Zemřel český historik, archeolog a medievista Petr Sommer

Zemřel český historik, archeolog a medievista Petr Sommer

Archeologický ústav AV ČR Praha s hlubokou lítostí oznamuje, že v sobotu 12. srpna ve věku 73 let zemřel významný český historik, archeolog a medievista prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. Jako přední osobnost československé a české archeologie zde působil od roku 1976, v letech 1993-1999 jako ředitel provedl ústav složitou transformací. Odborně se soustředil především na bádání v oblasti církevní archeologie a středověké duchovní kultury. Vedl rozsáhlé terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, Berouně, Sázavě a spolupracoval na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Patřil k zakládajícím členům Centra medievistických studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, jehož byl v letech 2004-2019 ředitelem.

Jako vynikající mezinárodně uznávaný odborník dokázal propojit výsledky terénních archeologických výzkumů klíčových středověkých klášterů, s poznatky čerpanými z výzkumu historických, uměleckohistorických a církevně historických pramenů k začátkům českého státu a šíření křesťanské víry v tehdejší společnosti. Jako vysokoškolský pedagog předal své znalosti, zkušenosti několika generacím archeologů a historiků, které dokázal svým nadšením a zápalem nadchnout pro archeologii. Měl úžasný dar slova a dokázal svět a myšlení středověkých lidí přiblížit i veřejnosti prostřednictvím řady výstav a populárních publikací.

Byl členem orgánů řady domácích i zahraničních institucí a za svou vědeckou a publikační práci byl několikrát oceněn. V roce 2017 mu bylo uděleno i nejvyšší české vědecké ocenění – Národní cena Česká hlava.

Zdroj: https://www.arup.cas.cz/zemrel-petr-sommer/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru