výstavy detailan appeal and a plea to the organisers of the van eyck. an optical revolution exhibition

An appeal and a plea to the organisers of the Van Eyck. An Optical Revolution exhibition

Dear Ladies and Gentlemen,

I am a historian of art, specialised in the art of the Middle Ages and Renaissance. My great teacher was Professor Jan Bialostocki (author one of the volumes of the Les primitifs flamands series). Currently I am working as the editor-in-chief of the internet portal http://www.stavitele-katedral.cz/.

I saw the exhibition „Van Eyck. An Optical Revolution“ the last day before it was closed. On March 12, in the morning, I was almost alone there. But I must say a big Thank you to you. The exhibition is absolutely amazing and extremely well prepared, with an enormous feeling for van Eyck´s work. Let me express my sincere admiration and support to all of you in these difficult times!

For all of us who love van Eyck, I plead that the part of the exhibition (without the loaned exhibits that you will of course have to send back to their owners) be, even in a heavily reduced form, continued till the end of this year and maybe even Spring 2021. The Ghent Altarpiece panels are a miracle of art. Nobody is going to see them like this any more. It would be a cultural tragedy to close the exhibition by the end of April, and for many it would be a lost chance to see van Eyck in all his beauty.

By end of April, I am afraid, life in Europe is not yet going to be back to normal. In this way, you would answer the wishes of all who have been looking forward to this event for all their lives....

Yours truly

Dr. Peter Kováč

Chief editor of the web site www.stavitele-katedral.cz

 

 

Výzva a prosba organizátorům výstavy Van Eyck An Optical Revolution

Dámy a pánové,

jsem historikem umění, specialista na středověké a renesanční umění, mým učitelem byl prof. Jan Bialostocki (autor jednoho dílu ze série Les primitifs flamands), a pracuji jako hlavní editor internetového portálu http://www.stavitele-katedral.cz/.

Výstavu Van Eyck. An Optical Revolution jsem navštívil poslední den před jejím uzavřením. Dopoledne 12. března tam téměř nikdo nebyl. Musím Vám vyslovit obrovský dík! Ta výstava je úžasná a neobyčejně dobře připravená s velkým citem pro dílo van Eycka. Vyjadřuji Vám a Vašim pracovníkům sympatie a podporu v této těžké době!

Za všechny, kteří van Eycka milujeme, Vás nesmírně prosím, aby část této výstavy (bez exponátů, které musíte pochopitelně vrátit) zůstala, byť v silně redukované podobě, na místě do konce roku a možná až do jara roku 2021. Desky z gentského oltáře jsou zázrak umění. Nikdo je nikdy takto neuvidí. Zavřít úplně celou výstavu koncem dubna by byla kulturní tragédie a pro mnohé promarněná šance vidět van Eycka v plné kráse. Já se žel domnívám, že v dubnu se normální život v Evropě neobnoví. Splníte tak přání všech, co se na tuto akci celý život těšili....

S přátelským pozdravem

Dr. Peter Kováč

historik umění a hlavní editor stránky www.stavitele-katedral.cz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru