archiv detailbudapešť: slavné szépmüvészeti múzeum nabízí do 17. července rozsáhlou výstavu o malíři hieronymu boschovi

Budapešť: Slavné Szépmüvészeti Múzeum nabízí do 17. července rozsáhlou výstavu o malíři Hieronymu Boschovi

NA VÝSTAVU SPOLUPOŘÁDÁME SPECIÁLNÍ ZÁJEZD!

BUDAPEŠŤ A VÝSTAVA TAJEMNÝ SVĚT HIERONYMA BOSCHE - MEZI PEKLEM A RÁJEM - stavitele-katedral.cz

O malíři Hieronymu Boschovi (asi 1450 až 1516) jako údajném praotci všech surrealistů už vyšly tisíce odborných článků a stovky knih. Zdá se, že už vše bylo řečeno, byť mnohé jen v mlhavých hypotézách. Nicméně tvorbu pozdně středověkého malíře stále zahalují leckterá tajemství. Podle nejnovějších názorů nizozemských historiků umění geniální umělec nebyl žádný samotář nebo heretik polotajně malující někde v ústraní. Těšil se naopak velkému zájmu a respektu měšťanů, duchovních i vládnoucí elity.

Výstava v Muzeu krásných umění v Budapešti (Szépmüvészeti Múzeum), která byla zahájena 9. dubna a potrvá do 17. července 2022, představuje umění slavného umělce v dobových souvislostech, takže vedle Boschových originálů tam jsou i díla jeho předchůdců a následovníků, kteří ve svých obrazech používají podobné symboly a fantazijní představy jako sám Bosch.

Budapešťská přehlídka, na níž je k vidění devadesát uměleckých děl, je nejen nejobsáhlejší výstavou Bosche ve střední Evropě vůbec, ale po výstavách v Holandsku a Madridu je také jednou z nejvýznamnějších výstav jeho tvorby v posledních padesáti letech.

Bosch nebyl žádný kacíř nebo heretik, ale moralizátor. Jeho symbolem byla sova, která vidí i v temnotě. A také on chtěl symbolicky vyjevit lidem to, co není běžně vidět a skrývá se v hluboké tmě. Výstižně o tom napsal v roce 1603 španělský mnich José de Siguenza: „Zatímco ostatní se snažili namalovat člověka, tak jak se jeví zvenčí, on jediný měl tu odvahu zobrazit jej takového, jaký je uvnitř.“

Mnohé detaily Boschových obrazů zůstávají nerozluštitelné. Bližší pochopení jeho uvažování může přinést hlubší znalost dalších uměleckých děl a písemných pramenů, které měly významný vliv na myšlenky a formy určující jeho obrazy. Výstava proto představuje Boschova díla v souvislostech jeho uměleckých pramenů – literárních a teologických děl, franko-vlámské a utrechtské miniaturní malby, grafiky a předmětů užitého umění.

Výstava představuje Bosche a umění jeho doby v sedmi oddílech. U Boschových originálů je vždy uvedeno muzeum, které obrazy zapůjčilo do Budapešti.

Úvodní oddíl nazvaný Časy přechodu evokuje dobu pozdního středověku a raného novověku. Tato část se věnuje Boschovu životu v rodném městě 's-Hertogenbosch, kde strávil většinu svého života. Dnes působí jako ospalé provinční městečko, ovšem v době Bosche tam bydlelo přes 17 tisíc lidí, což v tehdejších kategoriích představovalo evropské velkoměsto.

Druhý celek, nazvaný Loď bláznů, evokuje, jak Bosch vnímal vlastní společnost, jak pozoroval a zachycoval lidské slabosti a hříchy. Boschova díla, která odhalují jeho zvláštní zájem o lidské povahy, reprezentují především tyto malby: Loď bláznů (Paříž, Musée du Louvre), dále Vytahování kamene šílenství z hlavy (Madrid, Museo Nacional del Prado) a nejranější verze Kejklíře spojená s Boschovou dílnou (Saint Germain-en-Laye, Musée Municipal Ducastel-Vera).

Třetí kapitola, Konec časů, zkoumá nejpoutavější téma Boschova umění: jeho mrazivé vize posmrtného života a Posledního soudu, a to prostřednictvím klíčových děl, jako jsou Vize posmrtného života (Benátky, Galleria dell' Accademia) a triptych Poslední soud (Bruggy, Groeningemuseum). Vedle deskových obrazů jsou vystaveny kresby, včetně nedávno objevené Pekelné krajiny (soukromá sbírka) a Stvoření pekelné lodi uchovávaného v Akademii výtvarných umění ve Vídni. Vystavené iluminované rukopisy, jako je Kniha hodinek Kateřiny z Clèves (New York, The Morgan Library & Museum) a Vidění rytíře Tondala (The J. Paul Getty Museum, Los Angeles), představují Boschovy umělecké zdroje při zobrazování nadpozemských výjevů.

Čtvrtý oddíl, Životy svatých, shrnuje návod, který věřícím nabízí spiritualita pozdního středověku. Životy svatých jsou příkladem, jak bojovat s démony, tj. jak si uchovat víru v dobách temnoty a soužení. Není pochyb o tom, že Bosch byl dobře obeznámen s legendami a tradičními zobrazeními svatých, jeho kompozice jsou však doplněny neobvyklými, a dokonce až zlověstnými detaily.

Jeho tvůrčí invenci můžeme na výstavě pozorovat na mistrovských dílech, jako je Svatý Jan Křtitel na poušti (Madrid, Museo Lázaro Galdiano), Svatý Jan Evangelista na Patmosu (Berlín, Gemäldegalerie) a Svatý Kryštof nesoucí dítě (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen).

Bosch vytvořil několik kompozic ze života svatého Antonína, nejpopulárnějšího středověkého světce. Nejvýznamnější z nich je triptych Svatý Antonín v Lisabonu, v Museu Nacional de Arte Antiga. Nejkvalitnější dobová kopie tohoto díla (Antverpy, Museum voor Schone Kusnten), vyčištěná a konzervovaná v Budapešti u příležitosti této výstavy, bude představena spolu s jedním z jeho literárních pramenů, pozdně středověkou příručkou o pronásledování čarodějnic, Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice) ze Széchényiho knihovny v Budapešti.

Další blok, Napodobování Krista, je uspořádán kolem dvou hlavních témat, tajemství Kristova pozemského vtělení a umučení. Vedle sebe jsou zde vystavena dvě mistrova stylově příbuzná raná díla Klanění tří králů (New York, Metropolitní muzeum umění) a Ecce Homo (Frankfurt, Städel Museum). V této části je vystavena také Kniha hodinek Engelberta II. z Nassau (Oxford, The Bodleian Libraries), která poskytuje skvělou příležitost sledovat vliv miniaturní malby na Boschovo umění.

Boschovo nejznepokojivější a zároveň nejslavnější dílo je madridský triptych Zahrada pozemských rozkoší. O jeho mimořádné proslulosti a vlivu svědčí skutečnost, že podle něj bylo v 16. století zhotoveno mnoho kopií; mezi nimi i gobelíny protkané zlatými a stříbrnými nitěmi. Toto mistrovské dílo evokuje na maďarské výstavě tapiserie impozantních rozměrů a krásy dochovaná v Escorialu a také nejstarší a nejkvalitnější deskový obraz vytvořený podle Boschova triptychu, zapůjčený do Maďarska ze soukromé sbírky. Zahrada pozemských rozkoší je interpretována v souvislostech s díly reprezentujícími středověké dvorské umění, soudobými malovanými rukopisy, grafikou a různými předměty užitého umění.

Závěrečná část dokumentuje Boschův umělecký odkaz. Díky enormní poptávce se vynořila početná řada obrazů různých napodobitelů a padělatelů, kteří po celé 16. století usilovně vyráběli po vzoru Bosche pro nadšené sběratele umělecká díla, a to od drobné grafiky až po obrovské nástěnné koberce. Díky modernímu bádání jsou jejich produkty z velké části rozpoznány a identifikovány. Horší je to ovšem se zakázkami, které přijímal sám Hieronymus Bosch, ale z větší části je realizovali jeho příbuzní, to jest bratři a synovci. Tím si lze vysvětlit, že mezi mistrovými obrazy jsou značné kvalitativní rozdíly. Soubor těchto prací nabízí výstava ke vzájemnému srovnání.

Výstavu doprovází bohatě ilustrovaný katalog v angličtině a maďarštině (samostatné svazky). Autory katalogu jsou významní badatelé a kurátoři: Larry Silver, Eric De Bruyn, Erwin Pokorny a Reindert L. Falkenburg, Daan van Heesch, Concha Herrero, Stephan Kemperdick, Henry Luttikhuizen, Frits Scholten, Bernadett Tóth a Alexandra Zvereva.

 

Peter Kováč s použitím tiskových podkladů muzea

Internet:

https://www.mfab.hu/exhibitions/between-hell-and-paradise-the-enigmatic-world-of-hieronymus-bosch/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru