archiv detailbrno: bronzy zkropené beninskou krví, výstava v moravském zemském muzeu

Brno: Bronzy zkropené beninskou krví, výstava v Moravském zemském muzeu

Na výstavu pořádá Klub přátel Stavitelů katedrál speciální exkurzi s Barborou Půtovou.

Výstava Království Benin – bronzy zkropené krví, která je k vidění do 22. října v Paláci šlechtičen v Brně, je věnována kultuře a umění kdysi slavného afrického státu. Před sto dvaceti lety na území dnešní Nigérie vtrhla britská armáda, dobyla hlavní město Benin, uvěznila vládce a prosadila v této zemi evropské koloniální ekonomické a obchodní zájmy.

Benin byl tehdy proslulý výjimečnou sochařskou tvorbou. Nádherné plastiky odlité z bronzu Angličané odvezli jako válečnou kořist. Výstava sleduje prodej těchto skvostů do západoevropských uměleckých sbírek, kde pak ovlivnily mnohé avantgardní umělce – představitele expresionismu, fauvismu a později i kubismu.

Na brněnské výstavě jsou představeny beninské bronzy, které se nachází v českých a moravských sbírkách. Součástí je i jeden unikát. Jde o plastiku lékaře léčitele ze sbírek Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea, která patří mezi sochy, jež krátce po dobytí Beninu britskou výpravou popsali a klasifikovali jako autentická díla tradiční beninské kultury britský archeolog Augustus Pitt Rivers a německý antropolog Felix von Luschan.

Do sbírek muzea v Brně beninskou plastiku získal ve 20. letech 20. století etnograf František Pospíšil, kdy kdysi působil jako kurátor Etnografického oddělení Moravského zemského muzea.

K výstavě, připravené Petrem Kostrhunem a Barborou Půtovou, vychází i kniha Království Benin: bronzy zkropené krví, kde je poprvé i kompletní soupis a odborné zhodnocení beninských bronzů v českých a moravských sbírkách.

 

Peter Kováč

 

Internet:

http://www.mzm.cz/palac-slechticen/kralovstvi-benin-bronzy-zkropene-krvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru