archiv detailbonn: výstava die zisterzienser. das europa der klöster (lvr-landesmuseum)

Bonn: Výstava Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster (LVR-LandesMuseum)

Anotace:

V bonnském LVR-LandesMuseum je od konce června 2017 k vidění zajímavá výstava nazvaná „Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster“, která představí prostřednictvím dvou set exponátů z celé Evropy historii výjimečného a hlavně úspěšného mnišského řádu cisterciáků.

Během sto padesáti let založili šest test padesát klášterů a nejstarší mimo francouzské území pak byly založeny na území dnešního Německa. Od pozdního 11. století do poloviny 13. věku tak vytvořili bílí mniši jedinečnou síť klášterů, která získala veliký vliv. Cisterciáci a cisterciačky se stali zároveň dynamickým prvkem evropské civilizace.

Výstava se soustředí na středověké období rozkvětu řádu a přiblíží spiritualitu a klášterní život. Velká pozornost pak bude věnována i důvodům neobvykle úspěšného vzestupu cisterciáků, kteří měli zásadní vliv dokonce i na umění a architekturu. Představeny budou též vztahy mezi řádem a světskými vládci nebo role cisterciáků jako inovátorů v hospodářství.

Četné exponáty byly kvůli výstavě zrestaurovány a spolu s různými modely, rekonstrukcemi a mediálními zastávkami umožní návštěvníkům poznat klášterní život všemi smysly. Hlavními lákadly jsou kupř. oltář z bývalého kláštera v Kampu, který bude prezentován ve své původní podobě, nebo „Belle Allemande“, nádherná madona z kláštera Eberbach, kterou zapůjčilo na výstavu muzeum Louvre.

Dalším zlatým hřebem výstavy by mělo být skriptorium, v němž budou prezentovány originály rukopisů, které vznikly v cisterciáckých klášterech. Další manuskripty pak budou představeny formou originálu věrných faksimilií, v nichž si budou moci návštěvníci i listovat.

Velká pozornost bude věnována i jednomu ze zakladatelů řádu, Bernardovi z Clairvaux (asi 1090-1153), jehož myšlenky inspirovaly mimo jiné i Martina Luthera.

Pro návštěvníky je nachystán i další atraktivní program: budou si moci např. vyzkoušet, jak těžká byla mnišská kutna, jak bylo složité dorozumívat se pouze pomocí posunků nebo jak vznikal středověký rukopis.

K výstavě vychází i stejnojmenná doprovodná publikace s bohatým obrazovým doprovodem. Výstavu „Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster“ mohou všichni zájemci navštívit až do 28. ledna 2018.

Marek Zágora

Internet:

 

http://www.landesmuseum-bonn.lvr.de/de/ausstellungen/die_zisterzienser/die_zisterzienser.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru