knižní novinky detailbrno: podstata řádu – christopher alexander jako nový vitruvius 21. století (nakladatelství books & pipes)

Brno: Podstata řádu – Christopher Alexander jako nový Vitruvius 21. století (nakladatelství Books & Pipes)

Zájemci o architekturu a především čeští architekti mají v poslední době k dispozici překlady velmi inspirativních publikací. Po českém vydání knihy Etická funkce architektury amerického filozofa Karstena Harriese (2012) a znovuobnoveném vydání publikace Genius loci Christiana Norberga-Schulze (2010) dostává český čtenář do rukou první díl série Podstata řádu Christophera Wolfganga Alexandra.

„Christopher Wolfgang Alexander (1936) je vlivný britsko-americký teoretik architektury a designu. Je emeritním profesorem na univerzitě v Berkeley v Kalifornii. Ve svých knihách formuloval systém založený na tzv. jazyku vzorců (pattern language), praktických architektonických řešeních, jež se vyvinula v závislosti na biologických predispozicích člověka, společenských zvycích a lokálních geografických a klimatických podmínkách. V novějších knihách, zejména ve čtyřdílné Podstatě řádu (anglicky 2002–2005), zasazuje architektonické navrhování do obrazu světa, jehož permanentní proměny nebyly a ani nemusejí být v rozporu s vyváženým, krásným a udržitelným celkem. Alexander je činný rovněž jako projektující architekt, navrhl a postavil více než sto budov.“

Tolik informace vydavatele, brněnského nakladatelství Books & Pipes. Christopher Wolfgang Alexander by mohl být nazván Vitruviem 21. století. Také římského architekta Vitruvia v době antiky, stejně jako dnes profesora z univerzity v Berkeley, zajímala nejen otázka, jak a co stavět, čili umělecký styl a technologie, ale také to, jak architektura ovlivňuje životní styl a jakou má souvislost s prostředím a univerzem. Ne náhodou má Vitruvius v Deseti knihách o architektuře kapitoly věnované vhodným světovým stranám, vlivu podnebí, dokonce i vlivu planet, Měsíce a Slunce.

Alexander se věnuje ze současného zorného úhlu v mnohém podobným tématům. V úvodu tvrdí, že činnost zvaná stavitelství vytváří fyzický řád světa, že proces stavby je stejně důležitý jako procesy tvorby řádu v oblasti fyzikální a biologické.

Svoje myšlenky autor formuluje především na základě rozčarování ze současné architektonické tvorby. Všemu ve světě kolem nás vládne úžasná uspořádanost. Ale s ní se současní architekti často dostávají do rozporu, což není dáno jen velmi negativním působením současných developerů. Architekti podle Alexandera rezignovali na svoji roli stavět architekturu krásnou i harmonickou. Většina z nich má v hlavě totální intelektuální zmatek. Jak z toho ven?

Autor má mnohé postaveno na vnímání přírody, ale odkazuje také na uměleckou tradici a dějiny architektury. Příroda a architektonická minulost jsou studnicí moudrosti. Z toho všeho vydestiloval patnáct základních vlastností, které by měl architekt respektovat. Patří mezi ně odstupňovaná měřítka, silná centra, střídavé opakování, pozitivní prostor, lokální symetrie, kontrasty a ozvěny, prázdno, jednoduchost a vnitřní klid nebo neizolovanost.

Jejich obecnou přítomnost analyzuje na muslimských i křesťanských stavbách, lidové architektuře, italské renesanci i francouzské gotice, v textilním umění, východních svatyních, Alhambře v Granadě, stavbách Inků v Peru a dokonce i ve Vermeerových obrazech. A konstatuje, že podobné zásady jako v umění a architektuře se objevují i v přírodě, což je prostě dáno tím, že staří mistři respektovali přírodu a genius loci daného místa.

Důležitou roli také hraje individualita. Když vidíme vedle sebe dvě věci, stojí za to, položit si otázku, která z nich je lepším obrazem mého já? Je to podle Alexandera důležité pro individuální poznání podstaty řádu. Základní pravdy o způsobu, jakým stavíme, odhalují to, co dodává našim budovám a městům život a krásu a skutečnou funkčnost. Krása není luxusem: přesahuje technologické inovace a je nezbytným požadavkem pro udržitelnou kulturu.

Kniha je přeložena s velkou pečlivostí a skutečným zaujetím pro sílu myšlenek Christophera W. Alexandera. Stačí se ostatně začíst do vysvětlujícího doslovu a ediční poznámky Martina Horáčka. Zásluhou nakladatelství Books & Pipes vznikla kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného českého architekta.

 

Peter Kováč

 

Christopher Alexander, Podstata řádu: O stavitelském umění a podstatě univerza: Kniha první: Fenomén života, nakladatel Books & Pipes 2020, přeložili Jana a Jiří Ogročtí, vázaná, 488 stran, cena 695 Kč

 

Kniha Podstata řádu: Fenomén života nevyžaduje od čtenáře, aby znal ostatní svazky tetralogie. Funguje jako samostatné, obsahem i formou uzavřené – celistvé – dílo. Uklidňuje a provokuje, ujišťuje a znepokojuje, podněcuje k rozhovoru a vybízí k aktivitě: schválně, už jste si na předmětech či osobách ve svém okolí vyzkoušeli test zrcadlení sebe sama? Zkusili jste na nich najít patnáct vlastností živých struktur? Nedává vám najednou to, s čím se potkáváte, větší smysl?"

Z doslovu Martina Horáčka

 

Internet:

https://www.bookspipes.cz/podstata-radu-o-stavitelskem-umeni-podstate-univerza


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru