na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou – sborník k osmdesátinám profesora Františka Šmahela

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla s jistým zpožděním kolektivní publikace nazvaná „Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou“ věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých i evropských medievistů, profesoru Františku Šmahelovi k jeho životnímu jubileu, osmdesátým narozeninám. Samotný, „imaginární“ název knihy odkazuje ke kaleidoskopu ...


Čtěte více

Praha: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi – 2. svazek edice Prameny v české historii (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo nedávno první dva svazky nové ediční řady „Prameny v české historii“, která je doplňkem prestižní řady „Česká historie“. Cílem nové edice, kterou řídí medievista Martin Wihoda, je přiblížit odborné i laické veřejnosti možnosti a meze výkladu dochovaných ...


Čtěte více

Krakov (Kraków): LIBER PONTIFICALIS - część II (životopisy papežů z let 772 – 891)

V rámci edice Źródła Myśli Teologicznej vydává krakovské nakladatelství Wydawnictwo WAM ve vzorné polsko – latinské edici druhou část Liber Pontificalis, což jsou životopisy prvních papežů a důležitý zdroj informací pro dějiny katolické církve do 9. století. Peter Kováč   LIBER PONTIFICALIS - część ...


Čtěte více

Praha: Pikartské dialogy Mikuláše Konáče z Hodíškova – edice Středověk (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny připravuje vydání druhého svazku své edice Středověk, která se pokouší ve spolupráci řady oborů (historie, archeologie, dějiny umění, filologie, teologie či filozofie) zcela nově uchopit tradiční a zdánlivě uzavřená témata. Jako první vyšel v roce 2016 pod názvem ...


Čtěte více

Praha: Svatá hostina a svatý půst – překlad stěžejní práce americké medievistky Caroline Walker Bynum

Anotace: Nakladatelství Argo vydává v rámci své úspěšné a zároveň záslužné edice Každodenní život překlad jedné z prvních a nejvýznamnějších prací, která přináší genderově pojatou historii středověku. Kniha „Svatá hostina a svatý půst“ americké medievistky Caroline Walker Bynum vyšla v originále (Holy ...


Čtěte více

Bratislava: Kolektivní monografie Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie

Anotace: Historický ústav Slovenské akademie věd vydal ve vydavatelství VEDA zajímavou interdisciplinární kolektivní monografii nazvanou „Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie“. Kolektiv slovenských a českých medievistů – historiků, hudební historičky a historika umění – přibližuje v jednotlivých kapitolách na základě široké palety ...


Čtěte více

Praha: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého

V Čechách dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi byzantského bohoslužebného procesu. Kniha Tomáše Mrňávka Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého tuto mezeru ...


Čtěte více

Praha: Praha renesanční – nejnovější svazek edice Praha (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo již šestý svazek své edice Praha, tentokrát publikaci nazvanou „Praha renesanční“ historičky umění Elišky Fučíkové, která je autorkou i úplně prvního svazku řady - „Praha rudolfinská“ z roku 2014. Cílem edice je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho ...


Čtěte více

Praha: Keltové. Mýtus a realita – zajímavý pohled na keltský svět (nakladatelství Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo překlad zajímavé a zároveň podnětné kolektivní monografie nazvané „Keltové. Mýtus a realita“, která představuje široké veřejnosti pozoruhodný svět Keltů a jejich kulturu. Autoři, přední němečtí odborníci v čele se světově uznávaným jazykovědcem a keltologem Stefanem Zimmerem, se věnují tématu ...


Čtěte více

Sibiu: Přehledná publikace o pozdně gotických opevněných kostelech v Transylvánii (The Church-Fortresses of the Transylvanian Saxons)

Už druhém vydání vyšla užitečná příručka o opevněných pozdně gotických kostelech v rumunském Sedmihradsku čili v Transylvánii. Jejím autorem je architekt Hermann Fabini (ročník 1938), jenž se profesně zabývá památkovou ochranou v Rumunsku a dohlížel na restaurování nejslavnější opevněných kostelů (mj. ...


Čtěte více

Münster: Němci vydali kompletní německý překlad Rationale Divinorum Officiorum, základní knihy pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a symboliky doby gotiky

Obsáhlý spis Rationale divinorum officiorum, klíčový pramen pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a církevní symboliky doby gotiky, napsal Guillaume Durand z Mende (Guillelmus Duranti, Durantis nebo Durant, též Vilém Durand) v druhé polovině 13. století. Autor se narodil ve 30. letech 13. ...


Čtěte více

Regensburg – Mannheim: Vyšel první ze sborníků k připravovanému projektu o papežství (DIE PÄPSTE - Amt und Herrschaft in Antike, Mittelalter und Renaissance)

Anotace: V roce 2017 se bude připomínat pětisté výročí začátku reformace, ale ještě před tím, než se cesty katolíků a protestantů rozešly, je spojovalo téměř 1500 let společné historie. Velice významnou roli hrálo během tohoto období papežství, které se stalo duchovní i ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru