na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v okrajové výzdobě tzv. Bible Václava IV. – 2. část

V pátek 16. srpna 2019 uplynulo šest set let od smrti římského a českého krále Václava IV., jenž proslul především jako náruživý bibliofil, jenž ve své době vlastnil jednu z největších soukromých knihoven ve střední Evropě. Nejvíce králových vyobrazení najdeme v jeho ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v okrajové výzdobě tzv. Bible Václava IV. – 1. část

Šestnáctého srpna 2019 uplyne rovných šest set let od chvíle, kdy na Novém hradě u Kunratic vydechl naposledy český a římský král Václav IV. z rodu Lucemburků. Jedná se o panovníka, který stále zůstává ve stínu svých „úspěšnějších“ příbuzných, především pak ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v sedile severní boční lodi chrámu Matky Boží před Týnem

V srpnu 2019 uplyne šest set let od smrti římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků, jenž stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných, dědečka Jana Lucemburského, otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda Lucemburského. Je to dáno zejména ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Pisanellova kresba Zikmunda Lucemburského

Mezi nejznámější vyobrazení římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského, od jehož narození letos uplynulo šest set padesát let, patří kresba, která se od roku 1856 nachází v grafické sbírce pařížského Louvru. Za autora kresby na papíře o rozměrech 33,3 ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v Iconismis bellicis z roku 1437

Od druhé poloviny 14. století byly velice oblíbené tzv. „knihy ohňostrojů\", z nichž začaly v první polovině 15. věku vycházet bohatě ilustrované manuskripty zasvěcené vojenské technice a taktice. Nejznámějším příkladem takovéhoto spisu je „Bellifortis“ Konráda Kyesera z Eichstättu, což bylo ve ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. a Václav IV. na kříži s ostatkem Kristovy bederní roušky

Římský císař a český král Karel IV. proslul jako zbožný panovník a sběratel relikvií. Svou roli hrála nejen Karlova zbožnost, ale i hodně a často zdůrazňovaná vyvolenost Bohem. Právě ta je významným znakem karlovské panovnické legitimizace. Při získávání relikvií se inspiroval kupř. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský na císařské majestátní pečeti

Letošní šestisté padesáté výročí narození římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského je bezpochyby příležitostí k uspořádání podobné výstavy, respektive výstav, kterých jsme se dočkali v roce 2016, kdy uběhlo sedm set let od narození Zikmundova otce Karla IV. Bohužel ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský na fresce v bývalém augustiniánském kostele v Kostnici

V polovině února 2018 uplyne šest set padesát let od narození římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského, nejschopnějšího syna římského císaře a českého krále Karla IV. Zikmund v mnohém navazoval na svého otce, což se mimo jiné projevilo i ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v kapli Panny Marie v obci Rifiano

V letech 2016 až 2019 jsme si připomněli, resp. si připomeneme hned čtyři významná výročí spjata s u nás vládnoucími Lucemburky. V květnu 2016 jsme si připomněli sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., které bylo slaveno mimo ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v Mnichovském astronomickém sborníku

V roce 2019 si připomeneme šestisté výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV., nejstaršího syna římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků. Ze všech u nás vládnoucích Lucemburků má Václav nejhorší pověst, pověst líného a nerozhodného krále, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. a Václav IV. na stříbrném feniku z Laufu a Erlangen

Lucemburskému mincovnictví byla a je stále věnována zvýšená pozornost, protože se jedná o velice zajímavé téma. Nejvíce se badatelé zabývají lucemburskými zlatými ražbami, florény  českého krále Jana Lucemburského, „portrétními“ dukáty římského císaře a českého krále Karla IV. nebo mimořádnou mincí écu ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v Sercambiho Kronice města Lucca

Mezi nejznámější a nejvýznamnější pozdně středověké kroniky sepsané v lidovém jazyce patří dvousvazková kronika toskánského města Luccy, jejímž autorem je měšťan, lékárník, diplomat, spisovatel a kronikář Giovanni Sercambi (1348-1424). Sercambi se narodil v Lucce, kde také i zemřel jako zámožný a vážený ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru