knižní novinky detailčeské budějovice: ve znamení merkura – fascinující kniha o roli české šlechty v mezinárodní diplomacii od 12. do 20. století

České Budějovice: Ve znamení Merkura – fascinující kniha o roli české šlechty v mezinárodní diplomacii od 12. do 20. století

Merkur byl v římské mytologii posel bohů. Ve znamení Merkura se jmenuje obsáhlá a nádherně vydaná publikace, která mapuje roli české šlechty v evropské diplomacii i evropské kultuře.

Čtenář se dozví, co má s diplomacií společného pozdně gotická přestavba hradu Švihova, pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie, zlatý kočár v Českém Krumlově, turecký stan v Jindřichově Hradci, pamětní pero v Horšovském Týně, nástěnné malby v Trpístech, psací stůl či vázy z uralského porfyru a malachitu v Kynžvartu, stolní hodiny na Orlíku, sbírky orientálií v Lysicích, amatérských fotografií v Buchlovicích či moderní obrazy v Hradci nad Moravicí.

Je to kniha, kterou by měl mít ve své knihovně každý diplomat. Protože diplomacie není jen o korektním jednání, ale také o kultuře mezilidských vztahů. To vše autoři připomínají a dokládají krok za krokem. Řada studií je mimořádná svým speciálním zaměřením i objevná publikováním mnoha málo známých faktů.

Jako příklad uveďme obsáhlou studii Jiřího Jánského a Petra Pavelce o Půtovi Švihovském z Rýzmberka, který v roce 1487 vedl společně s Janem Hasištejnským z Lobkowicz české královské poselstvo do Říma k papeži. Tento aristokrat je obecně považován za jednoho z nejvýznamnějších politiků rané jagellonské doby v Čechách, ale až touto studií je vůbec poprvé představen celý jeho společenský a diplomatický život.

Bohatě obrazově vybavená publikace se tématem diplomacie zabývá v dlouhém časovém období od středověku po druhou polovinu 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a alespoň po část svých životů vystupovali v roli zástupců vyšších politických mocí.

Jsou zde interpretovány životní osudy především těch osobností, jež po sobě zanechaly nejen významný otisk v politické historii, ale i umělecké, architektonické, písemné či osobní památky. Publikace tak propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich reprezentačních aktů i všedního rodinného života, vyslaneckých povinností i uměleckých zájmů.

Opomenuto nezůstalo ani cílené budování paměti na diplomatické činy rodových předků či místních předchůdců. Dohromady se tady spojují poznatky z historie, diplomacie, dějin umění a dějin kultury. V mnoha ohledech jde o zcela výjimečný projekt.

Více než osm set obrazových příloh, dokumentujících předměty z mnoha tuzemských i zahraničních institucí, zde není zpestřující ilustrací, nýbrž součástí výpovědi o českých diplomatech. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i z akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.

Kniha vznikla v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů – Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, v návaznosti na Evropský rok kulturního dědictví 2018 pod záštitou ministrů kultury a zahraničních věcí České republiky.

(SK)

 

Petr Pavelec – Martin Gaži – Milena Hajná (edd.), Ve znamení Merkura: Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice, Národní památkový ústav 2020, 824 s., 25 × 31 cm, cena 1970 Kč, ISBN 978-80-87890-31-8

 

K dostání na:

https://www.npu.cz/e-shop

 

Obsah:

Úvodní slovo: Naděžda Goryczková

Ve znamení Merkura:Petr Pavelec – Martin Gaži – Milena Hajná

 

ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ A DIPLOMATICKÉ CESTY VE STŘEDOVĚKU

Robert Šimůnek – Dana Dvořáčková-Malá

Hroznata Tepelský u papeže Celestina III. na počátku srpna 1197

Petr Kubín

Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století 49

Vilém Knoll – Tomáš Karel

Vyslanci z českých zemí u anglického krále Richarda II. v letech 1381–1382 a jednání o královské svatbě

Eliška Niederová – Milena Hajná

Půta Švihovský z Rýzmberka –diplomat ve víru středoevropských sporů pozdního středověku

Jiří Jánský – Petr Pavelec

 

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V DIPLOMACII HABSBURSKÉ MONARCHIE NA PRAHU RANÉHO NOVOVĚKU

Tomáš Černušák – Milena Hajná

Pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie a evropské diplomatické vztahy

Milena Hajná

Kryštof mladší Popel z Lobkowicz a památky z návštěv perských diplomatických poselstev v Praze na počátku 17. století

Eva Lukášová

Diplomacie posledních Rožmberků – úsilí o mír a toleranci

Jaroslav Pánek

 

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V BAROKNÍ DIPLOMACII 185

Jiří Kubeš

Dokonalý vyslanec podle Juana Antonia de Vera y Figueroa

Milena Hajná

Rodiny císařských vyslanců v Madridu a španělský dvorský ceremoniál

Milena Hajná

Dvě diplomatické mise Heřmana Černína z Chudenic a turecký stan

Milena Hajná

Jan Antonín I. z Eggenbergu v roce 1638 – římská mise ve „zlatém voze“ a co po ní zůstalo

Kateřina Cichrová

Maxmilián z Trauttmansdorffu – císařský diplomat v soukolí třicetileté války

František Iša – Petr Pavelec

„Chceš-li mír, připravuj se na válku“ – vojevůdce Ottavio I. Piccolomini v roli mírotvorce

Petr Pavelec

Portréty Ferdinanda Arnošta z Valdštejna, vyslance při mírových jednáních v Münsteru a Osnabrücku

Eva Lukášová

Humprecht Jan Černín z Chudenic a jeho benátská ambasáda

Zdeněk Hojda

Audience Humprechta Jana Černína z Chudenic u benátského dóžete v roce 1661

Milena Hajná

Jiří Adam II. z Martinic – konfliktní diplomat?

Zdeněk Hojda

Jan Václav Gallas – vrcholně barokní diplomat na svém místě

Zdeněk Hojda

Diplomacie řádu maltézských rytířů v 17. a 18. století

Milan M. Buben

Diplomat uprostřed barokních alegorií – náhrobek Jana Václava Wratislava z Mitrowicz

Eva Lukášová

Busta Dominika Ondřeje z Kounic – císařského ambasadora v Haagu

Michal Konečný

Diplomacie jako zdroj rodové hrdosti – nástěnné malby na zámcích Rabštejn a Trpísty

Martin Mádl

 

DIPLOMATICKÁ SLUŽBA V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ – KAUNITZOVA ÉRA

Ivo Cerman

Cášský portrét Václava Antonína Kaunitze, diplomatického architekta osvícenské Evropy

Eva Lukášová

Vysoká hra diplomatických misí starohraběte Antonína Karla Josefa ze Salm-Reifferscheidtu

Michal Konečný

Slavnostní garderoba dle předrevoluční francouzské módy – obleky Jana Rudolfa Černína z Chudenic

Kateřina Cichrová

 

ŠLECHTICKÁ DIPLOMACIE 19. STOLETÍ

MEZI PANOVNÍKY A RODÍCÍM SE NACIONALISMEM 469

Zdeněk Bezecný

Kynžvart kancléře Metternicha

Miroslav Šedivý

Plesová róba Marie Pauliny ze Schwarzenbergu – éterický svědek velké tragédie

Kateřina Cichrová

Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu a korunovace královny Viktorie

Kateřina Hlavničková

Diplomat a architekt rakouské zahraniční politiky Felix ze Schwarzenbergu 524

Martin Slaba

Námořní cesty Erwina Dubského z Třebomyslic v souvislostech diplomatických a poznávacích expedic z Rakouska na Dálný východ druhé poloviny 19. století

Kateřina Konečná – Petr Pavelec

Císařský velvyslanec v Madridu Viktor Dubský z Třebomyslic, jako sběratel španělského umění

Pavel Štěpánek

Hrdinský odkaz Zrinských ze Serynu ve šlechtických sbírkách

Lenka Vaňková

Evžen Černín z Chudenic na korunovaci ruského cara Mikuláše II.

Roman Dáňa

Nadějná, ale krátká diplomatická kariéra Karla Vavřince ze Schwarzenbergu

Kateřina Hlavničková

František Ferdinand d’Este a královská svatba v Madridu roku 1906

Milena Hajná

Velkopřevoři řádu maltézských rytířů a jejich diplomatická činnost v 19. století

Milan M. Buben – Eva Lukášová

Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský

Jiří Jung

Mechtilde Lichnovská – první dáma německé ambasády v Londýně

Jiří Jung

Leopold II. Berchtold – ministr na přání císaře

Lucie Pešlová – Veronika Syslová

Johann Schönburg-Hartenstein, poslední rakousko-uherský ambasador u Apoštolského stolce

Roman Dáňa

Heinrich Coudenhove-Kalergi v labyrintu diplomatických misí, duchovních cest a rodové paměti

Petr Pavelec

Kuno Des Fours Walderode – diplomat za soumraku rakousko-uherské monarchie

Petr Pavelec

 

ŠLECHTA VE SLUŽBÁCH ČESKOSLOVENSKÉ DIPLOMACIE ZA VLÁDY PREZIDENTŮ, VŮDCŮ I PROLETÁŘŮ

Zdeněk Hazdra

Le génie du lieu et le corps diplomatique – pražské šlechtické paláce proměněné v ambasády

Ivan P. Muchka

Maxmilián Ervín Lobkowicz – aristokrat velvyslancem republiky

Miroslav Popelář

Richard Coudenhove-Kalergi – „velvyslanec“ Panevropy osudovou volbou

Petr Pavelec

 

Seznam literatury


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru