Ostrava: Přednáška Marka Zágory Život Zikmunda Lucemburského Eberharda Windeckeho v úterý 9. května 2017 v 16:30 v ostravském Domě umění

 

Přednáška historika Marka Zágory „Život Zikmunda Lucemburského Eberharda Windeckeho“ se uskuteční v úterý 9. května 2017 v 16:30 v ostravském Domě umění (Jurečkova 9, Ostrava 1). Přednáška je z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku IX.

Na dvoře římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského působila řada zajímavých osobností. Najdeme mezi nimi i obchodníka a kronikáře Eberharda Windeckeho (asi 1380-1440/1441). V roce 1410 se připojil k Zikmundovi, kterého doprovázel na jeho cestách po západní Evropě. Panovník si velice cenil jeho obchodní a finanční znalosti. Po vladařově boku se zdržoval i na kostnickém koncilu a Zikmund jej dokonce poslal roku 1418 do Itálie k nově zvolenému papeži Martinovi V. Po roce 1424 se usadil v Mohuči a věnoval obchodu s kožešinami. Kromě toho sepsal kroniku o době Zikmunda Lucemburského, kterou pojmenoval „Kaiser Sigismunds Buch“. Představil v ní panovníkovy činy a zdůraznil nejen jeho zásluhy o Říši a křesťanství, ale i svůj vlastní, přátelský vztah k němu. Windeckeho kronika je výjimečné historiografické dílo. Dochované exempláře mají bohatý obrazový doprovod.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru