na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

JURAJ ŽÁRY: Prešovský Kristus v núdzi (pri odpočinku) od Majstra Pavla. Príspevok k poznaniu výnimočného diela z rúk levočského rezbára (Meister Pauls Christus im Elend (in der Rast) von Prešov. Ein Beitrag zum Kennenlernen eines einzigartigen Werkes des

Juraj Žáry, Prešovský Kristus v núdzi (pri odpočinku) od Majstra Pavla. Príspevok k poznaniu výnimočného diela z rúk levočského rezbára, v: Majster Pavol z Levoče a jeho doba, Mária Novotná (ed.), Levoča 2018, s. 49-72.   Zusammenfassung: Den Bildschnitzer Meister Paul aus Levoča/Leutschau, der ...


Čtěte více

PETER KOVÁČ: Zdeněk Lev z Rožmitálu, zlatník Honzlis z Pražského hradu, oltář svaté Anny Samatřetí monogramisty IP a františkáni – observanti z Horažďovic

Studie byla publikována ve zkrácené německé verzi ve sborníku Das Expressive in der Kunst 1500 – 1550: Peter Kováč, Zdeněk Lev von Rožmitál, der Goldschnied Honzlis von der Prager Burg, der Annenaltar des Monogrammisten IP und di Franziskaner – Observanten von ...


Čtěte více

PETER KURMANN: Remešská katedrála: staveniště a barikády

Švýcarský historik umění profesor Peter Kurmann, jeden z největších současných znalců remešské katedrály, je znám především svými precizními stylovými analýzami středověké architektury. V této studii se na remešskou katedrálu podíval z jiného zorného úhlu. Zabývá se konflikty v Remeši mezi arcibiskupem, ...


Čtěte více

WILLIBALD SAUERLÄNDER: Antiqui et moderni v Remeši

Prof. dr. Willibald Sauerländer (1924-2018), bývalý ředitel Centrálního institutu pro dějiny umění v Mnichově, patřil mezi nejuznávanější znalce rané a vrcholné gotiky. Jeho životním dílem se stala kniha Gotische Skulptur in Frankreich 1140–1270, pojednávající o francouzském katedrálním sochařství, která vyšla v ...


Čtěte více

JERZY PYSIAK: Sakralizace královské moci v panovnické ideologii Kapetovců ve 12.-14. století: eschatologická monarchie

Jerzy Pysiak (1970) získal v roce 1999 u profesora Henryka Samsonowicze doktorát s prací Kapetovská monarchie mezi historií, sacrum a mýtem v historiografii doby Filipa Augusta (Monarchia kapetyńska między między historią, sacrum a mitem w historiografii czasów Filipa Augusta). Jako stipendista ...


Čtěte více

JOHN JAMES: Fakta a předsudky o vzniku vrcholné gotiky

John James je australský architekt a historik středověké architektury. V roce 1969 poprvé navštívil katedrálu v Chartres, která se mu stala životním osudem. Během následujících osmi let udělal nejdůkladnější stavebně-historický průzkum tohoto chrámu a výsledky publikoval v několika knihách - souborně především v práci The ...


Čtěte více

PETER KOVÁČ: Notes to Giovanni Pisano's Pistoia pulpit

Peter Kováč, Notes to Giovanni Pisano\'s Pistoia pulpit, first publish in: Umění, 51, Praha 2003, p. 459-473.   In May 1297, the leading citizens of the town of Siena carried out an inspection at the cathedral workshop (Opera del Duomo) and discovered that ...


Čtěte více

JERZY PYSIAK: Kult relikvií umučení páně v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindřich III.

Jerzy Pysiak (ročník 1970) získal v roce 1999 u profesora Henryka Samsonowicze doktorát s prací Kapetovská monarchie mezi historií, sacrum a mýtem v historiografii doby Filipa Augusta (Monarchia kapetyńska między historia, sacrum a mitem w historiografii czasów Filipa Augusta). Jako stipendista pobýval ...


Čtěte více

PETER KOVÁČ: Notes on the Description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378

Peter Kováč, Notes on the description of the Sainte-Chapelle in Paris from 1378, in: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration (ed. Jiří Fajt), proceedings from the international symposium, published by the National Gallery in ...


Čtěte více

JERZY PYSIAK: The Monarch's Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics

Doc. Dr. Jerzy Pysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), The Monarch\'s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics, in: Acta Poloniae Historica, t. 96 (2007) 2, page 23-55. (first publish: Pysiak, Jerzy, Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów ...


Čtěte více

PETER KOVÁČ: Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle

Peter Kováč, Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (The Crown of Thorns and Sainte-Chapelle in Paris: The True Price of the Crown of Thorns, the ...


Čtěte více

PAVOL ČERNÝ: Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX. a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archivech

Pavol Černý (ročník 1942), docent dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, se systematicky věnuje středověkým rukopisům. V roce 2004 publikoval v nakladatelství Academia obsáhlou knihu Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa, věnovanou dvěma významným iluminovaným rukopisům z 11. století, kde objevně ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru