zaujalo nás detailrok 2016 pohledem redaktorů internetového portálu stavitelé katedrál

Rok 2016 pohledem redaktorů internetového portálu Stavitelé katedrál

Peter Kováč

historik umění, publicista a hlavní redaktor stránky www.stavitele-katedral.cz

Dvě výjimečné události v České republice v oboru dějin umění se v roce 2016 týkaly Národní galerie v Praze. Je to poprvé v třiadvacetileté historii České republiky, kdy slavné pařížské Musée d’Orsay ze své stálé expozice francouzského umění svěsilo dvě nejvýznamnější díla Henriho Rousseaua zvaného Celník a na celé čtyři měsíce je zapůjčilo do Prahy. Šlo o obrazy Zaklínačka hadů a Válka, jejichž reprodukce jsou v téměř každé lepší knize o dějinách moderního malířství. V pražském paláci Kinských je (až do 15. ledna 2017) možné spatřit Celníkova díla z významných evropských a amerických sbírek v sousedství nejen Pabla Picassa, Georgese Seurata nebo Paula Cézanna, ale také vedle obrazů zakladatelů českého moderního malířství Jana Zrzavého, Toyen, Josefa Šímy nebo Emila Filly. Výstavy podobného typu, na nichž se objeví zápůjčky z celého světa, nabízejí ve svém programu pravidelně velké galerie a muzea ve Vídni, Berlíně nebo Paříži, ale u nás to tak běžné zatím není.

Druhou událostí roku se stala společná česko-bavorská výstava o době a umění císaře Karla IV., připravená mezinárodním týmem odborníků pod vedením Jiřího Fajta. V Praze ji Národní galerie nabídla od května do září ve Valdštejnské jízdárně a v Norimberku je k vidění do března v Národním germánském muzeu. Pokud se někdy uskutečnila výstava, na které se podíleli zahraniční partneři, pak její česká část působila zpravidla jako chudší příbuzný. Bylo v ní méně zahraničních zápůjček a instalace nebyla tak atraktivní. V tomto případě tomu bylo naopak. V Praze bylo mnohem více exponátů a výstava byla působivější než repríza v Norimberku. Škoda jen, že kdo v Německu dorazí na výstavu Císař Karel IV., může si z ní odnést jako suvenýr sedmisetstránkový barevný katalog za cenu 24 eur, zatímco diváci v Praze se během výstavy dočkali jen stoosmdesátistránkového brožovaného průvodce výstavou za cenu 180 korun. Takže rozdíl přece jen ještě mezi Českem a Německem existuje.

 

TOP 5 evropských výstav v roce 2016 podle Petra Kováče:

Hieronymus Bosch v Pradu v Madridu a v muzeu v ’s-Hertogenbosch

Císař Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Celník Rousseau v Paláci Kinských v Praze

Španělské umění zlatého věku v obrazárně Státních muzeí v Berlíně

Krása bude křečovitá, surrealismus v Československu v AJG v Hluboké nad Vltavou

 

TOP 5 evropských publikací o dějinách umění v roce 2016 podle Petra Kováče:

Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Ron Spronk, Luuk Hoogstede, Robert G. Erdmann, Rik Klein Gotink, Hanneke Nap, Daan Veldhuizen, "Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman", Catalogue Raisonne, Yale University Press 2016

Luuk Hoogstede, Ron Spronk, Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij, Robert G. Erdmann, Rik Klein Gotink, Hanneke Nap, Daan Veldhuizen: Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman Technical Studies, Yale University Press 2016

Francesca Dell’Acqua, Anthony Cutler, Herbert L. Kessler, Avinoam Shalem, Gerhard Wolf (ed.): The Salerno Ivories: Objects, Histories, Contexts, Berlin 2016

Jaroslav Prokop: Petr Brandl. Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře,  Národní galerie v Praze 2016

Clare Browne, Glyn Davies: English Medieval Embroidery: Opus Anglicanum, Victoria and Albert Museum, London 2016

 

 

Marek Zágora

historik, hlavní redaktor a zástupce šéfredaktora stránky www.stavitele-katedral.cz

 

Letos jsme si připomněli sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., proto by každý očekával, že mezi knižními tituly, které mě nejvíce zaujaly, budou převažovat knihy věnované nejvýznamnějšímu Lucemburkovi na českém trůnu. Opak je ale pravdou. Jako každý rok uvedu knihy, které mne nejvíce oslovily.

Z původních prací nejprve zmíním dvě knihy Františka Záruby. Na začátku roku vyšly jeho Hradní kaple II. Doba lucemburská (Nakladatelství Lidové noviny), kniha, která je věnována karlovskému výročí, na konci roku pak Hradní kaple III. Doba poděbradská a jagellonská (Nakladatelství Lidové noviny), které autor věnoval pozapomenutému pětistému výročí úmrtí Vladislava Jagellonského. Letos vyšly i dvě zajímavé a podnětné biografie: Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král (Veduta) Davida Papajíka a Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283-1305 (Argo) Libora Jana.

Podnětnou a zároveň objevnou knihou je i práce Magdalény Nespěšné Hamsíkové Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500-1550 (Nakladatelství Lidové noviny), která je zároveň příspěvkem k pěkné výstavě Národní galerie „Cranach ze všech stran“. Pozornost si jistě zaslouží i kniha Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích (Nakladatelství Lidové noviny), která přináší překlad velice zajímavého cestopisného díla burgundského dvořana Bertrandona de la Broquière (asi 1390-1459), pořízený ve spolupráci českých a francouzských medievistů. S tímto titulem pak souvisí nedávno vydaná kniha Martina Nejedlého Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku (Scriptorium). Z překladů do češtiny uvedu jen dva životopisy: Richard Lví srdce. Král a rytíř (Argo) Jeana Floriho a Fridrich II. Sicilan na císařském trůně. Biografie (Argo) Olafa B. Radera.

Ze zahraničních titulů mě velice zaujala kniha Wie Blitz und Donnerschlag. Die Kaiserkrönung Karls IV. nach den Berichten des Johannes Porta de Annoniaco (Elfenbein Verlag) se zajímavou úvodní studií Olafa B. Radera. Dále nesmím zapomenout zmínit druhé, doplněné vydání knihy Jána Steinhübela Nitrianske kniežatstvo. Počiatky středověkého Slovenska (Vydavateľstvo Rak). Inspirující jsou rovněž eseje katalogu výstavy Europa in der Renaissance. Metamorphosen 1400-1600 (Schweizerisches Nationalmuseum), která byla k vidění ve Švýcarském národním muzeu v Curychu.

Nejzajímavější a zároveň nejobjevnější výstavou roku 2016 byla jednoznačně výstava Císař Karel IV. 1316-2016, která byla k vidění ve Valdštejnské jízdárně. Zajímavá je i její německá verze v Norimberku, ve srovnání s pražskou částí, je ale jen jejím stínem. Z dalších karlovských výstav mě zaujala výstava v klášteře Na Slovanech nazvaná Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost. Z projektů Pražského hradu, kde bylo k vidění hned několik tematických výstav, se mi nejvíce líbila Koruna království. Katedrála sv. Víta a Karel IV. v Jízdárně Pražského hradu, která velice zajímavým způsobem představila i neznámá zákoutí nejvýznamnější sakrální stavby u nás.

Velice mě potěšila i výše zmíněná výstava Cranach ze všech stran, kterou mohou zájemci navštívit až do 22. ledna 2017 ve Šternberském paláci. Jedinečná je i výstava Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj v Paláci Kinských, která prezentuje řadu u nás zatím nikdy nevystavených děl.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru