na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Jihlava: Katalog výstavy Svět středověkých her (Muzeum Vysočiny)

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni interaktivní výstavu nazvanou „Svět středověkých her“, která byla nejprve k vidění v Jihlavě (duben až červen 2019) a poté v Plzni (leden až červenec 2020). K výstavě následně vyšel i ...


Čtěte více

Bratislava: Šľachtické sídlo v stredoveku (nakladatelství AEPress)

Slovenské nakladatelství AEPress (Academic Electronic Press) vydalo v překladu Jany Šulcové velmi dobrou publikaci Šľachtické sídlo v stredoveku. Autorem je významný německý historika umění Uwe Albert a jde o jeho disertační práci ve které shrnul letité bádání nad tímto tématem. Čtenáři se ...


Čtěte více

Praha: Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547) (NLN)

Česká numismatická společnost vydala v Nakladatelství Lidové noviny publikaci „Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300–1547)“ Jana Cihláře. Autor je sice lékařem a soukromým badatelem, ale již od roku 2008 je členem České ...


Čtěte více

Darmstadt: Reprezentativní katalog výstavy Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht (Landesmuseum Mainz)

Rok 2020 byl ve spolkové zemi Porýní-Falc vyhlášen „císařským rokem“, jehož vyvrcholením je velká zemská výstava „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ s podtitulem „Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“, která je až do 18. dubna 2021 k vidění ...


Čtěte více

Brno: Podstata řádu – Christopher Alexander jako nový Vitruvius 21. století (nakladatelství Books & Pipes)

Zájemci o architekturu a především čeští architekti mají v poslední době k dispozici překlady velmi inspirativních publikací. Po českém vydání knihy Etická funkce architektury amerického filozofa Karstena Harriese (2012) a znovuobnoveném vydání publikace Genius loci Christiana Norberga-Schulze (2010) dostává český čtenář ...


Čtěte více

Praha: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů – nejnovější kniha Václava Bůžka (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo monografii „Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů“ s podtitulem „Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků“ historika Václava Bůžka, ředitele Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve stejném nakladatelství vyšla ...


Čtěte více

Praha: Dějiny smrti – vrcholné dílo moderní francouzské historiografie (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydalo jako osmašedesátý svazek své edice Každodenní život jedno z vrcholných děl moderní francouzské historiografie „Dějiny smrti“ Philippa Arièse. Dějiny smrti vycházejí v Argu již podruhé, poprvé ale vyšly ve dvou svazcích (sedmý a osmý svazek edice Každodenní život). ...


Čtěte více

Praha: Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu doc. MUDr. Jiřího Ramby DrSc. nazvanou „Záhada nemoci Karla IV.“ s podtitulem „Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie“. Jádro této knihy vyšlo již v roce 2015 pod názvem „Tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání“ ...


Čtěte více

Paříž: Le Taureau. Une histoire culturelle – nejnovější kniha Michela Pastoureaua (Seuil)

Anotace: Prestižní nakladatelství Seuil vydalo nejnovější monografii francouzského historika Michela Pastoureaua nazvaná „Le Taureau. Une histoire culturelle“. Jak napovídá název, je zasvěcena býkovi a jeho roli v dějinách. V evropské imaginaci zaujímají někteří zástupci zvířecího světa významnější postavení než ostatní. Jedním z nich ...


Čtěte více

Praha: Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde jako další svazek edice Středověk kolektivní monografie nazvaná „Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století“. Čtvrtý lateránský koncil (1215) představoval jeden z nejvýznamnějších milníků ve vývoji vrcholně středověké katolické církve. Dekrety vzešlé z ...


Čtěte více

Praha: Fredegarovy kroniky. Čtvrtá kniha a Pokračování – devětadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

V letošním roce (2020) vydá nakladatelství Argo hned několik svazků své edice Memoria medii aevi – Paměť středověku. Jako dvacátý devátý titul (ve skutečnosti ale 28. v pořadí) vyšel překlad čtvrté knihy Fredegarových kronik a jejich Pokračování, tedy pasáží, které jsou ...


Čtěte více

Praha: Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy – knihy zasvěcené odkazu kunsthistorika Josefa Krásy (Artefactum)

Nakladatelství Artefactum vydalo hned dvě knihy, které se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jenž byl jednou z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století. První kniha nazvaná „Více Krásy“ navazuje na akce z roku 2015, který ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru