zájezdy za uměním detailzájezd: jižní čechy a bavorsko po stopách monogramisty ip

ZÁJEZD: JIŽNÍ ČECHY A BAVORSKO PO STOPÁCH MONOGRAMISTY IP

29.07.2021 - 31.07.2021

Autokarový zájezd bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář Slan tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy MONOGRAMISTA IP.

Zájezd je spojen s pokřtěním právě vydané knihy MONOGRAMISTA IP a je součástí akcí Stavitelů katedrál, které představí v roce 2021 dílo tohoto geniálního vrstevníka Albrechta Dürera.

Monogramista IP patří k nejvýznamnějším a zároveň nejzáhadnějším středoevropským umělcům renesance. Jeho jméno neznáme. Pracoval v bavorském Pasově a svoje díla označoval písmeny IP. Začínal jako pozdně gotický umělec, ale výrazně ho ovlivnila italská renesance, stejně jako malíře Albrechta Dürera. K řezbářově identitě a okruhu jeho prací se dodnes nabízí mnohem více otázek, než máme odpovědí. S jistotou však víme, že svoje nejvýznamnější zakázky vytvořil pro zákazníky z Čech. Nejlépe zdokumentovanou českou objednávkou je oltář sv. Anny samotřetí, který se dnes nachází v Rožmberské kapli zámku v Českém Krumlově. Monogramista IP ho vytvořil v letech 1519-1523/1524 pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, nejmocnějšího politika v Čechách za vlády jagellonských králů. O tomto geniálním umělci napsal první českou knihu historik umění Peter Kováč s kolektivem autorů a s PhDr. Kováčem jako průvodcem se vydáme po stopách Monogramisty IP a jeho zákazníka aristokrata Zdeňka Lva z Rožmitálu, nejmocnějšího muže jagellonských Čech.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1 den: v 7. 00 hodin odjezd od hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra). HORAŽĎOVICE - prohlídka bývalého františkánského kláštera s mramorovým náhrobkem Půty Švihovského, tchána Zdeňka Lva z Rožmitálu. Náhrobek je nejcennějším dílem pozdní gotiky v Čechách a byl dovezen z Pasova. V horažďovickém klášteře se kdysi nacházel oltář sv. Anny Monogramisty IP, který je dnes v Českém Krumlově. RABÍ - jeden z největších pozdně gotických hradů Švihovských z Ryžmberka, kde se nacházel v hradní kapli oltář Monogramisty IP (v Národní galerii je vystavena klečící Panna Marie z tohoto oltáře). Po prohlídce hradu čas na oběd v legendární hospodě U vystřeleného vočka. BLATNÁ - hlavní sídlo Zdeňka Lva z Rožmitálu, prohlídka hradu a zámku, unikátní renesančně - gotické křídlo hradu je dílem Benedikt Rieda, nejvýznamnějšího středoevropského architekta a prohlídka gotického kostela, který sloužil jako pohřebiště rodu Rožmitálských. Hrad - zámek a kostelnejlépe dokumentuje umělecké ambice rodu Rožmitálských. KRATOCHVÍLE - jedinečný zámek a nejvýznamnější památka renesace na dvoře Viléma z Rožmberka, kde byl po několik století umístěn oltář sv. Anny Monogramisty IP. Ubytování a noc v centru Českých Budějovic.

2. den: po snídani odjezd do Rakouska - KEFERMARKT, prohlídka pozdně gotického třináctimetrového oltáře, jednoho z nejvýznamnějších v Evropě. Jde patrně o dílo řezbářské rodiny Kriechbaumů z Pasova, kteří byli konkurenti takových umělců jako byl Veit Stoss nebo Pavel z Levoče. Monogramista IP jejich tvorbu znal a byla pro něj inspirací. ČESKÝ KRUMLOV - prohlídka zámku a hradu Rožmberků, dokladná komentovaná prohlídka oltáře sv. Anny Monogramisty IP v Rožmberské kapli bývalého gotického hradu. Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě zámku nás bude zajímat zejména Kaplanka - pozdně gotický dům s raně renesančními prvky a kostel sv. Víta - gotický trojlodní kostel z let 1408-1439. Pozdně odpolední návštěva speciální rybí restaurace, kde se uskuteční i křest knihy MONOGRAMISTA IP. Ubytování a noc v hotelu v centru Českých Budějovic.

3. den: po snídani odjezd do Pasova a návštěva hradu a renesančního hradu NEUBURG AN INN - kde od roku 1529 na unikátní výzdobě společně s pasovským malířem Wolfem Huberem pracoval Monogramista IP; hrad byl na renesanční sídlo přestavoval hrabě Niklas II. von Salm a jeho synem, oba byli dvořané českého krále a císaře Ferdinanda I. PASOV - procházka bývalým biskupským městem, kde sídlila dílna Monogramisty IP; návštěva hlavní památek města. Město v 17. století citelně poškodily požáry a biskupové poté povolali do svých služeb italské architekty, kteří Pasov změnili v barokní město - barokizovaná je i katedrála sv. Štěpána (St.-Stephan-Dom) a nová biskupská rezidence (Neue Residenz). My se vydáme i po památkách, které navzdory nepřízni času zůstaly zachovány z doby Monogramisty IP. Odjezd do ČR a příjezd do Prahy kolem 21 hodiny.

 

Základní cena za osobu 4990 Kč

 

Přihlášky a podrobnosti k ceně:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/jizni-cechy-a-bavorsko-po-stopach-monogramisty-ip

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru