na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Krakov (Kraków) Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów

Publikace je monografickým zpracováním významu a smyslu kultu svatých patronů polského státu za vlády jagellonských králů. Koncepce se zrodila v prostředí krakovské katedrály a zahrnovala svatého Stanislava, Vojtěcha, Václava a Floriána. V knize je mj. věnována pozornost iniciativě Karla IV. v propagaci ...


Čtěte více

Praha: Pravěké umění z pohledu prehistorika, antropologa a historičky umění (Karolinum)

Kniha Pravěké umění, které vydává nakladatelství Karolinum, je společným dílem francouzského prehistorika Jeana Clottese a českých vědců - historičky umění Barbory Půtové a antropologa Václava Soukupa. Jean Clottes je autorem řady přelomových studií a jeho reprezentativním dílem se stala publikace Cave Art, ...


Čtěte více

Krakov (Kraków): Mediolańskie instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych wydane na polecenie Karola Boromeusza i ich recepcja w Kościele katolickim

Instrukce o církevních stavbách a jejich vybavení z roku 1577, které pod dohledem kardinála Karla Boromejského (1538-1584) vypracovali duchovní, kteří mu pomáhali při správě milánské arcidiecéze, jsou považovány za nejdůležitější dokument, který určuje zásady utváření katolického sakrálního umění po Tridentském koncilu. Co ...


Čtěte více

Dolní Břežany: Kolektivní monografie Kříž z Telče (1431–1504). Písař, sběratel a autor (Scriptorium)

Anotace: SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, vydalo kolektivní monografii „Kříž z Telče (1431–1504). Písař, sběratel a autor“, která je věnována osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče, kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se ...


Čtěte více

Brno: Monografie Je (středověk) doba temna? (Books & Pipes Publishing)

Anotace: Books & Pipes Publishing vydalo kolektivní monografii „Je (středověk) dobou temna?“. Středověk bývá často vnímán jako doba temna a strádání, a obdobně bývá i umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ ...


Čtěte více

Praha: Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých zemích (Filosofia)

Anotace: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR vydalo jako dvaadvacátý svazek edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích práci nazvanou „Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých zemích“. Studium dochovaných rukopisů je klíčovým prostředkem k zodpovězení otázek spojených ...


Čtěte více

Mannheim: Norman Connections – výsledky sympozia k připravované výstavě o Normanech (Schnell & Steiner)

V německém Mannheimu se připravuje obsáhlá kulturně-historická výstava o Normanech. Po stopách středověkých Seveřanů se návštěvníci vydají ze Skandinávie do Středomoří, od pobřeží Baltského moře až do srdce Byzantské říše. Dějiny Normanů byly dějinami mobility, dobývání a inovací - technických i ...


Čtěte více

Praha: Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století (NLN)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny kolektivní monografii „Panovnický majestát“ s podtitulem „Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století“. Kniha je výsledkem dlouholetého bádání odborníků na dějiny raného novověku. Autoři si položili základní otázku, ...


Čtěte více

Praha: Passionate Copying in Late Medieval Bohemia. The Case of Crux de Telcz – první svazek nové edice Prague Medieval Studies (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo monografii „Passionate Copying in Late Medieval Bohemia. The Case of Crux de Telcz (1434–1504)“ Lucie Doležalové, která je prvním svazkem edice Prague Medieval Studies (PRAMS). Nově založená řada Prague Medieval Studies nabízí dosud chybějící publikační platformu zaměřenou na mezinárodní ...


Čtěte více

Londýn: Thomas Becket: murder and the making of a saint (British Museum)

U příležitosti 850. výročí dramatické vraždy arcibiskupa Tomáše Becketa byla uspořádána v londýnském British Museum výstava věnovaná této významné osobnosti. Bilancí současného bádání se stal katalog (272 stran), který zaujme rozsáhlou fotografickou dokumentací ikonografie tohoto významného světce, zejména ve středověké Anglii ...


Čtěte více

Darmstadt: Das Buch der Jagd – překlad spisu Livre de la chasse Gastona z Foix, řečeného Phébus do němčiny (wbg Edition)

Anotace: Wissenschaftliche Buchgesellschaft vydá pod názvem „Das Buch der Jagd“ překlad jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších středověkých spisů o loveckém umění „Livre de la chasse“ vášnivého lovce, hraběte Gastona z Foix, řečeného Phébus (1331–1391). Jedná se o dílo, které až do 19. ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Der Tassilo-Liutpirc-Kelch – první svazek řady o pokladech benediktinského opatství Kremsmünster (Schnell & Steiner)

Anotace: Řezenské nakladatelství Schnell & Steiner vydalo úvodní svazek nové řady, která postupně představí širšímu publiku umělecké poklady benediktinského opatství Kremsmünster. První publikace - Der Tassilo-Liutpirc-Kelch – je zasvěcena proslulému Tassilovu kalichu. Opatství Kremsmünster je od svého založení v roce 777 duchovním a ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru