archiv detailwien – köln – weimar: vyšel sborník o fridrichovi i. barbarossovi v národních dějinách německa a zemí středovýchodní evropy v 19. a 20. století

Wien – Köln – Weimar: Vyšel sborník o Fridrichovi I. Barbarossovi v národních dějinách Německa a zemí středovýchodní Evropy v 19. a 20. století

Anotace:

Nakladatelství Böhlau vydalo zajímavý sborník nazvaný „Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.)“, jenž přináší příspěvky německých, polských a českých historiků, které zazněly v roce 2015 v Brně na mezinárodní konferenci o postavení, významu a vlivu prvního císaře z rodu Štaufů v německé, polské a  české historiografii 19. a 20. století.

Mnohé kapitoly středověkých dějin Říše a slovanské středovýchodní Evropy se staly záminkou k novodobým národním konfliktům, které měly vliv na dějiny národních států v 19. a 20. století. Byl to právě císař Fridrich I. Barbarossa, jenž měl během své dlouhé vlády řadu mírových i válečných příležitostí k navázání vztahů mezi Říší a Přemyslovci v Čechách nebo piastovskými vládci v Polsku. Interpretace těchto historických událostí a jejich průvodních jevů zůstává až do současnosti silně ovlivněna tradicemi a dominujícími obrazy národní historie. Narativní utváření národů od 19. století vyžadovalo nacionálně hodnocené a státně koncipované ztvárnění historických událostí, které nabídly zároveň i vlastní obraz období středověku.

 

Marek Zágora

 

Knut Görich - Martin Wihoda (Hg.), Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.), Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 2017, 343 stran, doporučená cena 60 euro

 

Internet:

http://www.boehlau-verlag.com/978-3-412-50454-0.html

 

Obsah:

Knut Görich - Martin Wihoda, Einleitung

Christoph Cornelißen, Zum Spannungsverhältnis von nationaler Geschichtsschreibung und europäischer Erinnerungskultur

Eduard Mühle, Polen im 12. Jahrhundert. Wahrnehmungen deutschsprachiger Mediävisten

des 19. und 20. Jahrhunderts

Andrzej Pleszczyński, Die polnische Öffentlichkeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert

gegenüber den preußischen Initiativen zur Verherrlichung Friedrichs I. Barbarossa

Jiří Němec, Das Bild des Mittelalters in den tschechischen und deutschen Erinnerungskulturen Böhmens, Mährens und Schlesiens. Eine Stichprobe aus den österreichischen und tschechischen Lehrbüchern für Geschichte

Knut Görich, Friedrich Barbarossa in den deutschen Erinnerungskulturen Christoph Dartmann, „Eine besondere, der deutschen Weise vollkommen entgegengesetzte Nationalität“. Friedrich Barbarossas Verhältnis zum kommunalen Italien in der

Bewertung der deutschen Historiographie des 19. Jahrhunderts

Jochen Johrendt, Friedrich Barbarossa und Alexander III. Die Universalgewalten in der Perspektive des 19. Jahrhunderts

Jan Keupp, Von Strukturverweigerern zu Strukturbezwingern Friedrich Barbarossa, die Fürsten und das Reich in der historiographischen Rezeption des 19. Jahrhunderts

Jürgen Dendorfer, Der König von Böhmen als Vasall des Reiches? Narrative der deutschsprachigen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts im Licht der Diskussion um das Lehnswesen

Martin Wihoda, Friedrich Barbarossa und die böhmische Staatlichkeit

Zbigniew Dalewski, Kaiser und Polen. Polnisch-deutsche Beziehungen in der polnischen

Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts

Marcin R. Pauk, Auf dem Weg zur Scheidung? Schlesien und die Staufer in der polnischen Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru