knižní novinky detailbratislava: benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom uhorsku (veda sav)

Bratislava: Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku (VEDA SAV)

 

Anotace:

VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd vydalo monografii „Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku“ historika Marka Drugy.

Středověké benediktinské mnišství je dnes spojováno především s představou komunit mnichů, kteří se uzavírali před okolním světem za zdmi klášterů a jejichž duchovním poutem byla řehole sv. Benedikta. Benediktinské kláštery rovněž vnímáme jako významná centra duchovní kultury raného a vrcholného středověku. Benediktini však byli také nedílnou součástí středověké společnosti laiků.

Panovníci nebo fundátoři z řad středověké šlechty kláštery nejen zakládali, ale také je bohatě obdarovávali výměnou za naději na dosažení spásy. Významná opatství musela hostit početný doprovod králů, knížat nebo biskupů a klášterní kostely sloužily jako místa posledního odpočinku jejich zakladatelů a patronů. Opati současně vstupovali do politických, diplomatických a nezřídka i vojenských služeb na panovnických dvorech. Kniha „Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku“ nabízí podrobný pohled na soužití a vzájemné působení benediktinských klášterů a jejich zakladatelů, patronů a dalších donátorů v Uhrách 11. až 13. století.

(SK)

Marek Druga, Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku, VEDA SAV, Bratislava 2022, 518 stran, doporučená cena 27 euro

Internet:

https://veda.sav.sk/kniha/druga-marek-benediktinske-klastory-a-ich-donatori-v-arpadovskom-uhorsku

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru