stovky metrů temným labyrintem jeskyň, aby tam v trvalém chladu vytvořili jen za mihotavého světla obrazy, nad nimiž bude pár vyvolených nejen žasnout, ale bude v nich hledat i magii?

Václav Soukup pak s Barborou Půtovou podávají podrobný přehled o umění mladého paleolitu (období: aurignacien, gravettien, solutréen, magdalénien) na území pravěké Evropy. Doslova krok za krokem s nimi čtenář prochází významné archeologické lokality a je důklad seznámen s nejvýznamnějšími uměleckými díly. Škoda, že pro názornost chybí k textu mapy a půdorysy.

Soukup a Půtová, oba působící na Karlově univerzitě, jsou respektovanými znalci v tomto oboru – mimo jiné z jejich iniciativy vznikl mezinárodní sborník The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (2015) se studiemi předních světových paleoantropologů a archeologů. V knize Pravěké umění dohromady citlivě kombinují pohled antropologicko-archeologický a umělecko-historický. Ne každý to dokáže takto vzájemně vyladit.

Publikace vychází už ve druhé vydání. Byla však značně rozšířena: původní vydání z roku 2011 mělo 266 stran, současné vydání má 428 stran. Škoda jen, že dostala jen „lacinou“ brožovanou podobu. Určitě by si zasloužila podobně reprezentativní vydání jako Počátky umění, které vydal Jiří A. Svoboda před deseti roky.

 

Peter Kováč

 

Jean Clottes, Barbora Půtová, Václav Soukup, Pravěké umění: Evoluce člověka a kultury, Karolinum, Praha 2021, brožovaná, 428 stran, 450 Kč.

 

Internet:

https://karolinum.cz/knihy/clottes-praveke-umeni-25196

 

Anotace nakladatelství:

 

Předmětem publikace Pravěké umění: Evoluce člověka a kultury je zrození lidské kreativity v kontextu evoluce lidstva. Zvláštní pozornost je věnována vývoji, popisu a interpretaci pravěkého umění. V první části knihy je předložen model antropogeneze a evoluce člověka s důrazem na vznik a migraci anatomicky moderních lidí (Homo sapiens). V ohnisku teoretické analýzy se také ocitá každodenní život pravěkých lovců a sběračů, vývojové proměny paleolitické industrie i způsoby využívání jeskyní a převisů. V souvislosti s genezí lidské tvořivosti je dále analyzován a interpretován fenomén protoumění: neutilitární artefakty, které byly vytvořeny již v období starého a středního paleolitu. Kniha se rovněž pokouší objasnit smysl a význam pravěkých výtvarných artefaktů prostřednictvím teorií a hypotéz o původu lidské tvořivosti a umění. Druhá část publikace představuje konkrétní umělecké projevy v obdobích mladého paleolitu (aurignacien, gravettien, solutréen a magdalénien) včetně materiální technologie. Mobilní a parietální umění jsou systematicky a chronologicky kategorizována, popsána a interpretována v kontextu jejich objevu i aktuálních poznatků.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru