na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Dějiny Langobardů – jubilejní třicátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

V roce 2020 dosáhla edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, která je jednou z nejvýznamnějších historických knižnic nakladatelství Argo, významného mezníku. Poslední ze čtyř svazků, které byly toho roku vydány – Dějiny Langobardů (Historia Langobardorum) Paula Diacona – je jubilejním, ...


Čtěte více

Bratislava: Dějiny hudby doby středověku a renesance (Hudobné centrum)

Hudba stredoveku Americký muzikológ Richard Hallowell Hoppin (1913 – 1991), absolvent Harvardovej univerzity (1952), bol dlhoročným profesorom hudobných dejín na Ohio State University. Táto kniha je plodom jeho celoživotného záujmu o stredovekú hudbu a svojím zasväteným a jasne podaným ponorom do ...


Čtěte více

Praha: Kaple Matky Boží. Norimberská fundace císaře Karla IV. (Togga)

Nakladatelství Togga vydalo speciální knihu o kapli Matky Boží (Frauenkirche) v centru Norimberka, která je významnou uměleckohistorickou památkou přímo spojenou s osobou císaře Karla IV. Autorem je historik umění Filip Srovnal, který se této problematice speciálně věnuje a publikoval o Frauenkirche ...


Čtěte více

Praha: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích (edice Medievistika - Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo po delší časové prodlevě nový svazek záslužné edice Medievistika, v jejímž rámci jsou nejen české odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních, převážně francouzských (není to myšleno jako výtka, ba naopak) ...


Čtěte více

Praha: Ivo Kořán – Texty (Artefactum)

Anotace: Nakladatelství Artefactum, které publikuje především výsledky výzkumu Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, vydává vedle původních prací monografického či tematického charakteru také konferenční a jubilejní sborníky. Jednou z posledních knih je výběr textů Ivo Kořána, který má přiblížit šíři jeho ...


Čtěte více

Wien (Vídeň): Sborník Europäische Bild- und Buchkultur im 13. Jahrhundert (Böhlau Verlag)

Na konci června 2017 se uskutečnila v Uměleckohistorickém institutu (Institut für Kunstgeschichte) Vídeňské univerzity třídenní mezinárodní konference historiků umění nazvaná „Europäische Bild- und Buchkultur im 13. Jahrhundert“. Jejím výsledkem je stejnojmenný sborník, který nedávno vydalo nakladatelství Böhlau. Ve 13. století došlo k ...


Čtěte více

Praha: Ars et Ecclesia. Středověké umění pohledem katolického dějepisectví (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydává v Nakladatelství Lidové noviny další svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, kterým je kniha Miroslava Šmieda „Ars et Ecclesia. Středověké umění pohledem katolického ...


Čtěte více

Praha: Světla a stíny husitství – 2. vydání výboru z úvah a studií Petra Čorneje (Karolinum)

Anotace: V roce 2011 vyšel v Nakladatelství Lidové noviny pod názvem „Světla a stíny husitství. (Události - osobnosti - texty - tradice)“ reprezentativní výběr úvah a studií profesora Petra Čorneje, jednoho z největších znalců husitského období. Soubor se nyní dočkal druhého vydání, ...


Čtěte více

Darmstadt: Vyjde nová kniha o hradech císaře Fridricha II. v jižní Itálii (Die Burgen Kaiser Friedrichs II. in Süditalien)

Anotace: Koncem dubna vydává německé nakladatelství Theiss novou publikaci o hradní architektuře císaře Fridricha II. v jižní Itálii. V dějinách architektury 13. století jde o významnou kapitolu. Výstavností a luxusem se stavbám štaufského císaře mohly ve své době vyrovnat jen kapetovské hrady ...


Čtěte více

Praha: Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století – devátý svazek edice Itineraria (Argo)

V roce 2015 přišlo nakladatelství Argo s novou řadou nazvanou Itineraria, která se zaměřuje na cesty a putování ve zprávách, cestovních denících či korespondenci, na literární cestopisy i texty cestami volně inspirované. Edice není chronologicky omezena, přináší texty středověké i novodobé. ...


Čtěte více

New York: Nová monografie o amienské katedrále, jedné z největších staveb 13. století (Stephen Murray, Notre-Dame of Amiens)

Anotace: Amienská katedrála Notre-Dame je jednou z největších gotických staveb 13. století. Americké univerzitní nakladatelství Columbia University Press vydalo nyní její novou monografii. Autorem je historik umění Stephen Murray, který už v roce 1996 vydal monografii Notre-Dame cathedral of Amiens: the power ...


Čtěte více

Brno: Měšťané, umělci a řemeslníci v Telči a Slavonicích v době renesance (Books & Pipes + Masarykova univerzita)

Telč a Slavonice jsou města, která v Čechách netřeba představovat. Zřejmě asi každý navštívil tyto renesanční skvosty a byl oslněn nádherou průčelí měšťanských domů. Zdálo by se, že i z hlediska historie umění je vše důkladně prozkoumáno. Jak ale dokládá kniha ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru