na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Od poloviny května 2018 bude v prodeji u dobrý knihkupců poslední 5. díl edice Stavitele katedrál – kniha Petra Kováče Katedrála v Remeši (720 stran, 500 reprodukcí)

Anotace: Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo kolektivní monografii „Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen“, která je výsledkem interdisciplinárního bádání skupiny vědců, kteří se zabývají tématem napodobování ve středověku (Imitation. Mechanismen eines kulturellen Prinzips im Mittelalter). Jednotlivé texty vycházejí ze dvou společných setkání badatelského ...


Čtěte více

Praha: Praha univerzitní – další svazek edice Praha (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo nedávno nový svazek své populárně-historické edice Praha, publikaci nazvanou „Praha univerzitní“ Josefa a Lydie Petráňových. Cílem jednotlivých knih je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomoci tak k šíření povědomí o české kultuře ...


Čtěte více

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání třetího svazku Dějin cisterckého řádu v Čechách Kateřiny Charvátové (Karolinum)

Anotace: V roce 2009 završila Kateřina Charvátová, naše největší odbornice na dějiny cisterciáckého řádu, svou plánovanou trilogii o dějinách řádu v Čechách v letech 1142-1420. První svazek vyšel již v roce 1998 a přiblížil vedle počátků, vývoje a organizace řádu také historii ...


Čtěte více

Praha: Erb českých králů – zajímavá práce z řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal v Nakladatelství Lidové noviny již dvacátý osmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, kterým je práce Štěpána Valeckého „Erb českých králů. Zobrazování českého ...


Čtěte více

Praha: Svatá hostina a svatý půst americké medievistky Caroline Walker Bynum (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako devětašedesátý svazek své edice Každodenní život překlad jedné z prvních a nejvýznamnějších prací, která přináší genderově pojatou historii středověku. Kniha „Svatá hostina a svatý půst“ s podtitulem „Náboženský význam jídla pro středověké ženy“ americké medievistky Caroline Walker ...


Čtěte více

Praha: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii – nejnovější svazek z řady České panovnické dynastie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo další z monumentálních svazků řady věnované u nás vládnoucím dynastiím. Nejnovější kolektivní monografie nazvaná „Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“ přibližuje období let 1526 až 1740. První svazek úspěšné řady vyšel v roce 2009 a byl zasvěcen ...


Čtěte více

Praha: Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice (Filosofia)

Anotace: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydala společně s Filozofickou fakultou UK kolektivní monografii nazvanou „Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice“. Publikace, která je zasvěcena muži, jenž je stále ve stínu Jana Husa, vyšla jako ...


Čtěte více

Wrocław: Idea i Państwo Korona Królestwa Czech (Bogusław Czechowicz)

Anotace: Bogusław Czechowicz je významný polský historik střední generace, který profesně působil i v Čechách. Jeho zájem je soustředěn na kulturní historii Slezska a Českého království v v pozdním středověku. Často publikuje i v České republice. V roce 2011 vyšla v Českých ...


Čtěte více

Praha: Relikvie - odpustky - poutní odznaky – sondy do náboženského života nejen lucemburské Prahy

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem soubor čtyř studií historika Jana Hrdiny nazvaný „Relikvie - odpustky - poutní odznaky“ s podtitulem „Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy“. Publikace přináší dílčí sondy do náboženského ...


Čtěte více

Petersberg: Nová kniha o pietách krásného stylu a jejich importech z Čech (Ludmila Kvapilová: Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430 zwischen Import und einheimischer Produktion)

Anotace: Renomované německé nakladatelství Michael Imhof vydalo velmi zajímavou knihu o pietách krásného stylu v Bavorsku Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430 zwischen Import und einheimischer Produktion (Piety v Bavorsku mezi léty 1380 a 1430 na rozhraní importu a domácí produkce). ...


Čtěte více

Krakov (Kraków ): Vyjde rozsáhlá publikace o středověké sakrální architektuře ve Slezsku (Jakub Adamski: Gotycka architektura sakrálna na Śląsku w latach 1200–1420)

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana v Krakově připravuje rozsáhlou publikaci (800 stran) o středověké sakrální architektuře ve Slezsku v letech 1200-1420. Autorem knihy je historik umění Jakub Adamski. V roce 2013 vydalo Towarzystwo Naukowe jeho objevnou knihu o gotické klenbě (Sklepienia pseudopoligonalne ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru