Praha: Cyklus přednášek k 600. výročí smrti Václava IV. (Národní galerie Praha)

 

Anotace:

Národní galerie Praha připravila k šestistému výročí smrti římského a českého krále Václava IV. cyklus, jehož součástí jsou dvě přednášky v Národní galerii – Anežském klášteře a dvě exkurze do kostelů.

(SK)

 

Středa 11. září 2019, 17:00

Kostel sv. Apolináře v Praze a jeho nástěnné malby

Místo konání: Kostel sv. Apolináře

90 Kč

rezervace na ondrej.faktor@ngprague.cz

Přednáší Petr Skalický (NPÚ)

Zdánlivě nenápadný kostel sv. Apolináře na vrchu Větrov v Praze patří mezi významné sakrální fundace po vzniku Nového Města pražského. Nástěnné malby v chrámu z 80. let 14. století jsou jedním z klíčových děl pro interpretaci vztahu třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna k výtvarnému umění. Přes svůj význam, nemalou kvalitu a jedinečnou ikonografii patří tyto malby v širší veřejnosti neprávem mezi méně známé. Klíčovým námětem bohatého výtvarného celku je formulace apostolicity papeže a tedy nepřímo reakce na tehdy probíhající papežské schisma.

 

Středa 2. října 2019, 18:00

Doba Václava IV. – Lekce z architektury

Místo konání: Klášter sv. Anežky České

zdarma v rámci Dne architektury

bez rezervace

Přednáší Klára Benešovská (ÚDU AVČR)

Architektonická tvorba v době Václava IV. dosáhla tak jako ostatní druhy umění svého vrcholu. Zásadně k tomu přispěl vznik vysoce kvalitní huti při stavbě katedrály sv. Víta (1344-1420), soustřeďující na jednom místě všestranné řemeslníky-umělce, přinášející sem zkušenosti ze všech částí Evropy. Po smrti Karla IV. pokračovala dostavba všech velkých projektů i za vlády jeho syna Václava IV. – dlouhá tradice nabízela nepřebernou škálu forem a promyšlených technologií.

 

Sobota 19. října 2019, 15:00

Kostel sv. Jakuba v Libiši a jeho nástěnné malby

Místo konání: Kostel sv. Jakuba Většího (Libiš)

70 Kč

rezervace na ondrej.faktor@ngprague.cz

Přednáší Ondřej Faktor (NGP)

Neznámí umělci, kteří zřejmě prošli dvorským školením, obohatili kostel sv. Jakuba v Libiši na sklonku 14. Století poutavými malbami. Ty v relativně dobrém stavu dochované pokrývají všechny stěny uvnitř kostela a společně s oltářní archou a dalšími prvky nám umožňují vytvořit si ucelenou představu o výbavě tehdejších chrámů.

 

Středa 20. listopadu 2019, 18:00

Devízy, heraldické motivy a dvůr Václava IV.

Místo konání: Klášter sv. Anežky České

80/50 Kč

bez rezervace

Přednáší Milada Studničková (ÚDU AVČR)

Přednáška představí soubor proslulých rukopisů Václava IV. a pokusí se v nových, širších souvislostech objasnit funkci rozměrných knih, skvostně zdobených královými devízami a heraldickými motivy. Rukopisy nebyly, jak se většinou soudilo, jen soukromým potěšením panovníka, ale prestižními předměty, které symbolizovaly královskou moc. Záhadné obrazy točenice, ledňáčka, lazebnice a divého muže patřily k osobním znamením krále, pro něž se v současnosti užívá termínu devíza. Byly imagem panovníka; označovaly jeho majetek,

reflektovaly mocenské ambice a podílely se na politické propagandě. Václav je, obdobně jako jiní západoevropští panovníci, propůjčoval svým straníkům a zahraničním spojencům.

 

Internet:

https://www.ngprague.cz/prednasky-a-diskuze


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru