na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Barokní malíř Petr Brandl ve světle nových poznatků (Národní galerie v Praze)

Barokní bouřlivák Petr Brandl (1668-1735) je zosobněním uměleckého bohéma. Bezstarostný hýřil, nesvědomitý manžel, nezodpovědný kumpán, a přesto jeden z největších a nejtalentovanějších malířů, jaký se kdy v Čechách narodil. V roce 2016 vydala Národní galerie v Praze reprezentativní publikaci o malíři Petru ...


Čtěte více

Bratislava: Středověký kostel na Slovensku z hlediska církevní liturgie, ikonologie a společenské funkce

Anotace vydavatelství: Kniha je prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne. Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, ...


Čtěte více

Praha: Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy (UDU AV) - osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je dnes uložen na našem území

Anotace: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky vydal monografii Kateřiny Kubínové nazvanou „Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy“. Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je dnes uložen na našem území. Pod signaturou ...


Čtěte více

Praha: Vyjde Jan Lucemburský polského historika Wojciecha Iwańczaka (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydá v rámci své edice Ecce Homo pod názvem „Jan Lucemburský. Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech“ biografii českého krále Jana Lucemburského polského historika a odborníka na pozdní středověk ve střední ...


Čtěte více

Darmstadt: Das Große Wappenbuch der vom Goldenen Vlies francouzského historika Michela Pastoureaua

Anotace: Na podzim 2017 vyšla ve Francii práce známého francouzského historika Michela Pastoureaua „Le Grand Armorial équestre de la Toison“ a nedávno vyšel její překlad do němčiny. Knihu „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ vydalo wbg Edition. Publikace představuje poprvé slovem ...


Čtěte více

Praha: Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny připravilo k vydání kolektivní publikaci nazvanou „Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici“, kterou připravili historici z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Autoři přinášejí v celkem jedenácti textech pohled na vybrané události našich dějin, ...


Čtěte více

Stuttgart: Das Mittelalter. Europa von 500 bis 1500 Chrise Wickhama – pokus o novou interpretaci evropského středověku

Anotace: Nakladatelství Klett-Cotta vydalo překlad oceňované jednosvazkové práce o dějinách středověku. Autorem knihy nazvané „Das Mittelalter. Europa von 500 bis 1500“ je přední britský medievista Chris Wickham. Autor se pokusil novým a svěžím způsobem přiblížit tisícileté dějiny evropského středověku od zániku Západořímské říše ...


Čtěte více

Praha: Tajemství papežské volby – skvělá kniha o významu a historii konkláve (Prostor)

Kniha Konkláve: Tajemství papežské volby, jejímž autorem je německý profesor církevních dějin Hubert Wolf, je skvěle napsaná a široké publikum seznamuje se zákulisím volby papeže. Historie začíná v papežském paláci v italském městě Viterbo po smrti Klimenta IV. Volba se táhla ...


Čtěte více

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal v Nakladatelství Lidové noviny monografii Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Kniha vyšla jako devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et ...


Čtěte více

Mnichov (München): Slavný cisterciácký klášter Fossanova se dočkal reprezentativní monografie (Cornelia Berger-Dittscheid, FOSSANOVA, Hirmer Verlag)

Cisterciácké opatství Fossanova patří k perlám raně gotické architektury v jižní Itálii a byla mu přisuzována klíčová role v šíření žebrové klenby a lomeného oblouku na území štaufského Sicilského království. Slova nadšení věnoval Fossanově i klasik bádání o gotické architektuře Paul Frankl. ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): St. Stephan in Wien – kniha nejen o stavbě gotického kostela (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo práci vídeňské historičky umění Barbary Schedl nazvanou „St. Stephan in Wien“ s podtitulem „Der Bau der gotischen Kirche (1200-1500)“. Autorka se pokusila na základě důkladného studia dochovaných písemných pramenů různé povahy přiblížit stavbu jedné z vídeňských dominant ze ...


Čtěte více

Praha: Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku Giana Lucy Potesty (Argo)

Jako sedmdesátý svazek edice Každodenní život vydalo nakladatelství Argo práci „Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku“, jejímž autorem je Gian Luca Potestà, profesor středověkých dějin na Università Cattolica del S. Cuore v Miláně. Jeho kniha „L\' ultimo messia. Profezia ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru