zájezdy za uměním detailstockholm a uppsala: vikingové, poklady románského umění, gotika, renesance, barokní klasicismus a moderní malířství

STOCKHOLM A UPPSALA: Vikingové, poklady románského umění, gotika, renesance, barokní klasicismus a moderní malířství

15.08.2021 - 19.08.2021

Ohledně realizace zájezdu kontaktujte cestovní kancelář Slan tour!

Letecký zájezd

V našem cyklu Města umění a jejich umělecké sbírky zavítáme tentokrát do Stockholmu, kde nás bude zajímat pozdní gotika období působení obchodního spolku Hansa, středověké poklady, archeologické nálezy z období Vikingů, osobitá architektura protestantského baroka a umění stavby lodí v 17. století. Zamíříme také do Uppsale za nejslavnější skandinávskou gotickou katedrálou, kterou ve 13. století stavěl francouzský architekt Etienem de Bonneuile z Paříže a na zámek Drottningholm za nádhernými plastikami sochaře Adriana de Vries, které nám odcizili Švédové z Prahy za třicetileté války.

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odpoledne přílet do STOCKHOLMU, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu (podle BOOKING.COM je hotel hodnocen číslem 9 jako “fantastický“). Orientační prohlídka památek v centru města - Hlavní náměstí, místo krvavé stockholmské lázně v roce 1520, Německý kostel, Dům rytířů - jedna z nejzajímavějších barokních staveb města z let 1641-1674, středověký kostel Řádu mečových rytířů, Stadshuset - radnice v hlavním městě Švédska, kde se předává Nobelova cena. Noc v hotelu ve Stockholmu.

2. den: Celý den centrum STOCKHOLMU. Dopoledne návštěva KRÁLOVSKÉHO PALÁCE, královské pokoje s trůnním sálem, pokladnice s klenoty švédských králů, manýristické korunovační insignie koruna, jablko, berla a klíč z roku 1561. Královský palác je barokní stavba, která měla svoji nádherou zrcadlit politickou mocenskou pozici jakou Švědsko získalo po třicetileté válce. Hlavní kostel (Storkyrkan) - stockholmská středověká katedrála s barokním průčelím, jejíž hlavní atrakcí je gigantické sousoší sv. Jiří bojujícího s drakem, jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl z konce 15. století, které bývá připisováno Berntovi Notkemu, nejslavnějšímu umělci v oblasti působnosti obchodního spolku Hansa. Katedrála stala místem konání důležitých událostí spojených s královskou rodinou (svateb, korunovací, pohřbů) a díky tomu od roku 1620 trvale nahradila katedrálu v Uppsale jako místo korunovace švédských panovníků. Odpoledne muzeum HISTORISKA MUSEET s tzv. zlatým sálem, kde jsou zlaté poklady Švédska z období od pravěku do renesance, celkem 3 tisíce předmětů o váze 50 kg od roku 2000 před n. l. do roku 1520 n.l. (Broddetorpský zlatý oltář z let 1150-1175 - jedno z nejvýznamnějších děl skandinávského románského umění s reliéfy ze života Krista), kolekce umění a předmětů z doby pravěku, starověku a středověku, velká kolekce archeologických nálezů k životu Vikingů. Volno a noc v hotelu. Pro zájemce v podvečer individuální prohlídka NÁRODNÍHO MUZEA - kolekce středověkého umění, sbírka francouzského a holandského umění doby baroka. Noc v hotelu ve Stockholmu.

3. den: UPPSALA – starobylé švédské univerzitní město. Důkladná prohlídka slavné středověké katedrály, jedné z nejvýznamnějších švédských církevních staveb. Kontrakt na postavení katedrály byl v roce 1287 uzavřen s pařížským gotickým stavitelem Étienne de Bonneuil, takže jeho stavba je nejsevernější ukázkou francouzské gotiky. Uppsalu dělí od Paříže dva tisíce kilometrů, což ukazuje, jak značně se v 2. polovině 13. století rozšířil obzor francouzských umělců. Výběr odborníků z Paříže nebyl náhodnou volbou. Řada švédských prelátů studovala v Paříži, takže tam poznali i gotiky. Katedrála má bohatou a ikonograficky mimořádně zajímavou románskou a gotickou sochařskou výzdobu, která kombinuje vrcholnou francouzskou gotiku s vikinskou dekorační tradicí. Katedrální muzeum má výjimečnou kolekci textilů (od 12. do 19. století) a insignii z hrobů královské dynastie Vasů, brokotová královny Markéty z doby kolem roku 1400, textile navrhované středověkým malířem Albertem Pictorem. Kostel sv. Tojice ze 14. století, jehož výzdobou byl pověřen malíř Albertus Pictor. Pozdě odpoledne a v podvečer ve STOCKHOLMU prohlídka Muzea moderního umění (MODERNA MUSEET) s díly Muncha, Kandinského, Noldeho, Modiglianiho, Tatlina, Picassa, Braqua, Maxe Ernsta, Salvadora Dalího, Marcela Duchampa, Légera, Matisse, Roberta Rauschenberga. Warhola a dalších představitelů evropské a americké avantgardy. Hlavní budovu muzea navrhl slavný architekt Rafael Moneo, nositel Pritzkerovy ceny. Noc v hotelu ve Stockholmu.

4. den: Královská rezidence DROTTNINGHOLM - zámecký barokní areál vybudovaný po vzoru pařížského Versailles s nádherným parkem. Prohlídka zámku a návštěva samostatné galerie, kde se nachází obrovská kolekce soch Adriena de Vriese, které švédská armáda uloupila v Praze v roce 1648. Adrien de Vries patří k největším sochařům období manýrismu v Evropě. V areálu se nachází i divadlo z 18. století – je to zřejmě jediná "barokní" konkurence k zámeckému divadlu v Českém Krumlově. Zámek je dílem osobitého barokniho architekta Nicodema Tessina staršího, který se narodil v Pomořansku, ale jako mladík se přestěhoval do Švédska. Zámek Drottningholm je na seznamu světového dědictví UNESCO. Noc v hotelu ve Stockholmu.

5. den: Dopoledne STOCKHOLM MUZEUM LODĚ VASA - unikátní muzeum věnované jedné z nejslavnějších lodí 17. století, která v srpnu 1628 ztroskotala při své vůbec první plavbě. Loď byla později vyzdvižena a zakonzervována. Na mořském dně strávila tato pozoruhodná válečná loď 333 let, než byla vyzvednuta, aby mohla její cesta pokračovat. Vasa je jedinečný umělecký poklad - loď zdobí stovky a stovky vyřezávaných soch, což je jedinečná galerie umění 17. století. Odlet zpět do Prahy.

 

Cena 18990 Kč

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/stockholm-a-uppsala

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru