na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Gdaňsk: Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo – sborník k 700. výročí narození Karla IV.

Anotace: V roce 2016 se v rámci připomínky sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. konala v Gdaňsku vědecká konference, jejímž výsledkem je nedávno vydaný sborník „Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo“. Jednotlivé texty jsou věnovány především vztahům mezi ...


Čtěte více

Praha: Zahrada slov – sborník k životnímu jubileu Zuzany Silagiové (Filosofia)

Anotace: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydalo pod názvem „Zahrada slov“ sborník sestavený u příležitosti životního jubilea PhDr. Zuzany Silagiové, vynikající editorky a významné badatelky v oboru středolatinské lexikografie a dějin botaniky. Svazek obsahuje úvodní laudatio profesora Pavla Spunara, po kterém ...


Čtěte více

Praha: 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo knihu „1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů“, jejímž autorem je přední americký historik a archeolog Eric H. Cline. Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly ...


Čtěte více

Praha: Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa (Scriptorium)

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo knihu „Středověké rukopisy v českých zemích“ s podtitulem „Handbušek kodikologa“ historika a archiváře Michala Dragouna. Jedná se o praktickou příručku („handbušek“), která nabízí nejen přehled pravidel kodikologického popisu středověkých manuskriptů, ale i praktický ...


Čtěte více

Praha: Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo podnětnou kolektivní publikaci nazvanou „Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici“, kterou připravili historici z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autorský kolektiv pod vedením Libora Jana se pokusil v celkem jedenácti ...


Čtěte více

Praha: Kniha o městě dam Kristiny Pisánské (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo další svazek edice Litteraria et poetica, která je součástí záslužné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo již třiadvacet svazků s překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica (doposud vyšly ...


Čtěte více

Praha: Jiří z Poděbrad. Král český – monografie nejen o volbě Jiřího z Poděbrad českým králem

Nakladatelství Olympia vydalo pod názvem „Jiří z Poděbrad. Král český“ kolektivní monografii k pětistému šedesátému výročí zvolení Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem a jeho následné korunovace. Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem 2. března 1458 je velice významným mezníkem v ...


Čtěte více

Krakow (Krakov): Reprezentativní kniha o sklomalbách v kostele Panny Marie v Krakově z edice Corpus Vitrearum Medii Aevi (Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau)

V rámci mezinárodní série vědeckých katalogů o středověkých vitrajích vychází v současné době podrobný svazek věnovaný sklomalbám v kostele Panny Marie v Krakově. Tento chrám, kromě slavného oltáře řezbáře Veita Stosse a mnoha dalších významných uměleckých děl, nabízí v chóru taká ...


Čtěte více

Praha: Vyjde Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny již třicátý první svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium, kterým bude práce Miroslava Šmieda „Praga sacra. K vizi posvátné ...


Čtěte více

Praha: Hluboká sonda Pavla Štěpánka do dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných renomovaným historikem umění a hispanologem Pavlem Štěpánkem v posledních patnácti letech. Autor v každé kapitole prokazuje svůj neobyčejný rozhled a důkladnou znalost problematiky. „Španělský vliv se projevil globálně ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Spielendes Mittelalter – monografie o hrách ve středověku (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo zajímavou knihu nazvanou „Spielendes Mittelalter“, jejímž autorem je vídeňský medievista Helmut Birkham, jemuž ve stejném nakladatelství vyšla v roce 2012 podnětná práce „Pflanzen im Mittelalter. Eine Kulturgeschichte“. Autor přibližuje na základě dochovaných písemných, ale i vizuálních pramenů pestrý svět ...


Čtěte více

Amsterdam: Vyšla kolektivní monografie The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages

Anotace: Nakladatelství Amsterdam University Press vydalo kolektivní monografii „The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages“ o proslulé Velislavově bibli, která je od roku 2006 Národní kulturní památkou. Editorkou je Lenka Panušková z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Velislavova bible ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru