knižní novinky detailbrno: teorie obrazu v raném křesťanství? výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem (masarykova univerzita – books & pipes)

Brno: Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem (Masarykova univerzita – Books & Pipes)

Anotace:

Masarykova univerzita vydala v nakladatelství Books & Pipes publikaci nazvanou „Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem“.

V prvních stoletích našeho letopočtu se pohanská kultura Římské říše setkává s novým rodícím se křesťanským náboženstvím, jež se stane kulturním hybatelem Evropy. Římská říše je v této době doslova prosycena obrazy, avšak křesťanství, vycházející z židovské tradice, přistupuje k zobrazování lidí a Boha velmi obezřetně, neboť v něm vidí nebezpečí modloslužby.

Kniha představuje výběr z úvah raně křesťanských myslitelů, zamýšlejících se nad rolí obrazů a nad přednostmi i riziky jejich používání. Čtenáři se tak do rukou dostává průvodce po vizuální kultuře pozdní antiky, nabízející odpovědi na otázky, jak se utvářel postoj prvních křesťanů k obrazům a jak se dosavadní bohatá vizuální kultura Římské říše promítla do „křesťanského umění“.

Texty myslitelů z období od druhého do pátého století, doprovázené četnými ilustracemi, jsou doplněné o kritický výklad italské historičky umění Chiary Bordino. (SK)

 

Chiara Bordino (ed.), Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem, Masarykova univerzita – Books & Pipes, Brno 2020, 260 stran, doporučená cena 250 Kč

 

Z obsahu:

REDAKČNÍ POZNÁMKA, POUŽITÉ ZKRATKY

Ivan Foletti – Pavla Tichá, PŘEDMLUVA: KDYŽ SE OBRACÍ ŘÍŠE

Chiara Bordino, POČÁTKY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

 

IRENEJ Z LYONU

Proti heretikům

ÚVOD K TEXTU SKUTKY JANOVY

Skutky Janovy

KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ

Vychovatel

TERTULIÁN

O mravnosti

EUSEBIOS Z CESAREJE

Církevní dějiny

(?) List císařovně Konstantii

Život Konstantinův

BASIL VELIKÝ

O Duchu svatém

Kázání o čtyřiceti mučednících ze Sebaste

ŘEHOŘ Z NAZIANZU

Básně o mravnosti, 10, O ctnosti

ŘEHOŘ Z NYSSY

O božství Syna a Ducha svatého

Enkomion na svatého Theodóra

NILOS Z ANKARY

List eparchovi Olympiodórovi

List silentiariovi Héliodórovi

ASTERIOS Z AMASEJE

Kázání I: O Lazarovi a boháči

Kázání XI: Ekfrasis na svatou mučednici Eufémii

EPIFANIOS ZE SALAMINY

Dopis Janovi, biskupovi Jeruzaléma

(?) Řeč proti těm, kdo zhotovují obrazy

(?) Z listu císaři Theodosiovi

(?) Závěť určená jeho církevní obci

AUGUSTIN

O souladu evangelistů

O mravech katolické církve a manichejců

Kázání 198 rozšířené (Dolbeau 26)

Kázání 136

PAULINUS Z NOLY

Dopis XXX Sulpiciu Severovi

Báseň 27

Báseň 28

PRUDENTIUS

O věncích mučedníků, Hymnus IX, Umučení svatého Kasiána z Imoly

O věncích mučedníků, Hymnus XI, Biskupu Valeriánovi o umučení svatého mučedníka Hippolyta

ÚVOD K TEXTU O ZÁZRACÍCH SVATÉHO ŠTĚPÁNA

O zázracích svatého Štěpána

EDICE PRAMENŮ A PŘEKLADŮ, BIBLIOGRAFIE

 

Internet:

https://www.kosmas.cz/knihy/277568/teorie-obrazu-v-ranem-krestanstvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru