knižní novinky detailbrno: andrej šumbera, o zlatnictví (technické muzeum v brně)

Brno: Andrej Šumbera, O zlatnictví (Technické muzeum v Brně)

 

Andrej Šumbera (ročník 1955) patří mezi nejzkušenější české restaurátory v oboru středověkého zlatnictví. Restauroval proslulý relikviář svatého Maura, podílel se na restaurování relikviářů v pražském svatovítském pokladu, zúčastnil se opakovaně průzkumu českých korunovačních klenotů a svatováclavské koruny.

Šumberova kniha O zlatnictví, kterou vydalo Technické muzeum v Brně, vychází především z jeho letité restaurátorské praxe. Vydavatelé uvádějí, že „by měla sloužit jako pomůcka pro práci restaurátorů, konzervátorů, památkářů, historiků umění i pro různé odborné posudky, když je třeba rozpoznat a jednoduše popsat techniku zhotovení.“

Šumbera nejprve přináší stručný vývoj zlatnického řemesla od jeho pravěkých a starověkých počátků. Tato část doplňuje klasickou knihu Jana Filipa Umělecké řemeslo v pravěku, která vyšla v roce 1941 a dodnes náleží k vynikajícím příručkám. V další část se Šumbera podrobněji věnuje zlatnickým dílům, která sám restauroval nebo se podílel na jejich průzkumu.

Závěr knihy nabízí na téměř 100 stránkách výkladový slovník, kde jsou v abecedních heslech představeny zejména zlatnické techniky a pracovní nástroje a dále charakteristiky materiálů (kovy a kameny) a způsob jejich užití. Šumbera v encyklopedické části přehledně shrnuje svoje vlastní praktické i teoretické zkušenosti restaurátora. Tato část významně doplňuje Encyklopedii českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, kterou napsala historička umění Dana Stehlíková a v roce 2003 ji vydalo nakladatelství Libri.

Kniha je doplněna četným množstvím barevných fotografií, které Andrej Šumbera pořídil během průzkumů. Od šperků z doby stěhování národů a Velkomoravské říše přes české korunovační klenoty a relikviář sv. Maura až po kříž Přemysla Otakara z Řezna nebo Závišův kříž ve Vyšším Brodě. Fotografie jsou vybrány tak, aby názorně ilustrovaly Šumberův text a komentář. Fotografie současně ukazují krásu středověkého zlatnictví, jeho rozmanitost a bohatství technik, detaily přibližují rafinovaný způsob řemeslného zpracování.

Publikace je jedním z výstupů výzkumného projektu NAKI II DG20P02OVV023 Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění.

Peter Kováč

Andrej Šumbera, O zlatnictví, Technické muzeum v Brně, 2022, cena 300 Kč, ISBN 978-80-7685-014-9

Internet:

https://www.tmbrno.cz/produkt/o-zlatnictvi/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru