knižní novinky detailpraha: pronásledování křesťanů v antice (nakladatelství pavel mervart)

Praha: Pronásledování křesťanů v antice (nakladatelství Pavel Mervart)

Nakladatelství Pavel Mervart vydalo český překlad knihy Wolframa Kinziga Pronásledování křesťanů v antice, která vyšla před třemi roky pod názvem Christenverfolgung in der Antike v prestižním německém nakladatelství C. H. Beck. Kinzig je německý církevní historik, působí na univerzitě v Bonnu a je předním badatelem zabývajícím se problematikou antického křesťanství.

Publikace není nijak obsáhlá, ale přináší nejdůležitější historická fakta o vztahu ke křesťanství v Římské říši a to až do doby vlády Konstantina Velikého, který nejen křesťanům zaručil náboženskou svobodu, ale toto náboženství všestranně podporoval.

Pronásledování křesťanů v antické době sleduje autor od samých počátků, kdy křesťané tvořili pouhou sektu uvnitř židovství. Jak se výstižně uvádí v editaci nakladatelství Kinzig spojuje zajímavým způsobem literární zprávy křesťanských autorů s moderním historickým a archeologickým bádáním, díky němuž bylo nutné některé tradiční představy revidovat. Do své publikace zahrnuje i pronásledování křesťanů ve 4. století i mimo hranice Římské říše.

V křesťanském pojetí historie je krutovládcem likvidující křesťany především císař Nero. Informace o tom máme od historika Tacita a historika Suetonia, ale jejich svědectví vzniklo až s odstupem několika desetiletí. Autor uvádí, že pramenů k Neronovým pogromům je značně poskrovnu a vzájemně si protiřečí.

Nejstarší spisy dokládající právní procesy proti křesťanům jsou až z roku 165/166 a jejich plošné pronásledování v celé Římské říši je doloženo až v polovině 3. století. Křesťané byli v Římské říši v podstatě zakázáni, ale v reálném životě byli po dlouhá staletí tolerováni. Úřady zasahovaly jen pokud byl narušen veřejný pořádek.

Nejtvrdší pronásledování čekalo následovníky Kristova odkazu až za vlády císaře Diokleciána ve 4 století. Pro dějiny víry je to důležitý mezník. Mučednictví hlavních představitelů vedlo později k rozvoji kultu jejich ostatků a relikvií.

Stručné historické líčení profesora Kinziga je dobrým úvodem ke studiu významného českého edičního počinu, kterým je překlad pramenů a legend z doby od 3. do 5. století ve dvousvazkovém vydání Příběhy raně křesťanských mučedníků (Vyšehrad Praha 2009 a 2011).

Velmi důležité je, že překladatelem knihy Pronásledování křesťanů v antice je Vlastimil Drbal, který se tímto tématem odborně zabývá, takže pro čtenáře jde o překlad velmi spolehlivý. Kniha obsahuje i jeho doslov, kde Drbal doplňuje některé údaje. Vydání je také opatřeno doplňkovým seznamem literatura a pramenů přeložených do češtiny.

Peter Kováč

Wolfram Kinzig, Pronásledování křesťanů v antice, překlad Vlastimil Drbal, 160 stran, Praha 2022, nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-512-8, cena 239 Kč

Internet:

http://www.pavelmervart.cz/kniha/pronasledovani-krestanu-v-antice-739/

 

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru