na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina konečně česky! Kniha, kterou by měl mít doma každý historik umění

Ústav dějin umění AV ČR založil novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria a úvodní knihou nové řady se stal titul Základní pojmy dějin umění švýcarského kunsthistorika Heinricha Wölfflina. Za výběr prvního svazku lze pracovníkům ÚDU jen pogratulovat. Wölfflinovy ...


Čtěte více

Praha: Stručné dějiny stvoření. Věda a hledání počátku života (Vyšehrad)

Anotace nakladatelství: Bill Mesler a H. James Cleaves II sledují často klikaté cesty a nesnadná vítězství těch, kdo bořili stávající mýty ve vědách a snažili se rozluštit tajemství původu světa a života. Jejich líčení začíná od nejstarších dob a pokračuje přes renesanci ...


Čtěte více

Bielefeld: Sborník Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung (transcript Verlag)

Anotace: Nakladatelství trancript vydalo sborník „Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie“ s podtitulem „Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung“. Na Čechy ve 14. století lze nahlížet jako na modelový případ míchání, konkurence a obohacování kultur v komplexním komunikačním prostoru, který ...


Čtěte více

Praha: Husitská kronika a Dialog o českém kacířství Ondřeje z Řezna – sedmadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako dvacátý sedmý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku překlad „Husitské kroniky“ a „Dialogu o českém kacířství“ kronikáře Ondřeje z Řezna. Autorkou překladu z latinských originálů je Jana Zachová, německé dokumenty z Husitské kroniky přeložila Soňa ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Publikace In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom – výsledky částečného průzkumu hrobu císaře Fridricha III.

Vídeňské Uměleckohistorické muzeum vydalo ve spolupráci se stavební hutí Dómu sv. Štěpána bohatě ilustrovanou kolektivní publikaci nazvanou „In Hoc Precioso Monomento“ s podtitulem „Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom“, která přibližuje především výsledky částečného průzkumu interiéru hrobu císaře Fridricha ...


Čtěte více

Darmstadt: Die Trajanssäule – monografie o jedné z nejslavnějších památek římského stavitelství a sochařství (wbg Philipp von Zabern)

Anotace: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Philipp von Zabern vydává v těchto dnech překlad reprezentativní monografie o Trajánově sloupu, který je jednou z nejslavnějších památek starověkého římského stavitelství a sochařství. Vlys o celkové délce 200 m zachycuje scény z válek proti Dákům z let 100–102 a ...


Čtěte více

Praha: Velkolepá dvoudílná antologie Italské renesanční literatury (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlou dvoudílnou antologii Italská renesanční literatura, kterou v konečné podobě připravil významný znalec a překladatel Jiří Pelán. Spoluautorem je Václav Černý (1905–1987), slavný český literární historik, který připravoval tuto antologii od konce 50. let, ale za jeho života ...


Čtěte více

Praha: Řeč středověké fortifikační architektury – unikátní encyklopedie Vladislava Razíma

Přední český odborník na středověká opevnění Vladislav Razím vydal velice užitečnou příručku nazvanou Řeč středověké fortifikační architektury. Více naznačuje podtitul: terminologie a její souvislosti. Kniha nabízí systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území České republiky, podaný v širších evropských souvislostech. ...


Čtěte více

Brno: Základní kámen k odkazu sochaře a restaurátora Karla Stádníka

Brněnské nakladatelství Barrister & Principal vydalo obsáhlou knihu věnovanou životu a dílu Karla Stádníka (1924–2011), sochaře, vynikajícího restaurátora, fotografa a v neposlední řadě jáhna, protože umělec byl hluboce věřící. Autorka této knihy osobně Karla Stádníka neznala, ale od jara 2013 velmi pečlivě ...


Čtěte více

Berlín: Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches – nejnovější monografie historika umění Jiřího Fajta (Deutscher Kunstverlag)

Německé prestižní nakladatelství Deutscher Kunstverlag vydalo společně s pražskou Národní galerií na konci roku 2019 dlouho očekávanou monografii „Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches“ s podtitulem „Höfische und städtische Malerei in der Zeit Karls IV. 1346–1378“ historika umění Jiřího Fajta. ...


Čtěte více

Červený Kostelec: Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost (Nakladatelství Pavel Mervart)

Anotace: Nakladatelství Pavel Mervart vydalo v rámci edice Russia Altera objemnou monografii „Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost“ Michala Téry, která je první originální českou prací na toto téma. Kniha představuje dějiny Kyjevské Rusi od jejích počátků až do 13. století. Uvádí základní soubor ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Von Bienen lernen – německý překlad a komentovaná edice spisu Bonum universale de apibus Tomáše z Cantimpré (Schnell & Steiner Verlag)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo pod názvem „Von Bienen lernen“ komentovanou edici a německý překlad latinského spisu „Bonum universale de apibus“ dominikána Tomáše z Cantimpré. Součástí je i analýza díla a historie jeho dalších osudů. Ve 13. století popsal kazatel a teolog ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru