knižní novinky detailberlín: nürnberg als kunstzentrum des heiligen römischen reiches – nejnovější monografie jiřího fajta (deutscher kunstverlag)

Berlín: Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches – nejnovější monografie Jiřího Fajta (Deutscher Kunstverlag)

Německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag s pražskou Národní galerií vydalo dlouho očekávanou monografii „Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches. Höfische und städtische Malerei in der Zeit Karls IV. 1346-1378“ historika umění Jiřího Fajta. Jde fakticky o Fajtovu profesorskou práci, kterou publikuje jedno z nejprestižnějších světových nakladatelství. Komu z českých kandidátů na profesora dějin umění se něco takového povedlo?

Římský císař a český král Karel IV. označil v roce 1366 Norimberk za „nejušlechtilejší město v říši“ a zvolil si jej po Praze za své druhé rezidenční město. Navíc se mu podařilo zapojit do svých plánů tamní městské elity a využít jejich ekonomických ambicí. Vznikla tak velice propojená síť vztahů, kterými se začal zabývat Jiří Fajt, jenž se rozhodl prozkoumat a přiblížit císařské vlivy na norimberskou uměleckou tvorbu.

Protože Karel IV. zaměstnával Sebalda Weinschrötera jako dvorního malíře, jehož dílna sloužila i požadavkům předních norimberských rodin, které se těšily císařově přízni, pokusili se měšťané tuto blízkost vyjádřit i prostřednictvím umělecké reprezentace. Rozsáhlé obchodní kontakty Norimberčanů se pak nepřímo odrážejí v uměleckém stylu města, jenž vykazuje italské a franko-vlámské vlivy.

Publikace je mimořádně luxusní i v rámci vydavatelského programu Deutscher Kunstverlag. Grafické úpravy se ujalo Studio Najbrt (Andrea Vacovská a Pavel Lev). Velkou roli v knize hrají prvotřídní (často celostránkové) reprodukce uměleckých děl. Četná vzájemná srovnání detailů odhalují inspirační zdroje malířů i specifický charakter jejich osobního stylu. Je to opravdová „řeč obrazů“. Velká pozornost je věnována analogiím s Prahou a Karlštejnem. V závěru knihy je antologie písemných pramenů k činnosti malířů ve službách Karla IV.

Kniha je prakticky druhým dílem k Fajtově katalogu Karel IV. (Císař Karel IV. 1316–2016, Národní galerie Praha 2017) a představuje jeden z nejvýznamnějších vědeckých příspěvků k nedávnému 700. výročí Karlova narození. Škoda jen vysoké ceny (i na poměry v Německu) a dosti nenápadité obálky. Jinak je výdání publikace mimořádný vědecký i editorský počin.

 

Peter Kováč

Marek Zágora

 

Jiří Fajt, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches. Höfische und städtische Malerei in der Zeit Karls IV. 1346-1378, Deutscher Kunstverlag, Berlin 2019, 536 stran, text německy, doporučená cena 128 euro

 

Anotace nakladatelství Deutscher Kunstverlag:

Vornehmste Stadt des Reichs' nannte Kaiser Karl IV. Nürnberg im Jahre 1366. Da hatte er die freie Reichsstadt längst zu seiner zweiten Residenz nach Prag, der Hauptstadt Böhmens, erkoren. Es war ihm gelungen, die städtischen Eliten in seine Pläne einzubinden und sich ihren wirtschaftlichen Ehrgeiz zunutze zu machen. Angehörige der großen Nürnberger Familien besaßen Dependancen in Prag oder hatten geistliche Pfründe und Hofämter inne. In dieses Gewebe aus Beziehungen stößt Jirí Fajt vor, um den kaiserlichen Einfluss auf das Nürnberger Kunstschaffen zu ergründen. Denn Karl IV. beschäftigte hier mit Sebald Weinschröter einen Hofmaler, dessen Werkstatt auch die Nachfrage jener Familien bediente, die sich als kaisernah verstanden und diese Verbundenheit mit den Mitteln künstlerischer Repräsentation auszudrücken suchten. Indirekt spiegeln sich die weitgespannten Handelskontakte der Nürnberger im maßgeblichen Kunststil der Stadt wider, der italienische und franko-flämische Einflüsse offenbart. Nach Lektüre dieser Studie kann Nürnberg unter Karl IV. nicht länger als böhmische Kunstprovinz gelten.

 

Internet:

https://www.deutscherkunstverlag.de/buch/neuerscheinungen/buchdetail/anzeige/nuernberg-als-kunstzentrum-des-heiligen-roemischen-reiches.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru