Praha: Časopis Umění/ART volně dostupný v digitalizované podobě

 

Dvouměsíčník Umění se zabývá převážně dějinami českého a středoevropského umění od raného středověku po 21. století, ale zveřejňuje také příspěvky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Otvírá prostor pro rozmanité myšlenkové přístupy i pro zachycení vztahů mezi výtvarným uměním, filozofií a literaturou. Vedle původních studií domácích a zahraničních badatelů přináší neznámé archivní dokumenty, polemiky, recenze, zprávy, ankety. Zhruba polovina textů je publikována ve světových jazycích, především v němčině a angličtině. Časopis je určen jak odborníkům (mezi odběratele patří řada zahraničních univerzitních knihoven), tak širší kulturní veřejnosti.

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

Dvouměsíčník Umění/Art vychází v Ústavu dějin umění AV ČR již od roku 1953 jako recenzované periodikum. Navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem od roku 1918.

 

http://www.digitalniknihovna.cz/knav/periodical/uuid:c731eb30-0e38-11e2-93d8-005056a60003


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru