knižní novinky detailpraha: svatojakubská cesta. průvodce pro poutníky do compostely z 12. století – devátý svazek edice itineraria (argo)

Praha: Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století – devátý svazek edice Itineraria (Argo)

V roce 2015 přišlo nakladatelství Argo s novou řadou nazvanou Itineraria, která se zaměřuje na cesty a putování ve zprávách, cestovních denících či korespondenci, na literární cestopisy i texty cestami volně inspirované. Edice není chronologicky omezena, přináší texty středověké i novodobé. Dosud vyšlo devět titulů.

Zatím posledním svazkem řady je publikace „Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století“, která obsahuje překlad textu, který bývá označován za úplně nejstaršího průvodce do dodnes mezi poutníky velice oblíbeného Santiaga de Compostela. Autorkou vynikajícího překladu z latiny je letošní jubilantka Jana Zachová, která se dokázala se ctí popasovat se všemi jazykovými nástrahami spisu, předmluvu a poznámky s vysvětlivkami napsala Iva Adámková.

Originální text Průvodce se nachází v manuskriptu Codex Calixtinus z 12. století, jenž obsahuje hned několik textů, které jsou spjaty se sv. Jakubem Větším a Santiagem de Compostela. Průvodce je jedním z pěti větších textů v rukopisu. Se všemi texty různé povahy a také provenience (kázání, mešní formuláře, kronika…), které byly sestaveny do současné podoby mezi roky 1139–1173, se čtenář blíže seznámí v předmluvě Ivy Adámkové.

Samotný Průvodce byl sepsán někdy ve 40. letech 12. věku. Kdo je jeho autorem již asi nikdy s jistotou neurčíme. Na základě textu Průvodce se ale předpokládá, že byl francouzským klerikem s pestrou paletou zájmů, jenž byl velice dobře obeznámen s topografií cíle poutníků, Santiaga de Compostela.

Průvodce klade Svatojakubskou cestu, jejímž symbolem dodnes zůstává lastura hřebenatka svatojakubská, po bok dvou významných středověkých poutních cest, do Říma a Jeruzaléma. Samotný text je rozdělen do jedenácti různě dlouhých kapitol. Po počátečních informacích o čtyřech cestách do Santiaga de Compostela (Via Egidiana - Tolosana, Via Podiensis, Via Turonensis a Via Lemovicensis), které se spojují u Puente la Reina, výčtu měst na Svatojakubské cestě a seznámení s nejvýznamnějšími hospitály následují praktické „rady na cestu“.

Nejdelší je osmá kapitola. Seznamuje čtenáře-poutníky s vybranými svatými místy na jednotlivých trasách, která by si určitě neměli nechat ujít. Vybraným světcům a světicím věnuje Průvodce různě velkou pozornost, některé jen jmenuje, u jiných naopak podrobně líčí jejich život, mučednickou smrt i posmrtné zázraky.

Poslední kapitoly jsou zasvěceny cíli Svatojakubské cesty, Santiagu de Compostela, zejména pak popisu exteriéru a interiéru baziliky (katedrály) sv. Jakuba, apoštola Galicie. V Průvodci je zachycena její podoba na konci episkopátu posledního biskupa a zároveň prvního arcibiskupa Diega Gelmíreze (v úřadu 1100–1140). Díky textu máme k dispozici např. jediné svědectví o původní výzdobě severního portálu. Na druhou stranu jsou popisy vybraných částí chrámu neúplné (odborníci o nich vedou již několik desetiletí živé diskuze) a chybí i jejich zasazení do širších, např. liturgických souvislostí.

Součástí textu edice je pěkný černobílý obrazový doprovod (autorkou původních fotografií je výborná fotografka Jaroslava Vopršálková). Jako pozitivum můžeme vnímat barevnou obrazovou přílohu, která přináší reprodukce vybraných stran z výše uvedeného rukopisu Codex Calixtinus. Na úplný závěr pak byly zařazeny hypotetické rekonstrukce románské katedrály sv. Jakuba, půdorysy této významné památky a především mapy, které nesmí u Průvodce, v němž je zmiňováno velké množství různých lokalit a památek, chybět.

Výsledná podoba edice (z celého rukopisu Codex Calixtinus je přeložen jen Průvodce) může být pro některé zasvěcené čtenáře zklamáním, ale je třeba si uvědomit, v rámci jaké edice kniha vyšla. Proto nemohly být zodpovězeny všechny dílčí otázky, které se při četbě Průvodce přímo nabízejí. Máme na mysli např. stavbu a rekonstrukci středověké podoby katedrály v Compostele či její výzdobu. Kdo se chce dozvědět více, může sáhnout po některé ze základních publikací, jejichž výběr je uveden v bibliografii. V nich pak najde odkazy na další literaturu.

Vydání překladu Průvodce je záslužným počinem, který svou výslednou podobou přesně zapadá do koncepce jedné z nejmladších edic nakladatelství Argo, edice Itineraria.

 

Marek Zágora

 

Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století, Argo, Praha 2020, 159 stran + 12 stran barevná obrazová příloha, doporučená cena 248 Kč

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/svatojakubska-cesta/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru