na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VIII. – Bible Václava IV.

Nejvýznamnějším rukopisem, který se dochoval z proslulé soukromé knihovny římského a českého krále Václava IV., je nedokončený opis druhého nejstaršího překladu bible do němčiny, který vznikl v posledním desetiletí 14. století, i když nemůžeme vyloučit, že se na něm začalo pracovat ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VII. – Bamberská apokalypsa

Letos uplynulo patnáct let od chvíle, kdy bylo na seznam dokumentárního dědictví Paměť světa UNESCO zapsáno deset manuskriptů, které vznikly v letech 970-1020 ve skriptoriu benediktinského kláštera Reichenau v Bodamském jezeře. Jedním z nich je proslulá Bamberská apokalypsa, jejíž originál se ...


Čtěte více

Luzern: Faksimile Sternbilder der Antike (Sternbilder der Antike – neue Faksimile-Edition des Quaternio Verlags Luzern)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydá pod názvem „Sternbilder der Antike“ faksimile rukopisu, který je pozoruhodným svědectvím zájmu vzdělaných duchovních o astronomii v období raného středověku. Hlavním textem manuskriptu je latinský překlad didaktické básně astronomického obsahu „Jevy na nebi“ řeckého epického básníka Aráta ze ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy V. – Kodex Manesse

Jedním z nejproslulejších středověkých rukopisů světa je Kodex Manesse, který bývá označován i jako Velký heidelberský zpěvník. Jedná se o nejbohatší a nejreprezentativnější sbírku středo-hornoněmeckých básní a písní, která se dnes nachází v Univerzitní knihovně v Heidelbergu (Cod. Pal. Germ. 848). Manuskript ...


Čtěte více

Kolín nad Rýnem: Vychází faksimile Gutenbergovy bible z roku 1454 (TASCHEN Verlag)

Anotace: Nakladatelství TASCHEN vydává přetisk Gutenbergovy bible z roku 1454, knihy, která změnila svět nejen tím, že byla první knihou tištěnou na tiskařském stroji, ale i tím, že stojí na počátku rozšíření knihtisku. Vynález moderního knihtisku s pohyblivými literami v 15. století způsobil ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Lantkraběcí žaltář - nejnovější svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

V roce 1992 vydalo vydavatelství ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce v rámci své řady CODICES SELECTI úplné faksimile tzv. Lantkraběcího žaltáře, rukopisu, který je výjimečný mimo jiné i tím, že je v něm vyobrazení prvního českého dědičného krále ...


Čtěte více

Luzern: Schätze der Reichenauer Buchmalerei – kazeta s faksimilovými listy z otonských manuskriptů (Faksimile Kassette des Quaternio Verlags)

Před patnácti lety bylo na seznam dokumentárního dědictví Paměť světa UNESCO zapsáno deset manuskriptů, které vznikly v letech 970-1020 ve skriptoriu benediktinského kláštera Reichenau. Švýcarské vydavatelství Quaternio připravuje vydání jedinečné kazety s deseti, originálům věrnými faksimilovými listy s nejkrásnějšími iluminacemi. Klášter Reichenau ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy IV. – Cesty rytíře Jana z Mandevillu

Jedním z nejoblíbenějších spisů pozdního středověku byly „Cesty rytíře Jana z Mandevillu“, které byly dokonce populárnější než cestopis „Milión“ Marca Pola. Poprvé se objevil v roce 1356 nebo 1357. Byl často opisován a překládán, do současnosti se dochovalo asi 250 exemplářů ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Der Landgrafensalter - nový svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

Anotace: Štýrskohradecká ADEVA vydala nedávno již pětadvacátý rukopis v rámci své jedinečné řady „Glanzlichter der Buchkunst“, v jejímž rámci jsou ve zmenšeném formátu představovány nádherné, převážně bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve byly vydány jako úplná faksimile. Nejnovějším manuskriptem je ...


Čtěte více

Luzern: Připravuje se faksimile Bamberského žaltáře (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Bamberger Psalters)

Lucernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího středověkého rukopisu, tentokrát Bamberského žaltáře, jehož originál se nachází v bamberské Státní knihovně (Staatsbibliothek, Msc.Bibl.48). Manuskript vznikl v období kolem let 1220-1230 buď přímo v Bamberku, nebo v Řezně. Obsahuje celkem dvě stě deset ...


Čtěte více

Luzern: Das Prachtevangeliar aus Mariengraden (Kunstbuch-Edition des Quaternio Verlags)

Švýcarské nakladatelství Quaternio vydává nejen faksimile nádherných, bohatě iluminovaných středověkých rukopisů, ale i reprezentativní umělecké publikace určené bibliofilům, v nichž jsou představovány další zajímavé památky středověké a renesanční knižní kultury. Nedávno vyšla publikace nazvaná „Das Prachtevangeliar aus Mariengraden. Ein Meisterwerk der salischen ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy III. – Liber viaticus

Nejvýznamnější knihovnou v České republice je Národní knihovna v Praze, neznamená to však, že pouze v jejích sbírkách se nacházejí nejcennější a nejzajímavější rukopisy. S Národní knihovnou srovnatelnou rukopisnou sbírku má Knihovna Národního muzea, v níž najdeme opravdové skvosty, o nichž ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru