archiv detailbudmerice: dobové vzpomínky na korunovaci ladislava pohrobka uherským králem z doby kolem roku 1450

Budmerice: Dobové vzpomínky na korunovaci Ladislava Pohrobka uherským králem z doby kolem roku 1450

Slovenské vydavatelství Rak se zaměřuje převážně na vydávání studií a pramenů ke "slovenským" středověkým dějinám. Jednou z posledních publikací, jež vyšla, jsou do slovenštiny přeložené vzpomínky Heleny Kottannerové, dvorní dámy uherské a zároveň také české královny Alžběty Lucemburské, jediné dcery římského císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského a manželky jeho nástupce Albrechta Habsburského. Autorka popisuje pro Uhersko klíčové události let 1439-1440, přesněji poslední měsíce života uherského a českého krále Albrechta († 27. října1439), narození jeho jediného syna Ladislava Pohrobka (22. února 1440) a hlavně jeho následnou korunovaci na uherského krále (15. května 1440).

Vzpomínky Heleny Kottannerové, jež pravděpodobně nadiktovala v německém jazyce kolem roku 1450, jsou výjimečné hned z několika důvodů. Jedná se o jedny z nejstarších pamětí žen v období, v němž měli dominantní postavení muži. Samotná autorka pak nebyla pouhým pozorovatelem popisovaných událostí, ale často jejich hlavním účastníkem a dokonce hybatelem děje.

Jedná se o velice významný, i když rozsahem nepříliš obsáhlý pramen, který se částečně dotýká i dějin českých zemí. Má velkou vypovídací hodnotu zejména pro studium korunovačních ceremonií, jelikož Kottannerová docela podrobně popsala průběh korunovace malého Ladislava Pohrobka na uherského krále. Samotné korunovaci předcházela velice „dobrodružná cesta" završená krádeží svatoštěpánské koruny, kterou provedla královnina nejvěrnější dvorní dáma, kterou nebyl nikdo jiný než Helena Kottannerová.

Pamětem předchází studie slovenské medievistky Daniely Dvořákové nastiňující situaci v Uhrách od doby vlády Zikmunda Lucemburského, tedy z let, jež předcházely vzniku rukopisu, ale také ukazuje, jak se události vyvíjely dál po roce 1440, kdy zápisky Kottannerové končí, až do roku 1457, roku, v němž náhle zemřel mladý český a uherský král Ladislav Pohrobek.

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

Daniela Dvořáková, Mária Papsonová: Spomienky Heleny Kottannerovej. Hodnoverné rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a jako ho vďaka dvom odvážným ženám korunovali za uhorského kráľa (1434-1440), nakladatelství Rak, Budmerice 2008, 87 stran, běžná cena 9, 92 €.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru