Ostrava: Přednáška Marka Zágory Astronomicko-astrologické rukopisy doby Václava IV v úterý 14. ledna 2020 v 16:30 v Domě umění v Ostravě

 

 

Přednáška historika Marka Zágory „Astronomicko-astrologické rukopisy doby Václava IV“ se uskuteční v úterý 14. ledna 2020 v 16:30 v Domě umění v Ostravě. Přednáška je z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku XII.

 

Panovníci vrcholného a pozdního středověku se hojně zajímali o astronomii a astrologii. Nejinak tomu bylo i v Českém království. Z Lucemburků se nejvíce oběma obory zabýval římský a český král Václav IV. Hlavními důkazy jsou tři dochované astronomicko-astrologické manuskripty z jeho knihovny. Dva z nich se dnes nacházejí v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Prvním je tzv. Vídeňský astronomicko-astrologický sborník, druhým pak Quadripartitus Klaudia Ptolemaia. Nejméně známým je pak třetí rukopis, tzv. Mnichovský astronomicko-astrologický sborník, uložený v Bavorské státní knihovně v Mnichově. Především oba sborníky zaujmou jak po stránce obsahové, tak i po stránce výtvarné. Součástí výzdoby jsou i typické symboly Václava IV., kterého nezajímala jen výtvarná stránka kodexů, ale bezpochyby i jejich obsah. Přednáška představí slovem i obrazem všechny tři rukopisy.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru