časopisy detailpraha: nový svazek časopisu mediaevalia historica bohemica 19/1

Praha: Nový svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/1

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází dvakrát ročně.

Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: STUDIE, tato část přináší původní recenzované vědecké statě, a LITERATURA s anotacemi a recenzemi. Příležitostně jsou hlavní části doplňovány sekcemi „Diskuse, názory a inspirace“ a „Kronika“.

 

Marek Zágora

 

Mediaevalia Historica Bohemica 19/1, Historický ústav AV ČR, Praha 2016, 188 stran, doporučená cena 264 Kč, na stránkách Historického ústavu 145 Kč

 

Obsah:

I. Studie

Lenka Blechová, Knížecí zrcadla v českých zemích ve vrcholném a pozdním středověku

Dana Dvořáčková-Malá,  Literární prameny o dětech a pro děti. Příspěvek ke komparaci historiografických pramenů a literatury středověku v českých zemích

Eva Doležalová, Dítě a církev ve středověku

Mlada Holá – Martin Holý, Středověké studijní nadace v Čechách

Jindřich Marek, Polemické spisy Václava Korandy mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách

 

II. Literatura

Jean FLORI, Eleonora Akvitánská. Vzpurná královna, Praha 2014 (Jitka Friedlová)

Oldřich z Etzenbachu, Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku, překlad, úvodní studie, komentáře Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2015 (Anna Košátková)

Martin Nodl, Středověk v nás, Praha 2015 (Dana Dvořáčková-Malá)

Richard NĚMEC, Architektura – vláda – země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české, Praha 2015 (Lenka Bobková)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru