na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Vyšel sborník Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)

Anotace: V nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vyšla publikace „Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)“, která vychází z příspěvků stejnojmenného mezinárodního workshopu, který se uskutečnil v listopadu 2013. Celkem třináct studií v anglickém a německém ...


Čtěte více

Petersberg – Paderborn: Reprezentativní katalog výstavy Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa

Nakladatelství Michael Imhof vydalo monumentální vědecký katalog k výstavě „Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa“, která byla do 13. ledna 2019 k vidění v Arcibiskupském diecézním muzeu v Paderbornu. Jak napovídá název, hlavní pozornost je ...


Čtěte více

Praha: Očím skryté – kniha o průzkumu podkreseb na gotických a renesančních deskových malbách ze sbírek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze vydala ojedinělou a záslužnou publikaci nazvanou Očím skryté. Představuje výsledky badatelského projektu historiků umění a restaurátorů, kteří detailně pomocí nejmodernější techniky zmapovali podkresby na deskových obrazech české gotiky a renesance ve stále expozici v Anežském klášteře v ...


Čtěte více

Köln – Weimar - Wien: Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends – nový životopis vynálezce knihtisku (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo knihu nazvanou „Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends“ německé historičky Maren Gottschalk. Populárněji laděná Gutenbergova biografie vyšla k 550. výročí jeho úmrtí. Jen málo vynálezů změnilo život lidí tak jako objevení knihtisku s pomocí pohyblivých liter. Díky rychlému a „levnému“ ...


Čtěte více

Praha: K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. - 1. svazek nové ediční řady Medium (FF UK)

Anotace: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vydala pod názvem „K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura“ první svazek své nové ediční řady Medium, jejímž cílem je zpřístupnit českým čtenářům v kvalitních překladech širokou paletu středověkých textů. Rytířské ságy patří mezi méně známé žánry ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. Portrét středověkého vladaře historika Václava Žůrka (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo jako šestatřicátý svazek své úspěšné řady Česká historie dlouho očekávanou monografii „Karel IV. Portrét středověkého vladaře“ medievisty Václava Žůrka. V roce 2016, kdy jsme si připomínali sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., se očekávalo, ...


Čtěte více

Praha: Průvodce pražskou archeologií – Památky známé, neznámé i skryté

Anotace: Archeologický ústav Akademie věd ČR vydal ve spolupráci s Národním památkovým ústavem druhé, upravené vydání populárně vědecké publikace nazvané „Průvodce pražskou archeologií“ s podtitulem „Památky známé, neznámé i skryté“. Jedná se o první kolektivní dílo pražských archeologů, kteří se systematicky zabývají ...


Čtěte více

Řím (Roma): Kniha The Art of Medieval Hungary bilancuje současné poznatky o středověkém umění v Uherském království

Anotace: Kniha The Art of Medieval Hungary není reprezentativní album zaplněné exkluzivními barevnými fotografiemi. Pro každého zájemce o středověké umění však představuje cenný a podrobný zdroj informací o současném poznání především maďarské uměnovědy, navíc v anglickém jazyce. V rámci Uherského království se do ...


Čtěte více

Praha: Orosiovy Dějiny proti pohanům – první svazek nové edice ANTIKA (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo přišlo na konci roku 2018 s novou edicí nazvanou ANTIKA. Její koncepce vychází z předpokladu, že kvalitní literatura nestárne, jediné co může zestárnout, je překlad. Proto se zaměřuí na díla klasické a pozdně antické literatury v současném a moderním ...


Čtěte více

Praha: Jan Lucemburský polského medievisty Wojciecha Iwańczaka (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako třicátý svazek své edice Ecce Homo knihu „Jan Lucemburský. Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech“. Autorem biografie českého krále Jana Lucemburského je polský historik Wojciech Iwańczak, odborník na pozdní ...


Čtěte více

Praha: Národní galerie vydala reprezentativní knihu o pietě, která vznikla za vlády krále Václava IV. v Praze a byla kolem roku 1400 exportována do švýcarského Bernu (Pražská Pieta v Bernu/Die Prager Pieta in Bern)

Takzvaná pieta z Bernu je fragment nádherného sochařského díla krásného stylu, který dominoval umění střední Evropy kolem roku 1400. Klíčovou roli v něm hráli sochaři pracující v Praze v době vlády krále Václava IV. Právě u piety ze švýcarského Bernu potvrdila ...


Čtěte více

Petersberg: Katalog Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380 bis 1440 (Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin)

Anotace: Vydavatelství Michael Imhof vydalo odborníky očekávaný katalog „Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380 bis 1440“, který představuje umělecká díla ze sochařské sbírky berlínských Státních muzeí (Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin). Jedná se již o ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru