na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Brno: Život ve středověku. Průvodce základními pojmy – další vydání populárně-naučné encyklopedie Vlastimila Vondrušky (MOBA)

V roce 2007 vydalo nakladatelství Albatros v rámci své ediční řady OKO encyklopedii Vlastimila Vondrušky „Život ve středověku“ s podtitulem „Průvodce základními pojmy“. Autor se po letech k textu vrátil a Moravská Bastei MOBA vydala v roce 2014 druhé, upravené vydání ...


Čtěte více

Praha: Monografie Malostranská rotunda sv. Václava v Praze (Národní památkový ústav)

Anotace: Národní památkový ústav vydal jako 9. svazek řady Archeologické Prameny k Dějinám Prahy kolektivní monografii „Malostranská rotunda sv. Václava v Praze“, v níž se autoři pokusili využít a zhodnotit pramenný materiál získaný terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné památky v letech 2004 ...


Čtěte více

Praha: Premonstráti v duchovních dějinách Evropy (nakladatelství Plot)

900 let uplynulo od doby, co sv. Norbert z Xantenu založil ve severofrancouzském Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších kanovnických řádů. Prémontré vyrostlo v diecézi Laon a laonský ...


Čtěte více

České Budějovice: Vychází první svazek Komentářů papeže Pia II. – unikátní svědectví o době poloviny 15. století (Veduta)

Katedrála v italské Sieně nabízí řadu jedinečných uměleckých pokladů, sochařská díla Giovanniho Pisana a jeho otce Nikoly, Michelangela, Donatella i Berniniho. Rovnocennou konkurencí k tomu všemu jsou úžasné fresky malíře Pinturicchia v tzv. Bibliotece Piccolomini. Pinturicchio byl milovníkem přesných detailů a ...


Čtěte více

Praha: Marxismus a medievistika. Společné osudy? (Colloquia mediaevalia Pragensia 22)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, již dvacátý druhý svazek řady „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Kulturní cesta fojtů. Objevné cesty Fojtskem předmoderní doby (Schnell & Steiner Verlag)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo bohatě ilustrovaného kulturního průvodce Fojtskem (Vogtlandskem), historickým územím, které dnes zasahuje do tří německých spolkových zemí: Durynska, Saska a Bavorska, a také České republiky. Kniha proto vyšla nejen v němčině, ale i v češtině. Region, který je ...


Čtěte více

Praha: Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii nazvanou „Hus – husitství – tradice – Praha“ s podtitulem „Od reality k mýtu a zpátky“. Život a dílo Jana Husa, kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byly a stále jsou předmětem zájmu ...


Čtěte více

Praha: Raný český stát 10. století (Colloquia mediaevalia Pragensia 21)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, jednadvacátý svazek řady „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskuzi o pojmu „stát“. Ten byl ...


Čtěte více

Praha: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích – nejnovější svazek edice Medievistika (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo po delší době nový svazek edice Medievistika, v jejímž rámci jsou nejen české odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Autorem práce „Jak ...


Čtěte více

Jihlava: Katalog výstavy Svět středověkých her (Muzeum Vysočiny)

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni interaktivní výstavu nazvanou „Svět středověkých her“, která byla nejprve k vidění v Jihlavě (duben až červen 2019) a poté v Plzni (leden až červenec 2020). K výstavě následně vyšel i ...


Čtěte více

Bratislava: Šľachtické sídlo v stredoveku (nakladatelství AEPress)

Slovenské nakladatelství AEPress (Academic Electronic Press) vydalo v překladu Jany Šulcové velmi dobrou publikaci Šľachtické sídlo v stredoveku. Autorem je významný německý historika umění Uwe Albert a jde o jeho disertační práci ve které shrnul letité bádání nad tímto tématem. Čtenáři se ...


Čtěte více

Praha: Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547) (NLN)

Česká numismatická společnost vydala v Nakladatelství Lidové noviny publikaci „Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547)“ Jana Cihláře. Autor je sice lékařem a soukromým badatelem, ale již od roku 2008 je členem České ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru