knižní novinky detailbratislava: pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku

Bratislava: Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku

VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd vydalo velice zajímavou knihu nazvanou „Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku“ historika Petera Bystrického, jenž je vědeckým pracovníkem Oddělení nejstarších dějin Historického ústavu Slovenské akademie věd a který se věnuje období pozdní antiky, stěhování národů, raně středověkým dějinám Slovenska a mytologii.

V posledních desetiletích se pozornost historiků a nejen medievistů začala obracet i ke světu zvířat, který byl dlouho téměř zcela na okraji jejich zájmu. Začaly vznikat různé dílčí studie a postupně vyšlo i několik zajímavých a podnětných monografií, z nichž některé jsou dostupné i českým čtenářům, např. „Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľostve“ slovenské medievistky Daniely Dvořákové (2007) nebo „Medvěd. Dějiny padlého krále“ Michela Pastoureaua (česky 2011). Nyní mohou všichni zájemci sáhnout po monografii zasvěcené psovi, který byl společně s koněm považován za nejbližšího přítele člověka.

Samotný Bystrického text je rozdělen do celkem jedenácti kapitol. Většina z nich přibližuje vztah ke psům v konkrétních starověkých oblastech a říších (Řecko, Řím, Egypt, Mezopotámie, Indie) nebo kmenů (Keltové, Germáni), tři pak zkoumají tento vztah z hlediska náboženství (judaismus, křesťanství a islám).

Řekové a Římané vnímali psy pozitivně. V každodenním životě hlídali stáda, pomáhali při lovu, poskytovali zábavu, dávali člověku lásku, byli mu oddaní. Vysoko byla ceněna jejich věrnost, oddanost, rychlost, odvaha, bystrost. Milovali je muži i ženy.

Vztah člověk k nim můžeme vyčíst nejen z dochovaných písemných pramenů převážně literární povahy, ale i z děl výtvarného umění. Právě s oběma typy pramenů, písemnými i vizuálními autor bohatě pracuje a tím názorně dokládá svá tvrzení.

Přesto můžeme konstatovat, že pes byl vnímán rozporuplně. Na Blízkém východě byl považován za nečisté zvíře, protože byl pojídačem odpadků, mrtvol a zdechlin. V Bibli jsou téměř všechny zmínky negativní, pes byl symbolem chamtivosti, sobectví, obžerství, nečistoty a hříchu. Ve Starém zákoně je pes zmíněn dvaatřicetkrát, často ve spojení s mrtvolami či nepřáteli. V Novém zákoně se pak pes stal symbolem pohanů, nepokřtěných a nevěřících. Pes mohl personifikovat i ďábla, žida nebo pohanský národ. Navíc měli lidé velký strach z potulných psů a vztekliny.

Rozporuplný vztah k psům se projevoval i při používání nadávek. Od starověku byly nejběžnější nadávky do psů a šelem. Časem ale u psů nakonec převážil pozitivní přístup. Odpor k nim zůstal jen u muslimů, i když i ti dokázali mít se svými čtyřnohými miláčky, které používali hlavně k lovu, pěkný a přátelský vztah.

Autor „vypráví“ řadu příběhů, kupř. o tom, jak pes statečně bránil svého pána před zloději a přestože byl sám raněný, neopustil jeho tělo a odháněl ptáky a divokou zvěř; jiný pes zase poznal vraha svého pána, napadl ho a štěkáním si vynutil jeho přiznání.

Psi jsou představeni jako pomocníci, průvodci, ochránci, symboly, atributy a dokonce vtělení různých bohů lovu, lesů, léčitelství i podsvětí. Psi se stali součástí náboženských představ týkajících se smrti. Doloženi jsou též psi v lidských hrobech a dokonce celá psí pohřebiště.

Zajímavá je i barevná symbolika psa, hlavně pak černého psa jako posla smrti a nelítostného strážce podsvětí. Psi, přesněji některé jejich části byly používány i k léčebným účelům. Při léčbě se nezmiňovala rasa, ale věk, pohlaví a barva.

Nedílnou součástí textu je bohatý barevný obrazový doprovod, který ještě názorněji představuje čtenáři vztah lidí k psům.

Kniha „Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku“ je velice poutavým čtením, které erudovaně a zároveň velice čtivě přibližuje proměny vztahu člověka a psa v období starověku s „nakročením“ do středověku. Jak sám autor předznamenal v úvodu, plánuje napsat trilogii. Druhý svazek by měl být věnován psovi ve středověku, protože toto téma bylo v prvním svazku spíše jen naznačeno, třetí pak bude patřit vlkům, vlčím lidem a vlkodlakům. Nezbývá nám nic jiného, než se jen těšit.

 

Marek Zágora

 

Peter Bystrický, Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku, VEDA a Historický ústav SAV, Bratislava 2015, 416 stran, doporučená cena 20 euro

 

Obsah:

Úvod

Grécko

Rím

Kelti

Germáni

Egypt

Mezopotámia

Malá Ázia

Judaizmus

Kresťanstvo

Islam

Perzia a India

Záver

 

Internet:

https://veda.sav.sk/kniha/bystricky-peter-pes-v-mytologii-nabozenstve-a-folklore-staroveku-a-stredoveku

Ke knize „Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľostve“:

http://www.stavitele-katedral.cz/budmerice-kun-ve-stredoveku/

Ke knize „Medvěd. Dějiny padlého krále“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-medved-dejiny-padleho-krale-hluboka-sonda-nejen-do-sveta-zvireci-symboliky-v-dobe-stredoveku/

Ke kolektivní monografii „Človek a svet zvierat v stredoveku“:

http://www.stavitele-katedral.cz/bratislava-podnetna-kolektivni-monografie-clovek-a-svet-zvierat-v-stredoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru