knižní novinky detailbrno: kniha jižní kavkaz nabízí unikátní encyklopedii středověkého umění a architektury arménie a gruzie

Brno: Kniha Jižní Kavkaz nabízí unikátní encyklopedii středověkého umění a architektury Arménie a Gruzie

 

Právě vydaná kniha Jižní Kavkaz, kterou vydala Masarykova univerzita v Brně, přináší českým čtenářům obsáhlý přehled umění a architektury středověké Arménie a Gruzie. Jde o důležitou kapitolu v dějinách umění, dokonce tak významnou, že v rámci německé a francouzské reprezentativní řady Ars antiqua (Grosse Epochen der Weltkunst) vyšla v roce 1988 jako samostatný svazek kniha Armenische Kunst (625 stran), kterou připravili Jean-Michel Thierry a Patrick Donabédian.

Vyšehrad česky publikoval v 70. letech minulého století k tomuto tématu dvě publikace přeložené z produkce německého nakladatelství Koehler & Amelang. V roce 1973 česky vyšla Arménie: Tři tisíce let dějin a kultury archeologa Burcharda Brentjese, kde nejrozsáhlejší část je věnována středověku. V roce 1976 se pod názvem Gruzie od bájné Kolchidy po dnešek česky objevila kniha historičky umění Edithy Neubauerové, jejíž obsah výstižněji vyjadřuje původní německý název Altgeorgische Baukunst a nabízí přehled sakrální architektury Gruzie od raného středověku až po16. století.

Publikace Jižní Kavkaz: Umění středověké Arménie a Gruzie vznikla v rámci cest a expedic, které pro studenty a doktoranty Masarykovy univerzity v Brně organizuje s nevšední aktivitou profesor Ivan Foletti v rámci Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Texty a četné barevné fotografie jsou výsledkem pěti studijních exkurzí v letech 2015–2022 do Arménie, Gruzie a Turecka, na území středověkých království Arménie a Ibérie.

V úvodu Foletti píše: „Poprvé jsme do Gruzie vyrazili jako nadšení amatéři, během let se pro některé z nás umění celého regionu stalo profesionálním zájmem: v rámci naší výzkumné skupiny začaly vznikat diplomové práce, posléze doktoráty a v posledních letech i mezinárodní výzkumné projekty, které se regionu systematicky věnují.“ Posledním krokem bylo letos v únoru slavnostní otevření Kabinetu pro arménské umění a kulturu v Brně na Masarykově univerzitě.

Kniha Jižní Kavkaz: Umění středověké Arménie a Gruzie je čtvrtým svazkem edice Zápisky z cest. Svým rozsahem je největší (404 stran) a také záběrem nabízí mnohem víc, než edice slibuje. Čtenář tam najde nejen obecný uměleckohistorický přehled, ale především rozsáhlou encyklopedii sakrálních staveb s charakteristikou jejich architektury a umělecké výzdoby.

Vše doplňuje četná a kvalitní fotografická příloha, dokumentace s půdorysy a obsáhlá bibliografie. Editoři publikace jsou Klára Doležalová, Ivan Foletti a Karolina Foletti, na textech se podílelo třicet jejich spolupracovníků.

Texty jsou napsány vůči čtenáři vstřícně. Specifické architektonické pojmy jsou podrobně vysvětleny s ohledem na jejich smysl, funkci i liturgické využití. Speciální kapitoly jsou věnovány vztahu architektury a krajiny a historickým přehledům. Navíc texty kombinují tradiční i netradiční dějiny umění se skutečnými „zápisky z cest“, které v sobě mají neskrývané objevitelské nadšení. Jde vlastně o specifický druh „uměleckohistorické“ literatury, která svojí genezí vede až někam k Pausaniásově Cestě po Řecku, která vznikla v 2. století našeho letopočtu.

Za jistý vrchol jsem dosud považoval Zápisky z cest 2, věnované středověké Sicílii, konkrétně sakrálním stavbám v Cefalù, Palermu a Monreale. Publikace Jižní Kavkaz tuto metu výrazně překonala!

Peter Kováč

Ivan Foletti, Karolina Foletti, Klára Doležalová (editoři), Jižní Kavkaz, Zápisky z cest 4. Umění středověké Arménie a Gruzie, vydavatel: Masarykova univerzita, počet stran 403, doporučená cena 450 Kč

Internet:

https://munishop.muni.cz/obchod/knihy/jizni-kavkaz-00025010196

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru