knižní novinky detailbratislava: katalog výstavy klenot flámskej gotickej miniatúry. kniha hodiniek ilony andrássyovej

Bratislava: Katalog výstavy Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej

Na zámku Betliar byla v loňském roce k vidění výstava „Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej“, která představila v Slovenském národním muzeu – Muzeu Betliar jedinečný skvost pozdně středověké knižní malby.

Manuskript kapesních rozměrů byl objeven zcela náhodou v roce 2016 na zámku Betliar v zamknutém šuplíku jedné barokní komody. Jednalo se o velký a především nečekaný objev. Nalezený rukopis patřil hraběnce Iloně Andrássyové (1917-1990) a, jak dokazuje věnování, byl to dárek, který jí v červnu 1934 dala její babička. Kniha hodinek byla v šuplíku zamknuta asi od roku 1944, kdy hraběcí rodina opustila zámek a následně i Slovensko.

Výstava se stala velkou příležitostí představit nejen samotný manuskript, ale i život a osobnost jeho poslední majitelky, která na rozdíl od svých rodičů a bratra neopustila střední Evropu a žila v Maďarsku. Na zámek se pak několikrát vrátila jako anonymní turistka. Po své smrti byla pohřbena v rodinné hrobce na hradě Krásná Hôrka.

K výstavě vyšel nedávno krásný reprezentativní katalog, který zaujme na první pohled tím, že svými malými rozměry připomíná pozdně středověkou modlitební knížku. Dojem je ještě umocněn grafickou úpravou jednotlivých stránek. Ty, na nichž je obrazový doprovod, mají stříbrné nebo zlaté pozadí, jsou tedy v „barvách“, kterých bylo v knihách hodinek hojně užíváno.

Publikace je rozdělena do několika částí. Po úvodu následují tři eseje. Hned první je věnována zámku Betliar a hlavně Iloně Andrássyové a jejímu pohnutému životu. Text je doplněn řadou dobových fotografií, především pak z rodinných alb hraběcí rodiny.

Druhá esej Juraje Šedivého přináší paleograficko-kodikologickou analýzu rukopisu, který vznikl ve vlámské profesionální knižní dílně, která se zaměřovala na „masovější“ produkci podobných děl. Současná vazba i ořízka jsou mnohem mladší. Autor se obsáhle věnuje písmu manuskriptu, které je na pozdně středověké knihy hodinek atypické. Rukopis je napsán minuskulou ovlivněnou italskou rotundou.

Autorem nejrozsáhlejší a nejzásadnější eseje je historik umění Dušan Buran. Nejprve se věnuje obecně knihám hodinek, které byly velice oblíbeným typem modlitebních knížek a v období pozdního středověku i nejrozšířenějším typem kodexů. Slovem i obrazem představuje nejvýznamnější knihy hodinek, zejména pak ty, které vznikly pro členy panovnických rodů. Kniha hodinek Ilony Andrássyové ale patří do jiné kategorie. Jedná se o rukopis, který byl určen šlechtě a měšťanstvu. Taková díla měla méně náročnou výzdobu a zároveň jich vzniklo mnohem více.

Latinsky psané Hodinky Ilony Andrássyové mají i přes svůj malý formát – 8,5 x 6,5 cm – celkem 276 listů, tedy 552, v převážné většině textových stran. Rukopis začíná kalendářem, každému měsíci je vyhrazen jeden list. Od folia 14v pak následují hlavní části modlitební knížky. Na patnácti dvoustranách, kde se nachází úvod jednotlivých modliteb, pak najdeme stejný počet celostránkových iluminací, biblických scén, které jsou provedeny oblíbenou technikou monochromní malby – grisaille, které věnuje Dušan Buran jednu část své podnětné eseje. Další výzdobu tvoří různé iniciály.

Autor se snaží zařadit objevený manuskript do širších evropských uměleckohistorických souvislostí. Pracuje s bohatým srovnávacím materiálem (knižní a desková malba, sochařství), zejména pak iluminovanými rukopisy ze 14.-16. století, které jsou částečně představeny i v rámci obrazového doprovodu.

Kniha hodinek Ilony Andrássyové vznikla s největší pravděpodobností v Bruggách v dílně Willema Vrelanta mezi roky 1460-1480. Vedle přenádherných rukopisů pro burgundský dvůr se Vrelant začal brzy orientovat i na tvorbu méně nákladných iluminovaných kodexů, které na první pohled vypadaly velice luxusně. Jedním z nich byla pravděpodobně i Kniha hodinek ze zámku Betliar. Dušan Buran ji pak zasazuje do souvislostí s dalšími dochovanými manuskripty z Vrelantovy dílny.

V rámci publikace dostává každý zájemce o středověké manuskripty jako bonus do rukou „faksimilii“ celého kalendáře a všech miniatur, které jsou reprodukovány v měřítku 1:1. Jejich originální „velikost“ určitě mnohé překvapí.

Samotná katalogová část publikace nejprve představuje všechny miniatury z Knihy hodinek Ilony Andrássyové. Každé katalogové heslo přináší zvětšený snímek dané biblické scény a její základní popis. Dále jsou v katalogu zcela poprvé představeny fragmenty knihy hodinek z knihovny Muzea města Bratislavy, u nichž jsou zdůrazněny zejména vztahy k hlavnímu exponátu výstavy. Zbývající položky katalogu pak představují další vystavené exponáty, především díla deskové malby, která zapůjčila Slovenská národní galerie.

Protože součástí katalogové části nejsou hesla ke všem vystaveným exponátům, je zařazen jako příloha jejich seznam ve slovenštině, angličtině a maďarštině. V angličtině a maďarštině je rovněž resumé.

Krásný katalog výstavy „Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej“ vzbuzuje dojem, že máme v rukou bohatě iluminovanou pozdně středověkou modlitební knížku. Kniha je nádherná po stránce grafické, zároveň ale též velice zajímavá a podnětná po stránce obsahové. Seznamuje všechny zájemce nejen s jedinečným rukopisným objevem ze zámku Betliar, ale i s malířskou a rukopisnou produkcí pozdního středověku.

 

Marek Zágora

 

Dušan Buran (ed.), Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej, O.Z. Andoras v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeum Betliar & Slovenská národná galéria, Bratislava 2019, 640 stran, doporučená cena 15 euro

 

Obsah:

Úvod

ESEJE

Július Barczi - Katarína Bányászová, Ilona Andrássyová a jej odkaz

Juraj Šedivý, Kniha liturgických hodiniek z Betliara. Paleograficko-kodikologická analýza

Dušan Buran, Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej a jej miesto v dejinách umenia

1:1

Katalóg

Prílohy

 

Internet:

https://www.sng.sk/sk/o-galerii/aktuality-a-oznamy/1811_kniha-hodiniek-ilony-andrassyovej-v-predaji


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru