PhDr. Peter Kováč

(16. 2. 1955 v Bratislavě)

vystudoval dějiny umění u prof. Jaroslava Pešiny a prof. Jaromíra Homolky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze v letech 1975-1980. V letech 1977-1978 studoval na Varšavské univerzitě v Polsku v semináři pro středověké a renesanční umění prof. Jana Bialostockého a prof. Piotra Skubiszewského.

Specializuje se na středověké a renesanční umění, publikoval odborné studie o Mistru velhartické archy (časopis Umění, ART, Praha 1992), o ikonografii sv. Trojice v pozdně gotickém umění v Čechách (Umění, ART, Praha 1989), o sv. Trojici Mistra žebráckého Oplakávání (časopis ARS, Bratislava 1996) a o uměleckých objednávkách mincmistra Jana Horstoffara (Gotika v západních Čechách, sborník Národní galerie v Praze 1998). O slavném  monogramistovi IP publikoval ve sborníku Das Expressive in der Kunst speciální studii Zdeněk Lev von Rožmitál, der Goldschnied Honzlis von der Prager Burg, der Annenaltar des Monogrammisten IP und di Franziskaner – Observanten von Horažďovice (Jiří Fajt, Susanne Jaeger eds., Das Expressive in der Kunst 1500 – 1550, Deutscher Kunstverlag, Berlin, München 2018, s. 352-361).

V roce 2012 se podílel na projektu výstavy Europa Jagellonica: Kutná Hora - Varšava - Postupim (autorský podíl na heslech pro vědecký katalog) a na projektu výstavy Cesta ke Zlaté bule v Ostravském muzeu (podíl na přípravě výstavy, zápůjčka faksimilie De arte venandi cum avibus a text do vědeckého katalogu o císařské kapli v Chebu a jejím vztahu k císaři Fridrichovi II.)

Ze série Stavitelé katedrál publikoval tyto odborné studie: Brána Fridricha II. v Capui (Historia artium IV., sborník k osmdesátinám prof. Rudolfa Chadraby, Univerzita Palackého v Olomouci 2002), Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit (Umění, ART, Praha 2003), Notes on the Description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378 (sborník Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration, ed. Jiří Fajt, Národní galerie v Praze 2003) a Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (Umění, ART, 59, Praha 2011).

Peter Kováč žije trvale v Praze a v Sušici, pracoval jako umělecký kritik pro deník Právo (1980-2018). V roce 1990 založil umělecko-historickou agenturu a později i nakladatelství PhDr. Peter Kováč ARS AURO PRIOR k popularizaci dějin umění. Od 25. června 2009 provozuje internetové stránky www.stavitele-katedral.cz.

Další informace o autorovi viz Slovník českých a slovenských výtvarných umělců a teoretiků, Ostrava 2001, 6. díl, s. 146-147.

 

Knižní publikace:

Peter Kováč, Katedrála v Chartres (Francouzské umění rané a vrcholné gotiky), spoluautoři: André Chédeville, John James, edice Stavitelé katedrál 1, nakladatelství: Eminent, Praha 2007.

Peter Kováč, Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění Svatého Ludvíka), spoluautoři: Barbara Drake Boehm , Pavol Černý, John James, Chiara Mercuri, Jerzy Pysiak, Donna L. Sadler, Willibald Sauerländer, Otto von Simson, Jean-Max Tixier, edice Stavitelé katedrál 2, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2009.

Peter Kováč, Úsvit renesance (Dvorské umění císaře Fridricha II.; Bamberský a Magdeburský jezdec), spoluautoři: Cornelia Berger-Dittscheid, Arnold Esch, Jerzy Hauziński, Rolf Legler, Michael Menzel, Giulio Pane, Jan Plesník, Willibald Sauerländer , edice Stavitelé katedrál 3, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2010.

Rea Michalová, Peter Kováč, Vladimír Neubert, Jan Bauch (monografie; 407 stran), nakladateství: Galerie ART Praha, Praha 2012.

Peter Kováč, Zrození génia (Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí), spoluautoři: Max Seidel, Géza Jászai, Pavel Kalina, Herbert von Einem, Antje Middeldorf Kosegarten, Diana Norman, Franklin Toker, Henry Moore, edice Stavitelé katedrál 4, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2013.

Peter Kováč, Katedrála v Chartres (Francouzské umění rané a vrcholné gotiky), Spoluautoři: André Chédeville, Henry Adams, Peter Kurmann, Claudine Lautierová, Elizabeth Carson Pastanová z USA, Piotr Skubiszewski, Willibald Sauerländer, Robert Suckale a John James, edice Stavitelé katedrál 1, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2015, druhé rozšířené vydání.

Peter Kováč, Katedrála v Remeši (Chrám pro korunovace francouzských králů), spoluautoři: Carl F. Barnes Jr., Bruno Boerner, Jacques Le Goff, Linda Grantová, John James, Peter Kurmann, Brigitte Kurmannová Schwarzová, Willibald Sauerländer, Hans Sedlmayr a Wolfgang Schöller, edice Stavitelé katedrál 5, nakladatelství: ARS AURO PRIOR, Praha 2018.

Peter Kováč, Marek Zágora (ed.), Monogramista IP (Oltář svaté Anny samotřetí v Českém Krumlově), spoluautoři: Susanne Jaeger, Jaroslav Čechura, Jan Müller, Jaromír Homolka, Jutta Reisinger-Weber a Jiří Fajt, nakladatelství: Stavitelé katedrál (PETER KOVÁČ), Praha 2020

 

Studie Petera Kováče v plném znění na internetu:

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia pulpit (publish first in: Umění, 51, Praha 2003, p. 459-473): http://stavitele-katedral.cz/peter-kovac-notes-to-giovanni-pisanos-pistoia-pulpit/

Svatá Trojice z Českých Budějovic Mistra žebráckého Oplakávání, Die Heilige Dreifaltigkeit von České Budějovice des Meisters der Žebráker Beweinung (publikováno poprvé v : ARS, časopisu Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1996, číslo 1-3, s. 142-151): http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-svata-trojice-z-ceskych-budejovic-mistra-zebrackeho-oplakavani/

Notes on the description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378, in: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration (ed. Jiří Fajt), proceedings from the international symposium, published by the National Gallery in Prague, Prague: National Gallery, 2003, p. 413-418: http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-notes-on-the-description-of-the-sainte-chapelle-in-paris-from-1378/

Vilém z Ryžmberka a pozdně goticka archa z Velhartic, publikováno poprvé v: Umění, 40, 1992, č. 6, s. 424-431; res. něm. s. 430-431 (Vilem von Riesenberg und der spatgotische Altar von Velhartice); http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-vilem-z-ryzmberka-a-pozdne-goticka-archa-z-velhartic/

Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (The Crown of Thorns and Sainte-Chapelle in Paris: The True Price of the Crown of Thorns, the Date of the Chapel's Consecration, and the Ceremonial Lighting of Sainte-Chapelle), first publish in: Umění (ART), 59, Praha (Prague, Prag) 2011, p. 462-479; http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-die-dornenkrone-christi-und-die-sainte-chapelle-in-paris-der-wahre-preis-der-dornenkrone-christi-konsekrationsdatum-der-kapelle-und-festliche-beleuchtung-der-sainte-chapelle/

Zdeněk Lev z Rožmitálu, zlatník Honzlis z Pražského hradu, oltář svaté Anny Samatřetí monogramisty IP a františkáni – observanti z Horažďovic, studie byla publikována ve zkrácené německé verzi ve sborníku Das Expressive in der Kunst 1500 – 1550: Peter Kováč, Zdeněk Lev von Rožmitál, der Goldschnied Honzlis von der Prager Burg, der Annenaltar des Monogrammisten IP und di Franziskaner – Observanten von Horažďovice, v: Jiří Fajt, Susanne Jaeger (eds.), Das Expressive in der Kunst 1500 – 1550, Deutscher Kunstverlag, Berlin, München 2018, s. 352-361. Na internetu publikováný text je původní a nezkrácená česká verze této studie: http://www.stavitele-katedral.cz/peter-kovac-zdenek-lev-z-rozmitalu-zlatnik-honzlis-z-prazskeho-hradu-oltar-svate-anny-samatreti-monogramisty-ip-a-frantiskani-%E2%80%93-observanti-z-horazdovic/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru