výstavy detailchemnitz: výstava sachsem böhmen 7000 (staatliches museum für archäologie)

Chemnitz: Výstava SACHSEM BÖHMEN 7000 (Staatliches Museum für Archäologie)

Anotace:

Ve Státním archeologickém muzeu v Saské Kamenici (Chemnitz) je do 31. března 2019 k vidění výstava „SACHSEN BÖHMEN 7000“ s podtitulem „Liebe, Leid und Luftschlösser“, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Významně je na výstavě zastoupeno i Národní muzeum v Praze, které zapůjčilo hned sto exponátů.

Když v roce 1459 stanovili Wettinové a český král Jiří z Poděbrad smluvně pevné hranice mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, vytvořili tím jednu z dodnes nejstarších hranic v Evropě. Život v pohraničí byl ale nadále utvářen svobodnou vůlí s četnými přeshraničními styky a společenskými přesahy.

Výstava přináší nový pohled na úzká spojení obou území, jejich konflikty i usmíření, vzájemné sblížení a odcizení. Prostřednictvím archeologických nálezů a kulturně-historických předmětů (téměř sedm set exponátů) přibližuje vztahy mezi Čechami a Saskem od pravěku (7000 před n. l.) až do současnosti.

Vedle mnoha archeologických nálezů jsou představeny i vybrané umělecké poklady středověku, renesance a baroka. Mezi hlavní exponáty a zároveň symboly výstavy patří zlatý relikviář sv. Ludmily, který vznikl kolem roku 1300. Ludmila, manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., je totiž první jménem známou osobností sasko-českých vztahů.

Velká pozornost je věnována i dalším lidem spjatým s oběma regiony. A to nejen těm, kteří byli nositeli politických rozhodnutí, ale představitelům církve, učencům, umělcům, vojákům nebo řemeslníkům. Byli to právě lidé, kteří vztahy navazovali, udržovali, ale i přerušovali.

Texty na výstavě „SACHSEN BÖHMEN 7000“ i ve stejnojmenném katalogu (Sabine Wolfram - Jiří Fajt - Doreen Mölders - Marius Winzeler (Hrsg.), SACHSEN BÖHMEN 7000.

Liebe, Leid und Luftschlösser, Dresden 2018, 560 stran, doporučená cena 34,90, v ochranném kartonu 39,90 euro) jsou v němčině i češtině. (SK)

 

Internet:

https://www.smac.sachsen.de/sonderausstellungen-sachsen_boehmen_7000.html

 

Ke katalogu:

https://www.smac.sachsen.de/img/content/Entdecken/SACHSEN-BOEHMEN-7000_Katalog-Waschzettel.pdf


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru