na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Sborník Zlatá bula sicilská, 1212. Mezi realitou a mýty – první svazek ediční řady Prameny v české historii (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo nedávno první dva svazky nové ediční řady „Prameny v české historii“, která má být doplňkem prestižní řady „Česká historie“, v jejímž rámci vycházejí již dvacet let objevné a zároveň velice podnětné publikace. Nová edice, kterou řídí medievista ...


Čtěte více

Praha: Obrazový průvodce renesanční Prahou (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydá v rámci své edice Praha publikaci nazvanou „Praha renesanční“ historičky umění Elišky Fučíkové, která se věnuje renesančnímu umění již řadu let. Jednotlivé svazky edice přibližují tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomáhají tak k ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Německý překlad práce Martina Nodla o kutnohorském dekretu (Martin Nodl, Das Kuttenberger Dekret von 1409, Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo padesátý první svazek své řady „Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa“, kterým je překlad práce medievisty Martina Nodla o kutnohorském dekretu. Kniha nazvaná „Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen“ ...


Čtěte více

Praha (Prague): Anglický překlad knihy profesorů Kuthana a Royta o Svatovítské katedrále (St. Vitus Cathedral at Prague Castle - ENGLISH EDITION)

Anotace: V roce 2011 vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze monumentální monografii „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů“, jejímiž autory jsou profesoři Jiří Kuthan a Jan Royt. Reprezentativní publikace ...


Čtěte více

Praha: Třetí, poslední díl Hradních kaplí Františka Záruby (NLN)

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal nedávno v rámci své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium třetí a zároveň závěrečný svazek o hradních kaplích v Čechách, jehož autorem je opět František ...


Čtěte více

Praha: Benátky a jejich impérium ve Středomoří 9.-15. století – zajímavá kniha edice Medievistika (Karolinum)

V roce 2014 vyšel v nakladatelství Karolinum první svazek nové edice Medievistika, překlad posledního vydaného textu světově proslulého medievisty Jacquese Le Goffa – O hranicích dějinných období. Na příkladu středověku a renesance. Cílem ediční řady, kterou řídí profesor Martin Nejedlý, je ...


Čtěte více

Praha: Svatý Vintíř – životní příběh poustevníka, kolonizátora a diplomata

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal nedávno ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny již pětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Jedná se o dvoujazyčnou, česko-německou práci Petra Kubína věnovanou svatému Vintíři. Kniha nazvaná ...


Čtěte více

Praha: Monografie V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620

Anotace: Národní památkový ústav vydal zajímavou a zároveň podnětnou kolektivní monografii nazvanou „V oplatce jsi všecek tajně“ s podtitulem „Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620“. Kniha zpracovává souhrnně roli vizuálního umění ve středověkém kultu eucharistie v českých zemích. ...


Čtěte více

Münster: Němci vydali kompletní německý překlad Rationale Divinorum Officiorum, základní knihy pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a symboliky doby gotiky

Obsáhlý spis Rationale divinorum officiorum, klíčový pramen pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a církevní symboliky doby gotiky, napsal Guillaume Durand z Mende (Guillelmus Duranti, Durantis nebo Durant, též Vilém Durand) v druhé polovině 13. století. Autor se narodil ve 30. letech 13. ...


Čtěte více

Praha: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého

V Čechách dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi byzantského bohoslužebného procesu. Kniha Tomáše Mrňávka Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého tuto mezeru ...


Čtěte více

České Budějovice: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců

Anotace: Národní památkový ústav ÚOP v Českých Budějovicích vydal kolektivní práci „Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců“, která poopravuje „tradovaný“ obraz nepřátelského vztahu jihočeských Vítkovců a Rožmberků k posledním králům z rodu bájného Přemysla Oráče. Autoři věnují velkou pozornost ...


Čtěte více

Praha: Mluvit mlčky. Znaková řeč ve středověkých klášterech – objevná práce Radky Těšínské Lomičkové

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo zajímavou a především objevnou monografii nazvanou „Mluvit mlčky“ s podtitulem „Znaková řeč ve středověkých klášterech“ Radky Těšínské Lomičkové. Jak naznačuje název, práce je věnována znakové řečí jako významnému fenoménu mnišství, který existuje již tisíc let. Jednotlivé znaky umožňují ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru