Ostrava: Přednáška Marka Zágory Umění ve službách Zikmunda Lucemburského v úterý 13. listopadu 2018 v 16:30 v ostravském Domě umění

 

Přednáška historika Marka Zágory „Umění ve službách Zikmunda Lucemburského“ se uskuteční v úterý 13. listopadu 2018 v 16:30 v ostravském Domě umění (Jurečkova 9, Ostrava 1). Přednáška je z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku XI.

Jako největší milovník a mecenáš umění z u nás vládnoucích Lucemburků je stále vnímán římský císař a český král Karel IV. Skutečnost ale byla jiná. Karlovi synové měli také vztah k výtvarnému umění, jen k němu přistupovali odlišně. V posledních letech byla podána řada důkazů o tom, že si i římský císař, uherský a český král Zikmund Lucemburský uvědomoval význam výtvarného umění pro svou sebeprezentaci a reprezentaci vlády a moci. Podobně jako Karel IV. kladl nebývalý důraz na své zobrazování, které mělo často politický a propagandistický charakter, a v umění panovnických vyobrazení dosáhl pomyslného vrcholu. Jeho tvář se stala dokonce jakýmsi vzorem, který byl jednotlivými umělci přebírán a napodobován. O jeho lásce k umění ale vypovídají i další dochované památky, např. fragmenty soch z Budína, z kamenické dílny, která pro Zikmunda pracovala v první čtvrtině 15. století.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru