faksimile detailluzern: faksimile astrologicko-lékařského kalendáře z doby kolem roku 1460 (quaternio verlag: die faksimile-edition eines astro-medizinischen kalenders)

Luzern: Faksimile Astrologicko-lékařského kalendáře z doby kolem roku 1460 (Quaternio Verlag: Die Faksimile-Edition eines Astro-medizinischen Kalenders)

Quaternio Verlag připravuje vydání další velice zajímavé faksimile středověkého rukopisu, tentokrát Astrologicko-lékařského kalendáře, který byl vytvořen kolem roku 1460.

Manuskript, jehož objednavatele neznáme, vznikl v Horním Porýní (Freiburg, Comar). Předpokládá se, že dílo bylo původně součástí objemnějšího rukopisu. Jeho velkorysé provedení pak naznačuje, že se jednalo o reprezentativní kodex. Tvoří jej celkem čtyřiadvacet stran o rozměrech 20,6 x 15,5 cm. Originál se dnes nachází ve Štrasburku v Bibliothèque nationale et universitaire (Ms. 7141).

Výzdobu tvoří dvanáct zlatě orámovaných medailónů měsíců, dvanáct znamení zvěrokruhu a jedenáct vyobrazení učenců s dvaadvaceti zdobenými oblouky se sluncem a měsícem. Jejím autorem byl pravděpodobně tzv. Mistr B, jehož činnost je doložena i v dílně slavného Diebolda Laubera.

Kalendář svým způsobem odpovídá na řadu otázek a přináší různá doporučení. Např. v květnu by měl člověk pít každé ráno kozí mléko a doporučovány jsou čerstvé bylinky. Každý měsíc obsahuje příslušné rady týkající se zdraví, předpovědi počasí a vysvětlení znamení zvěrokruhu. Kalendář tak nabízí komplexní vědecké znalosti pro každodenní použití.

Lidské zdraví a charakter byly podle středověkých představ ovlivňovány kosmickými silami. Podle starověké tradice se všechno skládá ze čtyř prvků: země, ohně, vody a vzduchu. Těm jsou pak přiřazeny čtyři primární vlastnosti (suchý, vlhký, teplý a studený), které jsou zase spjaty se čtyřmi tělními šťávami a čtyřmi temperamenty. Na ročním období, fázi měsíce, znameních zvěrokruhu, měsíci, dni nebo hodině závisí další vlivy na kombinace tělních tekutin, s nimiž mimo jiné souvisí léčba a prevence nemocí.

Astrologicko-lékařský kalendář je proveden neobvykle nákladně a iluminace jsou vysoké umělecké hodnoty. Celkově se jedná o jedinečné dílo, které je úchvatnou sondou do světa představ středověké společnosti.

Faksimile kalendáře vyjde v limitovaném nákladu 680 exemplářů na podzim tohoto roku. Součástí edice bude i tradiční komentářový svazek.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://quaternio.ch/faksimile-editionen/astro-medizinischer-kalender/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru