knižní novinky detailbratislava: středověký kostel na slovensku z hlediska církevní liturgie, ikonologie a společenské funkce

Bratislava: Středověký kostel na Slovensku z hlediska církevní liturgie, ikonologie a společenské funkce

Anotace vydavatelství:

Kniha je prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne. Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, politických a ekonomických vzťahov stredovekej spoločnosti. Prvý zväzok obsahuje prológ o počiatkoch kresťanskej sakrálnej architektúry a tri hlavné kapitoly.

Prvá je tematicky zameraná na sakrálnu architektúru v období počiatkov kristianizácie na území Slovenska (najprv ako súčasti Veľkej Moravy, potom Uhorského kráľovstva). Druhá kapitola je venovaná stavbám s centrálnou dispozíciou rotundám. Tretia kapitola pojednáva o kláštoroch a kapitulách. Súčasťou každej z kapitol je výberový katalóg významných lokalít a stavieb. Publikácia je dielom tímu odborníkov z oblasti dejín umenia, archeológie, stavebno-historického výskumu, histórie a archívnictva. Rozsiahly text dopĺňa množstvo fotografií a plánov.

 

Kolektiv autorů (B. Pomfyová, D. Buran, D. Haberland, M. Samuel, M. Bóna, R. Ragač, J. Šedivý, M. Tihányiová, H. Žažová), Stredoveký kostol, Historické a funkčné premeny architektúry. 1. zväzok, FO ART, Bratislava 2015, 585 stran.

 

Internet:

http://www.foart.sk/vydavatelstvo/vydavatelstvo.html

http://www.dejum.sav.sk/?language=sk§ion=publication&id=93


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru