faksimile detaildarmstadt: das große wappenbuch der ritter vom goldenen vlies - faksimile tzv. velkého erbovníku řádu zlatého rouna (wbg edition)

Darmstadt: Das Große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies - faksimile tzv. Velkého erbovníku Řádu zlatého rouna (wbg Edition)

Wissenschaftliche Buchgesellschaft vydala pod názvem „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ překlad práce známého francouzského historika, heraldika a odborníka na symboliku barev Michela Pastoureaua. Ve francouzském originálu vyšla kniha „Le Grand Armorial équestre de la Toison“ na podzim 2017.

Reprezentativní publikace představuje poprvé širšímu publiku slovem i obrazem tzv. Velký erbovník (armoriál) Řádu zlatého rouna, který byl založen v lednu 1430 burgundským vévodou Filipem Dobrým u příležitosti jeho sňatku s Isabelou Portugalskou. Pastoureau věnoval manuskriptu již dříve zvýšenou pozornost, a proto právě on přibližuje vznik a význam jedinečného pozdně středověkého rukopisu.

Manuskript, který je dnes uložen v Bibliothèque de ľArsenal v Paříži, vznikl s největší pravděpodobností v severofrancouzském Lille ve druhé polovině 30. let 15. století (1435-1438/1440) a byl dílem zkušeného herolda. Dnes obsahuje sto šedesát sedm papírových listů a jeho výzdobu tvoří celkem sedmdesát devět celostranných vyobrazení jezdců. Ta se dají rozdělit do dvou skupin: první jsou velké historické osobnosti té doby, králové a knížata (např. na foliu 47v je vyobrazen francouzský král a naproti němu remešský arcibiskup, přední z francouzských pairů), druhou skupinu pak tvoří přední členové výše zmíněného rytířského řádu. Rukopis obsahuje ještě navíc devět set padesát erbů „vyslanců“, kteří „měli“ podíl na známé Arraské smlouvě z roku 1435.

Rukopis o rozměrech 29 x 21 cm byl původně mnohem větších rozměrů (asi 35 x 30 cm), ale jednotlivé listy byly nešetrně ořezány a svázány v pořadí, které neodpovídá jejich původní podobě.

Publikace je rozdělena do čtyř částí. První je studie nazvaná „Die letzte Prunkentfaltung des mittelalterlichen Rittertums. Der Orden vom Goldenen Vlies und die Kunst der Heraldik im 15. Jahrhundert“. Pastoureau po krátkém úvodu osvětluje pojem erb a jeho vývoj a význam ve středověku. Přibližuje i pravidla, na jejichž základě vznikaly erby a která jsou svým způsobem dodržována i v současnosti. Představuje nejen jednotlivé používané barvy, ale také heraldické figury, které postupně prošly největší proměnou. Vedle erbů věnuje pozornost i klenotům, které se objevují na helmicích vyobrazených jezdců. Některé v rukopisu vyobrazené klenoty jsou opravdu velice zajímavé, např. ryba Roberta de Masmines, která požírá rytířovu helmici, nebo ruce držící krvácející srdce Jacquese de Crèvecœur.

Čtenář je seznámen i se vznikem a fungováním proslulého Řádu zlatého rouna, ale hlavní pozornost je samozřejmě věnována samotnému rukopisu, jenž stále uchvacuje nejen svou barevností, ale i vyobrazením jednotlivých jezdců a jejich koní.

Práce s rukopisem není pro historika vůbec jednoduchá. Není dochován v původní podobě, část listů se ztratila. Navíc je hodně ořezán, což poškodilo i jednotlivá vyobrazení. A ani vazba není původní. Nabízí se sice srovnání s jinými podobnými erbovními knihami, respektive jejich mladšími kopiemi, ale i tak není možné zrekonstruovat jeho původní podobu. Neznámé jsou i osudy rukopisu od jeho vzniku až do 18. století. Přesto je možné rukopis alespoň částečně datovat na základě podoby některých erbů.

Pastoureau považuje manuskript za „běžnou“ západoevropskou erbovní knihu, v níž ale jsou veliké mezery. Chybí totiž erby z mnoha oblastí a není jisté, zda byly na listech, které dnes chybí, nebo zda měly být namalovány na volných listech, které se dochovaly. Přesto je v rukopisu i jedná velká novinka a tou je vysoký počet polských erbů.

Jednotliví jezdci jsou jedinečnými výtvory první poloviny 15. století. Pastoureau je hodnotí po stránce stylistické i heraldické. Všímá si snahy o zachycení pohybu, což je ale většinou znemožněno tím, že u koní vůbec nevidíme hlavu a i jejich zadní nohy jsou skryty. Heraldické barvy a figury zdobí nejen samotné jezdce, ale i čabraky jejich koní.

Co se týče vztahu erbovní knihy k našemu prostředí, najdeme na foliu 18r znak Moravského markrabství. Jezdec na foliu 97r, jenž je nápisem určen jako český král, bohužel není dokončen.

Druhou část knihy tvoří abecedně seřazený slovník emblémů a symbolů Řádu zlatého rouna, které jsou srozumitelně vysvětleny. Škoda jen, že jednotlivá hesla nejsou doplněna i nějakým názorným obrázkem.

Spoluautorem knihy je i známý módní návrhář Jean-Charles de Castelbajac, který vedl s Michelem Pastoureauem velice zajímavý rozhovor na téma „Poezie a modernita heraldiky“. Ten je v knize uveden ve zkrácené podobě. Navíc jej de Castelbajac doplnil svými vlastními kresbami, v nichž se odráží vlivy heraldiky, s nimiž se setkáváme i v každodenním životě.

Důležitou součástí reprezentativní publikace, v níž zabírá téměř tři čtvrtiny, je celobarevná faksimile všech stránek rukopisu, na nichž najdeme nejen výše zmíněné jezdce a erby, ale i náčrty jezdců, kteří nakonec nebyli namalováni. Před pár lety byla vydána i faksimile celého manuskriptu, ale původní náklad 1100 exemplářů je již dávno rozebrán.

Vydání cenově dostupné faksimile je záslužným počinem, přesto jedna věc chybí. Chybí alespoň několikastránkový komentář, který by čtenáře obeznámil nejen s jednotlivými vyobrazenými jezdci, ale i s ostatními vypodobněnými erby.

I přesto se všem milovníkům heraldiky dostává do rukou prostřednictvím publikace „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ velice pěkná kniha, která zaujme nejen zasvěcenými texty proslulého heraldika Michela Pastoureaua, ale i reprodukcemi všech obrazových stran výjimečného rukopisu, které jsou mimo jiné i zajímavým „barevným“ svědectvím o rytířství podzimu středověku.

 

Marek Zágora

 

Michel Pastoureau - Jean-Charles de Castelbajac, Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies, wbg Editon, Darmstadt 2018, 256 stran, doporučená cena 79,95 euro, od 1. února 2019 99,95 euro

 

Resumé:

In der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ist eine schöne, attraktive Publikation „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ von dem berühmten französischen Historiker und Heraldiker Michel Pastoureau erschienen. Autor stellt eine interessante spätmittelalterliche Handschrift vor, die durch die Schönheit der leuchtenden Farben auch im 21. Jahrhundert fasziniert.

Pastoureau beschreibt Entstehung und Bedeutung des Wappenbuchs, das wahrscheinlich zwischen 1435-1440 im nordfranzösischen Lille entstanden ist. Die Publikation bietet neben den erudierten Pastoureaus Texten erstmals auch Faksimile der wichtigsten Bildseiten der Handschrift. In der Handschrift findet man 79 ganzseitige Reiterbilder, die neben den Rittern vom Goldenen Vlies auch bedeutende europäische Herrscher und Fürsten darstellen. In der Handschrift sind noch 950 Wappen aus ganz Europa, aber aus einigen Regionen gibt es keine. Es handelt sich nämlich um die Wappen der Gesandten, die im Jahre 1435 am Vertrag von Arras mitwirkten.

Sehr interessant ist auch das Pastoureaus Gespräch mit Modeschöpfer Jean-Charles de Castelbajac, das nicht nur über die Modernität der Heraldik, sondern auch über atemberaubende Farbensymbolik ist. Das Gespräch ist mit schönen Castelbajacs Zeichnungen illustriert.

Die repräsentative Publikation „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ fesselt sicher nicht nur Interessenten für das Spätmittelalter.

 

Obsah:

Michel Pastoureau, Die letzte Prunkentfaltung des mittelalterlichen Rittertums. Der Orden vom Goldenen Vlies und die Kunst der Heraldik im 15. Jahrhundert

Michel Pastoureau, Embleme und Symbole des Ordens vom Goldenen Vlies

Poesie und Modernität der Heraldik. Eine Begegnung zwischen Jean-Charles de Castelbajac und Michel Pastoureau

Faksimile: Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies

 

Internet:

https://www.wbg-wissenverbindet.de/13557/das-grosse-wappenbuch-der-ritter-vom-goldenen-vlies?c=43030


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru