knižní novinky detailbrno: monografie velkomoravské elity z mikulčic (archeologický ústav av čr, brno)

Brno: Monografie Velkomoravské elity z Mikulčic (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

 

Anotace:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, vydal kolektivní monografii nazvanou „Velkomoravské elity z Mikulčic“, která zpracovává fenomén dvorského prostředí velkomoravských Mikulčic v širokém interdisciplinárním kontextu, zejména na základě informací z oborů historie, archeologie a antropologie. Ve čtyřech tematických blocích a čtyřiadvaceti kapitolách jsou postupně představeny hlavní oblasti poznání podoby a funkce raně středověkého centra Mikulčice-Valy a života elitní složky jeho obyvatel. Po výpovědi písemných pramenů je pozornost zaměřena na Mikulčice jako ostrovní hrad a mocenské centrum. Třetí blok se věnuje vybraným kategoriím hmotné kultury elit, především luxusním výrobkům. Závěr knihy je zaměřený na bioarcheologickou výpověď kosterních pozůstatků místních obyvatel, zejména na jejich zdravotní stav a fyzickou kondici. (SK)

Lumír Poláček et al., Velkomoravské elity z Mikulčic, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Brno 2022, 469 stran, doporučená cena 1274 Kč, na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno (arub.cz) 1 100 Kč

Obsah:

ÚVOD

1 MOJMÍROVSKÁ MORAVA V 9. STOLETÍ

1.1 Mojmírovská Morava v 9. století

1.1.1 Evropa v 9. století

1.1.2 Franská integrace periferních regionů

1.1.3 Písemné prameny

1.1.4 Sídelní terminologie Fuldských letopisů

1.2 Hledání identity. Mojmírovci, Moravané a povaha moci

1.2.1 Karolinské importy na Velké Moravě

1.2.2 Franská aristokracie a její sebereprezentace

1.3 Církevní organizace jako nositel nové kultury a inovací a potenciální opora centrální moci

1.3.1 Raně středověký sakrální areál v Uherském Hradišti - Sadech

1.3.2 Písemné prameny církevní historie

1.4 Hospodářské základy Velké Moravy

1.4.1 Tržní systém

1.4.2 Sekyrovité hřivny

1.4.3 Decentralizované ekonomické a mocenské vztahy na Velké Moravě

2 MIKULČICE JAKO KNÍŽECÍ REZIDENCE, DUCHOVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ CENTRUM

2.1 Řeka Morava a centrální velkomoravské aglomerace

2.1.1 Velkoplošné odkryvy zaniklých říčních ramen

2.1.2 Sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště

2.1.3 Sídelní aglomerace Pohansko u Břeclavi

2.1.4 Sídelní aglomerace Blatnohrad/Mosapurc v Zalaváru (Maďarsko)

2.2 Sídelní aglomerace Mikulčice–Kopčany. Výzkum, topografie a sídelní vývoj

2.2.1 Etapy mikulčického výzkumu

2.2.2 Sídelní vývoj a jeho chronologická kritéria

2.2.3 Sídelní komplex Za jazerom pri sv. Margite v Kopčanech (Slovensko)

2.3 Pevnost na ostrově

2.3.1 Konstrukce velkomoravské hradby v Mikulčicích

2.3.2 Hradba akropole (výzkum R 2012-I a II)

2.3.3 Hradba předhradí (výzkumy R 2012-III a R 2018)

2.3.4 Z čeho byla stavěna velkomoravská hradba?

2.4 Knížecí rezidence a protoměsto

2.4.1 Výzkum paláce 1957 a 2010

2.4.2 Podlahové úpravy jako důkaz povrchové zástavby

2.4.3 Sídlištní areál u 7. kostela v podhradí a otázka dvorců

2.4.4 Doklady hlavní cesty v blízkosti 6. kostela v Těšickém lese

2.4.5 Velmožský dvorec na Pohansku u Břeclavi

2.5 Církevní centrum a služba Bohu

2.5.1 Revizní výzkum kostelů v Mikulčicích 2008–2013

2.5.2 Interiérové hroby ve 3. kostele

2.6 Specializovaná řemeslná výroba

2.6.1 Kovolitecká dílna u 5. kostela

2.7 Jídlo a pití jako odraz rozvrstvení společnosti

2.7.1 Získávání rostlinného materiálu

2.7.2 Sídelní areály z hlediska výskytu „luxusních“ plodin

2.7.3 Velikost či tvar? Pecky révy vinné z pohledu archeobotaniky

2.8 Živočišné produkty v Mikulčicích

2.8.1 Paměť kostního kolagenu. Analýza stabilních izotopů

2.8.2 Piskoř. Sekavcovitá ryba doložená vršemi, nikoliv kostmi

2.8.3 Introdukce kapra

2.9 Hospodářské zázemí a otázka subsistence

2.9.1 Velkomoravské sídliště v Mikulčicích-Trapíkově

2.9.2 Velkomoravské sídliště v Mikulčicích-Podbřežníkách

2.9.3 Od sklizně až po chléb

3 KNÍŽECÍ DVŮR A JEHO MATERIÁLNÍ KULTURA

3.1 Meče z 9. a 10. století na Moravě. Zbraně, špičkové kovářské výrobky a symboly moci

3.1.1 Konstrukce čepelí raně středověkých mečů

3.1.2 Znaky a nápisy na čepelích mečů

3.2 Honosné ostruhy z Mikulčic

3.2.1 Ostruhy a středoevropští Slované

3.2.2 Dva páry ostruh v hrobové výbavě

3.2.3 Olověná matrice ostruhy

3.3 Náušnice coby součást „mezinárodní“ módy

3.3.1 Šperkařská tradice a cena zlatníkovy práce

3.3.2 Importy nebo místní napodobeniny?

3.4 Prsteny

3.4.1 Limity recepce středomořského šperku na Velké Moravě na příkladu prstenů

3.5 Gombíky. Jedinečné symboly velkomoravské elity

3.5.1 Elitní šperky z Mikulčic. Technologická studie gombíků

3.6 Opasek a jeho součásti

3.6.1 Opasky s ptáčkovitými záponkami jako specifický symbol mikulčické elity?

3.6.2 Ikonografie honosných nákončí z Mikulčic

3.7 Lýtkové řemeny

3.7.1 Doklady lýtkových řemenů ve Franské říši

3.8 Luxusní textilie z elitních velkomoravských hrobů

3.8.1 Mikulčické textilie. Textilně technologický průzkum

3.8.2 Samitum. Špičkový produkt hedvábnictví

3.8.3 Kouzlo hedvábí. Byzantské hedvábné tkaniny

3.9 Nádoby, okenní sklo a drobné předměty ze skla v hmotné kultuře elit v Mikulčicích

3.9.1 Vývoj technologie výroby skla

3.9.2 Povaha nálezů skel v oblasti Mikulčic a dalších velkomoravských lokalit

3.9.3 Sklo velkomoravských světských versus církevních elit

3.10 Keramické nádoby

3.10.1 Velkomoravské keramické okruhy – mikulčický a blučinský

3.10.2 Uherské Hradiště - Sady. Pec na vypalování střešní krytiny a žluté keramiky antických

tvarů

3.10.3 Nález keramiky se „silnou glazurou“

4 ŽIVOT, SMRT A ZDRAVÍ. VYČTENO Z KOSTÍ

4.1 Antropologické, demografické a zdravotní charakteristiky obyvatel raně středověké

Velké Moravy

4.1.1 Geometrická morfometrie v bioarcheologii

4.1.2 Exotické nemoci ve velkomoravské populaci

4.1.3 Obyvatelstvo Velké Moravy jako součást raně středověké Evropy

Internet:

https://www.arub.cz/produkt/velkomoravske-elity-z-mikulcic/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru