knižní novinky detailpraha: raný český stát 10. století (colloquia mediaevalia pragensia 21)

Praha: Raný český stát 10. století (Colloquia mediaevalia Pragensia 21)

Anotace:

Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, jednadvacátý svazek řady „Colloquia mediaevalia Pragensia“.

Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskuzi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), ale ne zcela uspokojivě. Texty se zaměřují na formy raně středověké vlády, podoby centrálních lokalit, o něž se tato vláda opírala, i na prohlubující se strukturaci společnosti, díky níž se regnum zrodilo a jejímž odrazem na druhé straně společnost byla. (SK)

 

Ivana Boháčová - Petr Sommer (eds.), Raný český stát 10. století, Colloquia mediaevalia Pragensia, 21. svazek, Centrum medievistických studií v nakladatelství Filosofia, Praha 2020, 322 stran, doporučená cena na stránkách nakladatelství Filosofia 270 Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/486


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru