archiv detailčeský krumlov: šlechtické slavnosti a zábavy – výstava dokumentující sváteční život aristokracie od 16. do 19. století

Český Krumlov: Šlechtické slavnosti a zábavy – výstava dokumentující sváteční život aristokracie od 16. do 19. století

Státní hrad a zámek Český Krumlov zpřístupnil pro veřejnost nové výstavní prostory Zámecké galerie a pro letošní sezónu v nich nabízí od 1. července do 31. října 2022 výstavu Šlechtické slavnosti a zábavy. Jde o nejatraktivnější akci letošního Roku šlechtických slavností, kterou připravil Národní památkový ústav.

„Návštěvník postupuje českokrumlovskou výstavou, jako by byl sám účastníkem velkolepé slavnosti. Symbolicky prochází slavnostním průvodem s alegorickými vozy až k trůnům hostitelů, následně se stává svědkem turnajového klání, které mívalo podobu čtyř sportovních disciplín. Účastní se hostiny, na níž nechybí vzácné kusy stolního náčiní včetně žertovných pohárů a keramiky. Pod pokličku nahlédne mistrům kuchařského umění a pozná, z jakých chodů sestávalo slavnostní menu. V části věnované baroknímu divadlu se seznámí s operou Derviš, která byla v českokrumlovském zámeckém divadle uvedena na podzim roku 1795. Uvidí zde originální kostýmy a rekvizity, části kulis nebo dobové partitury a hudební nástroje. Nakoukne i do zákulisí divadla a poodhalí jeho provoz. Poslední část je věnovaná tanci, plesům a maškarním rejům. Kurátoři výstavy využili i vstupní chodby, aby zmínili kratochvíle v zámeckých zahradách a venkovní sportovní aktivity. Nechybí ani připomínka barokních ohňostrojů a iluminací. K vidění je okolo čtyř stovek autentických předmětů, převážně z depozitářů českokrumlovského zámku nebo ze sbírek státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu.“

Tolik k výstavě informace, kterou zájemce najde na internetových stránkách hradu a zámku Český Krumlov.

Slavnosti a hry jsou nesporně významným tématem. Už klasik kulturně historického bádání Johan Huizinga ve své knize Podzim středověku uváděl, že umění takto vstupovalo přímo do života společnosti a jeho úkolem bylo poskytnout „všednosti“ iluzi krásy a velkoleposti. Aristokratické slavnosti se střídaly s pravidelnými církevními slavnostmi a obojí tvořilo dohromady důležitou součást tehdejší kultury.

My častokrát známe jen dobové ohlasy podobných akcí, i když se na nich podíleli i nejslavnější umělci, jako byl třeba na milánském vévodském dvoře Leonardo da Vinci. Je to významné historické a umělecké dědictví, které se ale obtížně rekonstruuje. Každá slavnost jednou končí a zůstává na ni jen historická vzpomínka v obrazové nebo literární podobě.

Výstava v Českém Krumlově se soustředí na vizuální dokumentaci vybraných příkladů společenské zábavy aristokracie především v období 16. až 19. století a zejména v prostředí českých a moravských zámků. Turnaji a slavnostními vjezdy počínaje, hostinami, tancem a divadlem konče.

Je to výstava ikonografická. Početné grafiky a obrazy (někdy to jsou kopie, jindy originály) jsou důležité především jako „ilustrace“ slavností, hostin, turnajových a sportovních klání nebo zahradních oslav. Kostýmy a klobouky, malovaná zátiší s jídlem, sportovní náčiní i turnajová brnění reprezentují autentické „rekvizity“ slavností a dotvářejí základní kulisu tehdejšího společenského dění.

Velmi důležité je, že v Českém Krumlově jsou shromážděny exponáty ze sbírek různých domácích památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. Každá taková výstava podstatně zhodnocuje jejich význam a uvádí je do uměleckých a historických souvislostí. V tom vidím největší zásluhu organizátorů této akce.

Na výstavě najdeme několik výjimečných uměleckých skvostů. Příkladem může být obrovská tapisérie zvaná Velboud z konce 17. století utkaná v královské manufaktuře ve francouzském městě Beauvais. Vzácné dílo, dokládající mj. oblibu tzv. grotesek, bylo zapůjčeno ze sbírek státního zámku Náměšť nad Oslavou. Druhá část tapisérie se nachází v královském apartmá v pařížském Louvru.

Katalog k výstavě, připravené historičkou umění Duňou Panenkovou a jejími spolupracovníky, je středního rozsahu a slouží návštěvníkům především pro základní informaci. Zájemce o hlubší poznání je potřeba odkázat na odborné publikace typu katalogu Tance a slavnosti 16.–18. století, který v roce 2008 vydala pražská Národní galerie.

Český Krumlov má z hlediska zaměření výstavy jednu obrovskou výhodu. Divákům totiž nabízí unikátně zachovalé barokní divadlo, památku prvořadého světového významu. Jeho orchestřiště, jeviště a mašinérie, stovky divadelních kostýmů a kostýmních doplňků, dekorace a scénické doplňky jsou vlastně největším exponátem českokrumlovské výstavy.

Na samotné výstavě tento nebývalý poklad reprezentují autentické barokní kostýmy k opeře Derviš, která se v zámeckém divadle hrála v premiéře v roce 1795. Divák tak částečně i na výstavě nahlédne do unikátního zámeckého depozitáře. Nicméně plnohodnotný zážitek nabídne až kombinovaná návštěva výstavy a zámeckého divadla. Protože bez této symbiózy by výstava byla jen odleskem bývalé slávy a velkoleposti aristokratických radovánek.

Reálnou „rekonstrukci“ slavností nabídne Hradozámecká noc na zámku v Českém Krumlově 27. srpna 2022, která se ponese v duchu barokních zahradních slavností.

Peter Kováč

Šlechtické slavnosti a zábavy, Zámecká galerie, nádvoří hradu a zámku Český Krumlov, do 30. října, 1. 7.–31. 8. 2022, út–ne 10.00–18.00 hodin, 1. 9.–30. 10. út–ne 10.00–17.00 hodin

K výstavě:

https://www.zamek-ceskykrumlov.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/83241-vystava-slechticke-slavnosti-a-zabavy

Akce k Roku šlechtických slavností:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/79114-rok-slechtickych-slavnosti

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru