na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. (4. vydání knihy o počátcích křesťanského písemnictví v nakladatelství Vyšehrad)

Anotace nakladatelství: Apokryfní texty vznikaly již v počátcích křesťanského písemnictví a nebyly z různých důvodů zařazeny do biblického kánonu: často pro svůj pozdější původ, většinou však pro odchylný výklad nejstarších křesťanských tradic. Kniha obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu slova, tedy spisy ...


Čtěte více

Praha: Chrám Matky Boží před Týnem v období středověku (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny další, již šestatřicátý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium. Autorkou knihy „Chrám Matky Boží před Týnem v období středověku“ ...


Čtěte více

Praha: Návraty k pramenům. Studie k počátkům husitského Tábora profesora Františka Šmahela (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydalo u příležitosti šestistého výročí založení města Tábora pod názvem „Návraty k pramenům“ reprezentativní soubor studií k počátkům husitského města profesora Františka Šmahela. František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená ...


Čtěte více

Praha: Zlatý nosorožec. Příběhy o africkém středověku – další svazek edice Medievistika (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydá další svazek své řady Medievistika, v jejímž rámci jsou nejen české odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Autorem knihy „Zlatý nosorožec. Příběhy ...


Čtěte více

Praha: První svazek dějin Tábora- od počátku osídlení do roku 1452 (NLN – Edice Dějiny měst)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo v rámci své edice Dějiny měst již řadu zajímavých monografií, jejichž prostřednictvím se mohli čtenáři seznámit s minulostí vybraných českých, moravských a slezských měst. Poslední svazek řady - konkrétně její části Dějiny českých měst - je zasvěcen ...


Čtěte více

Paříž: Les ve středověké Francii (La Forêt au Moyen Âge)

Francouzi vydali obsáhlou publikaci věnovanou tématu lesa a dřeva ve středověké Francii od 5. do 15. století. V úvodních kapitolách se čtenář dozví, jak se les objevoval ve středověké literatuře a symbolice. Další část je věnována kácení stromů a jejich dopravě, ...


Čtěte více

Praha: Mniši, dvořané, literáti – soubor studií Kateřiny Charvátové (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci „Mniši, dvořané, literáti. Studie k cisterciáckému řádu a ke dvoru krále Václava II.“, která přináší texty Kateřiny Charvátové, které byly publikovány v posledních dvou desetiletích v českých i polských časopisech a sbornících. Jednotlivé studie jsou věnovány různým aspektům ...


Čtěte více

Praha: Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde sborník nazvaný „Staré baby“ s podtitulem „Ženy a čas ve středověké Evropě“, jehož texty v převážné většině vycházejí z příspěvků, které zazněly během mezioborového medievistického kolokvia Centra pro studium středověku FF UK „Staré baby (ve středověku)“, ...


Čtěte více

Praha: Dějiny Langobardů – jubilejní třicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

V roce 2020 dosáhla edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, která je jednou z nejvýznamnějších historických knižnic nakladatelství Argo, významného mezníku. Poslední ze čtyř svazků, které byly toho roku vydány – Dějiny Langobardů (Historia Langobardorum) Paula Diacona – je jubilejním, ...


Čtěte více

Bratislava: Dějiny hudby doby středověku a renesance (Hudobné centrum)

Hudba stredoveku Americký muzikológ Richard Hallowell Hoppin (1913 – 1991), absolvent Harvardovej univerzity (1952), bol dlhoročným profesorom hudobných dejín na Ohio State University. Táto kniha je plodom jeho celoživotného záujmu o stredovekú hudbu a svojím zasväteným a jasne podaným ponorom do ...


Čtěte více

Praha: Kaple Matky Boží. Norimberská fundace císaře Karla IV. (Togga)

Nakladatelství Togga vydalo speciální knihu o kapli Matky Boží (Frauenkirche) v centru Norimberka, která je významnou uměleckohistorickou památkou přímo spojenou s osobou císaře Karla IV. Autorem je historik umění Filip Srovnal, který se této problematice speciálně věnuje a publikoval o Frauenkirche ...


Čtěte více

Praha: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích (edice Medievistika - Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo po delší časové prodlevě nový svazek záslužné edice Medievistika, v jejímž rámci jsou nejen české odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních, převážně francouzských (není to myšleno jako výtka, ba naopak) ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru