časopisy detailbrno: nové poznatky o slavném opatství ve francouzském conques (convivium 23/2023, supplementum)

Brno: Nové poznatky o slavném opatství ve francouzském Conques (Convivium 23/2023, supplementum)

 

Convivium se hlásí k dědictví časopisu Seminarium Kondakovianum, který od roku 1927 vydával v Praze stejnojmenný ústav, Seminarium Kondakovium, založený k poctě Nikodima P. Kondakova. Časopis rozvíjel a rozšiřoval Konkdakovovy vědecké myšlenky, a právě díky Seminariu se s jeho průkopnickým bádáním mohli obeznámit medievisté a byzantinisté v Rusku, Československu i západní Evropě.

Convivium oživuje hlavní myšlenku Seminaria Kondakoviana vyzdvihující kulturní kořeny společné celému Středozemí a zasazuje se tak o studování témat, která propojují východní a západní Evropu. Pokrývá dlouhé období od raného křesťanství až po pozdní středověk, který ve střední Evropě přesáhl daleko do dob, kdy jinde vzkvétala renesance. Convivium studuje širokou škálu objektů spojených s vizuálním uměním, způsoby jejich vytváření, používání, vnímání a chápání. Vychází z dějin umění, ale zahrnuje i příbuzné disciplíny jako jsou antropologie, archeologie, historiografie, liturgie a samozřejmě historie.

V roce 2023 vyšla čtyři tematická čísla jako speciální supplementum. Pro širší zájemce je nejzajímavější číslo věnované slavnému francouzskému opatství v Conques, významnému poutnímu místě na cestě do Santiaga de Compostela. Časopis vychází ve zdařilé grafické úpravě s řadou barevných fotografií. Pokud se stanete členy brněnského Spolku přátel Centra raně středověkých studií (CRSS), získáte tyto časopisy zdarma. (SK)

 

Internet:

https://www.earlymedievalstudies.com/

 

Contextualizing Conques. Imaginaries, Narratives & Geographies, Ivan Foletti, Cynthia Hahn, Kris N. Racaniello, Cécile Voyer & Adrien Palladino (eds.), Convivium 23/2023 (supplementum), s. 174, Université de Lausanne, Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University, Brno 2023

 

Obsah:

 

Ivan Foletti, Cynthia Hahn, Kris N. Racaniello, Cécile Voyer & Adrien Palladino: Contextualizing Conques, an Introduction

 

Adrien Palladino: Byzance à Conques? An Unrealized Dream of “Neo-Byzantine” Architecture

in Nineteenth-Century France

 

Martin F. Lešák: The “Glorious Traveler”. St Foy’s Triumphal March from Rodez to Conques

or the Liturgical Afterlife of Two Medieval Reliquaries

 

Lei Huang: Memory between Tradition and Modernity. Odolric’s Historicism and Bégon’s Promotion of Image in Romanesque Conques

 

Kirk Ambrose: The Counterfeit and the Authentic in the Conques Tympanum

 

Kris N. Racaniello: The “Iron Man”. Imagining Muslims and Vanishing Objects

in the Shrine of Sainte Foy at Conques

 

Sabina Rosenbergová: Digital Heritage Mapping of Medieval Routes. Retracing Pilgrimage to Conques through the Liber Miraculorum Sanctae Fidis

 

Michele Luigi Vescovi, with Jasmin Richardson & Tomas Shannon: Mapping Monasticism. A Digital Approach to the Network of Conques

 

Zuzana Frantová: The Throne of Wisdom of Beaulieu. The Silver Embodiment of the Triumphant Church

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru