knižní novinky detailbrno: základní kámen k odkazu sochaře a restaurátora karla stádníka

Brno: Základní kámen k odkazu sochaře a restaurátora Karla Stádníka

Brněnské nakladatelství Barrister & Principal vydalo obsáhlou knihu věnovanou životu a dílu Karla Stádníka (1924–2011), sochaře, vynikajícího restaurátora, fotografa a v neposlední řadě jáhna, protože umělec byl hluboce věřící.

Autorka této knihy osobně Karla Stádníka neznala, ale od jara 2013 velmi pečlivě připravovala obsáhlou dokumentaci jeho života a díla. Během setkání s příbuznými i přáteli Stádníka vzniklo 150 hodin záznamů rozhovorů, bylo shromážděno a uspořádáno na tisíce písemností, restaurátorských zpráv, osobních záznamů, katalogů českých i zahraničních výstav. Vše bylo shromážděno s neobyčejnou pečlivostí, která bývá vzácností.

Stádníkův odkaz má dvě podoby. Byl restaurátorem a sochařem. Nejdůležitější byla jeho restaurátorská práce. Specializoval se na dřevěnou plastiku doby gotiky, renesance a baroka. Pro umělecký svět objevil původní umělecký odkaz Monogramisty IP, jednoho z velikánů podunajského umění první třetiny 16. století. Jím restaurovaný oltář sv. Jana Křtitele v kostele Panny Marie před Týnem a oltář-epitaf ze Zlíchova (dnes v Národní galerii v Praze) byl významně oceněn mezi odborníky u nás i v zahraničí.

A prezentace Stádníkovy práce na restaurování obou zmíněných děl Monogramisty IP na výstavě Umění podunajské školy v rakouském Linci v roce 1965 uváděla i rakouskou a německou veřejnost v úžas. V roce 1967 vyšla v časopisu Umění společná obsáhlá studie Karla Stádníka a historika umění Jiřího Kropáčka o týnském oltáři sv. Jana Křtitele, kde poznatky restaurátora o rafinovaném moření dřeva a jeho puncování odkryly dosud netušené tajemství technologie tvorby Monogramisty IP.

Stejnou senzaci vyvolal soubor Brokoffových dřevěných polychromovaných soch, které Stádník restauroval pro kostel sv. Havla a v roce 1981 ho Národní galerie představila na výstavě o díle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Některé z plastik byly vystaveny v roce 1977 v Essenu na výstavě Barock in Böhmen.

K mezinárodním úspěchům Stádníka patřilo také restaurování velké madony z Cách, která patří k mimořádným památkám středoevropského umění první třetiny 15. století, a spoluúčast na přípravě výstavy Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400 v Kolíně nad Rýnem, kde byl svým přítelem Antonem Legnerem pověřen restaurováním několika exponátů pro tuto výstavu.

K restaurátorské práci je v knize podrobná dokumentace na přiloženém CD, což je trochu škoda. Tištěná podoba je pro účely dokumentace vždy lepší, což potvrdí každý, kdo se snažil staré CD otevřít třeba po třicet letech. Shromážděné restaurátorské zprávy i s detailní fotodokumentací budou důležité pro historiky umění zabývající se řezbářstvím od gotiky po baroko.

V samotné knize je pečlivě připomenuta vlastní výtvarná tvorba Karla Stádníka, který na pražské Akademii výtvarných umění vystudoval u prof. Otakara Španiela sochařství. Autorce šlo opět především o pečlivou dokumentaci, trochu stranou zůstala interpretace a zařazení tvorby do evropských souvislostí.

Stádník byl hluboce věřící umělec. V jeho díle se to projevilo zdůrazněním křesťanských témat. Formou mu byla blízká expresivní figurace, která se v evropském umění uplatňovala po téměř celé 20. století a zaujala i část českých výtvarníků. České umění bývá většinou považováno za lyrické a meditativní, ale k expresi mělo umění v Čechách blízko už v době středověku, jak dokládají Tři Marie u hrobu ze Sedleckého antifonáře ze 13. století, dílo Mistra žebráckého Oplakávání, nebo obrazy Petra Brandla a sochy Matyáše Bernarda Brauna. Obsahem měl Stádník blízko k mysticismu.

Stádník se také podílel na úpravě interiérů některých nových i starých kostelů, takže zajímavá je z tohoto hlediska kapitola sakrálního umění z pohledu požadavků II. vatikánského koncilu, žel trochu stručná, ale inspirativní. Stejně tak bude pro budoucí historiky umění důležitá část věnovaná ikonografii jeho děl. Zaslouženou pozornost autorka věnovala několika Stádníkovým cyklům křížových cest, zejména té v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze.

Monografie Karel Stádník, sochař a restaurátor, je reprezentativně vydána s dobrou grafickou úpravou. Její největší význam spočívá v tom, že autorka shromáždila skutečně neobyčejné množství dokumentů, fotografií a vzpomínek. Tím se kniha stává skutečným základním kamenem pro poznání a interpretaci díla Karla Stádníka.

 

Peter Kováč

 

Jana Budínová, Karel Stádník, sochař a restaurátor. Dílo, vzpomínky, dokumentace, Brno 2019, nakladatelství Barrister & Principal, počet stran: 480 + CD, běžná cena 800 Kč

 

Internet:

https://barrister.cz/knihy/karel-stadnik/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru