výstavy detailamsterdam: frans hals – dobře naladěné portréty

Amsterdam: Frans Hals – dobře naladěné portréty

 

Na výstavu pořádáme dva specializované zájezdy:

http://www.stavitele-katedral.cz/nemecko-a-holandsko-po-stopach-malire-franze-halse-prvni-impresionisticka-vystava-v-parizi-1874-bauhaus-v-desave-ikonicke-dilo-moderni-architektury

http://www.stavitele-katedral.cz/berlin-vystava-franz-hals-%E2%80%93-velikan-holandskeho-umeni-zlateho-veku

Po úspěšných monografických výstavách Rembrandta van Rijna v roce 2019 a Johannese Vermeera na jaře 2023 navázalo Rijksmuseum výstavou třetího z představitelů velké trojky holandského malířství tzv. Zlatého věku, prominentního haarlemského portrétisty 17. století, Franse Halse.

Jedná se o společný projekt s londýnskou National Gallery, v níž byla výstava zahájena v září 2023, berlínskou Gemäldegalerie, kde bude letos v říjnu ukončena, a haarlemským Frans Hals Museum. Právě nyní je možno 48 děl z veřejných i soukromých sbírek z Evropy i USA spatřit v Amsterdamu.

Frans Hals (1582/4–1666) byl ve své době vyhledávaným portrétistou a již současníci obdivovali jeho díla pro jejich životnost. Provozoval úspěšnou dílnu, z níž vzešli takoví malíři, jako byli Adriaen Brouwer, Adriaen van Ostade, Philips Wouwerman ad.

Jeho zákazníci pocházeli především z vrstvy bohatých měšťanů. Přesto Hals, který zplodil během dvou manželství 12 dětí, překvapivě skončil svůj život v chudobě. Do určité míry to souviselo s vysokým věkem, kterého se dožil, neboť ke konci života již nebyl schopen se malováním uživit.

Po své smrti upadl do zapomnění a znovuobjeven byl až ve druhé polovině 19. století, kdy se stal vzorem pro francouzské impresionisty a postimpresionisty, což výstava reflektuje mj. oceněním Halsova díla Vincentem van Goghem.

Návštěvník výstavy se rozhodně nemusí obávat, že by po několikátém portrétu ctihodného měšťana či rodiny začal zívat nudou. Ano, nalezneme zde samozřejmě i reprezentativní portréty, jejichž protagonisté zaujímají statickou pózu a tváří se důstojně, jak si žádá jejich postavení ve společnosti, taková díla však rozhodně nepřevažují. Navíc v těchto případech lze zaměřit pozornost na studium módy, především fantastických krajkových límců a Halsovu vynikající schopnost namalovat širokou škálu odstínů černi.

K tomu můžeme sledovat postupný vývoj jeho malířského stylu od preciznosti k výrazně uvolněnějšímu rukopisu. V tomto případě nám může posloužit srovnání Smějícího se kavalíra” z roku 1624, který nyní poprvé od roku 1900 opustil svou domovskou Wallace Collection a stal se logem výstavy (obr č. 1), a našeho” kavalíra z pražské NG z roku 1645; nejmarkantněji je ovšem vidět Halsův na svou dobu moderní rukopis na dílech z 60. let.

Hals také nejednou překvapí ležérním postojem portrétovaného: důstojný muž středního věku se houpe na židli, Halsův přítel, zámožný obchodník Isaac Massa se právě otočil na židli směrem k malíři, opřel si loket o opěradlo a chystá se mu něco povědět.

Halsovy portréty jsou také výjimečné v tom, že se jejich protagonisté velmi často usmívají a někdy dokonce zeširoka smějí, což je pro tento žánr v dané době nestandartní, neboť za společenskou normu stále platila doporučení humanistů, jako byl Erasmus Rotterdamský, že člověk má držet své emoce na uzdě. Přímo skandálním pak byl úsměv odhalující zuby, proto jej najdeme spíše u méně ctihodných” modelů a některých dětských portrétů.

Hals totiž nezpodobňoval jen rodiny, manžele, spolky a úspěšné podnikatele, kteří své společenské postavení vyjadřují sebevědomým pohledem a hojně i dobově oblíbeným renesančním loktem” (není nutno vysvětlovat, je nepřehlédnutelný), ale maloval i lidi z nižších společenských vrstev.

Tato skupina je právě tou rozesmátější a patří sem mj. i známý berlínský obraz čarodějnice či spíše bláznivé ženy Malle Babbe” (obr. č. 2), jenž obdivoval Gustav Courbet natolik, že namaloval jeho kopii. Tato chechtající se žena s kocourem na rameni a cínovou holbou ve zdvižené ruce, tak jako muž hrající na fanfrnoch obklopený rozdováděnými dětmi a další svérázné haarlemské postavičky neměly sloužit jako portrét konkrétního jedince, ale reprezentovaly určitý typ (pouliční muzikant, opilec, blázen) a můžeme je tak nazvat žánrovým portrétem.

I zde se Hals projevuje jako vynikající pozorovatel lidského charakteru, který nám odkrývá právě prostřednictvím osobitého úsměvu dané osoby, přičemž jeho rozesmáté portréty, zvláště ty dětské, navíc ukazují na jeho mistrovskou schopnost zachytit krátký, prchavý okamžik.

Na rozdíl od londýnské výstavy, která byla strukturována tematicky, ale zároveň víceméně chronologicky, kurátoři Rijksmusea chronologii opustili a zvolili tematické členění podle různých aspektů malířova stylu. Jednotlivé sekce jsou uvedeny jedním nebo dvěma stručnými slovy, jako například Smích”, Jiskra” (v očích portrétovaných), Velký” (velkoformátové skupinové portréty), Sebevědomý” (postoje mužských modelů i dynamika Halsova malířského stylu) apod.

Výstavu doprovází katalog o 219 stránkách z pera několika nizozemských odborníků na malbu daného období. Představuje život Franse Halse, včetně samostatné kapitoly o jeho malířské dílně, okolnosti umělcova „znovuzrození” v 19. století a následný vliv jeho díla na jiné malíře. Zkoumá specifika jeho expresivního malířského stylu a východiska a inovativnost jeho portrétního umění. Začleněna byla rovněž kapitola o rozměrově drobných portrétech s otázkou, zda byly již od počátku zamýšleny jako předlohy pro převedení do grafiky, a věnující se problematice Halsových portrétních mědirytin.

Nemohu se zdržet doporučení, aby si návštěvník výstavy přečetl poslední kapitolu knihy jako první. Naváže tak na to, co mu patrně utkvělo v paměti nejvíce: úsměv, smích a dobře naladění páni, dámy i dítka, skvostně odění i otrhaní, jimiž nám Frans Hals tak bravurně zprostředkoval svou dobu. Tvůrci katalogu k tomu přispěli nejen texty, ale i kvalitními reprodukcemi Halsova díla i ukázek děl některých jeho současníků, přičemž pro ilustraci Halsova osobitého rukopisu vhodně zařadili celostránkové detaily z jeho obrazů.

Petra Dvořáková

 

Frans Hals, Rijksmuseum, Amsterdam, 16. 2. – 9.6. 2024, denně 9–17 hod.

Frans Hals, Gemäldegalerie Berlin, 12. 7. – 3.11.2024

Katalog:

Cornelis B., Lammertsee F., Kan Rinnoy J., Van der Veen J.: Frans Hals. NG Londýn ve spolupráci s Rijksmuseum, Amsterdam, Yale University Press, 2023

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru