na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů – nejnovější kniha Václava Bůžka (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo monografii „Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů“ s podtitulem „Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků“ historika Václava Bůžka, ředitele Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve stejném nakladatelství vyšla ...


Čtěte více

Praha: Dějiny smrti – vrcholné dílo moderní francouzské historiografie (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydalo jako osmašedesátý svazek své edice Každodenní život jedno z vrcholných děl moderní francouzské historiografie „Dějiny smrti“ Philippa Arièse. Dějiny smrti vycházejí v Argu již podruhé, poprvé ale vyšly ve dvou svazcích (sedmý a osmý svazek edice Každodenní život). ...


Čtěte více

Praha: Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu doc. MUDr. Jiřího Ramby DrSc. nazvanou „Záhada nemoci Karla IV.“ s podtitulem „Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie“. Jádro této knihy vyšlo již v roce 2015 pod názvem „Tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání“ ...


Čtěte více

Praha: Česká secese profesora Petra Wittlicha (Karolinum)

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění. Spolek ...


Čtěte více

Brno: Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem (Masarykova univerzita – Books & Pipes)

Anotace: Masarykova univerzita vydala v nakladatelství Books & Pipes publikaci nazvanou „Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem“. V prvních stoletích našeho letopočtu se pohanská kultura Římské říše setkává s novým rodícím se křesťanským náboženstvím, jež se ...


Čtěte více

Praha: Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal knihu Dany Dvořáčkové-Malé „Dvůr jako téma“ s podtitulem „Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy“. Publikace přináší přehled bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustřeďuje se na ...


Čtěte více

Regensburg: Katalog Von Bonifatius zum Naumburger Meister. Meisterwerke des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo pod názvem „Von Bonifatius zum Naumburger Meister“ první ze tří zamýšlených, bohatě ilustrovaných katalogů mistrovských děl uložených v Bischöfliches Dom-und Diözesanmuseum v Mohuči. Poprvé jsou slovem i obrazem představena raná a vrcholně středověká (od 4. do 14. ...


Čtěte více

Bratislava: Palatíni arpádovských kráľov (VEDA SAV)

Anotace: VEDA, nakladatelství Slovenské akademie věd, vydalo monografii „Palatíni arpádovských kráľov“ historičky Angeliky Herucové. Kniha je věnována výzkumu palatinů v dějinách Uherského království v období od roku 1000 do roku 1301. Ve sledovaném období, kdy vládli Arpádovci, byli palatinové vysoce postavenými královskými hodnostáři, ...


Čtěte více

Praha: Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka (Nakladatelství Filosofia – Národní památkový ústav)

Anotace: Nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydalo společně s Národním památkovým ústavem dvoudílnou publikaci nazvanou „Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka“, která zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, ...


Čtěte více

Praha: Národní galerie vydala reprezentativní soupisový katalog španělského umění 13. -19. století (National Gallery Prague: Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century)

Národní galerie v Praze vydala soupisový katalog Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, který poprvé kompletně představuje fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Publikace je výsledky dlouhodobé badatelské práce předního ...


Čtěte více

Krakov (Kraków): Obsáhlá polská kniha o kopiích v deskovém malířství 14. – 16. století se věnuje i gotické malbě v Čechách

Małgorzata Nowalińska napsala velmi zajímavou knihu o kopiích obrazů, které vznikly v době 14. – 16. století. Autorka detailně rozebírá pojem repliky a kopie ve středověku, bilancuje konkrétní význam i smysl kopií slavných a uctívaných obrazů. Zabývá se ikonografií (madona, veraikon), ...


Čtěte více

Praha: Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie – závěrečný svazek přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci edice Česká historie monografie „Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie“, která je závěrečným svazkem přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky, jednoho z největších znalců období vlády Přemyslovců. V rámci stejné edice vyšlo i ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru